Ovanligt många drabbade av RS-virus

Ovanligt många drabbade av RS-virus

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

I år har fler än vanligt drabbats av RS-virus men nu tror Folkhälsomyndigheten att toppen kan vara nådd.

Teorin om varför fler har drabbats i år är dels att säsongen startade tidigt och dels att antalet fall har varit högt.

Vartannat år

AnnaSara Carnahan är epidemiolog på Folkhälsomyndigheten som för statistik och kollar närmare på tendenser. Till TT säger AnnaSara Carnahan att man ser ett mönster i Norden, nämligen att antalet fall vartannat år är högre.

Främst syns viruset hos små barn, under två år. Det är även en grupp som måste söka vård och det gör att fler fall som tillhör den ålderskategorin rapporteras in till myndigheterna.

Små barn och äldre

RS-viruset kan drabba inte bara små barn utan även äldre med svagt immunförsvar. Det kan leda till att man får svårt att andas och äta eftersom det bildas ett slem i luftvägarna, ett slem som kan vara segt.

Hos vuxna som drabbas av RS-virus upplevs det däremot oftast som en helt vanlig förkylning vilket leder till att många inte behöver söka vård. Det i sin tur innebär att färre fall i den ålderskategorin kommer till myndigheternas kännedom.

Flest fall i Västra Götaland

Under vecka nio analyserades 2 769 prover för RS-viruset. Av dessa var 515 positiva och flest fall rapporterades in från Västra Götaland. Efter Västa Götaland kommer Stockholm och Värmland.

Folkhälsomyndigheten konstaterar dock att RS-viruset har haft en hög spridning i hela landet under februari månad men nu menar man att toppen förmodligen är nådd.