Ange ditt sökord

Vattkoppor orsakas av ett virus som smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Foto: Shutterstock

Vattkoppor orsakas av ett virus som smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Foto: Shutterstock

Vattkoppor ser ut som rodnade, vätskefyllda blåsor eller prickar på huden. Så småningom bildas skorpor som kliar. Foto: Getty Images

Vattkoppor ser ut som rodnade, vätskefyllda blåsor eller prickar på huden. Så småningom bildas skorpor som kliar. Foto: Getty Images

Vattkoppor (varicella) – symtom och behandling

Vattkoppor är en mycket smittsam barnsjukdom med blåsor, klåda och feber. Hos vuxna kan vattkoppor få ett mer allvarligt förlopp, men hos barn är den en relativt ofarlig barnsjukdom.

Annons:

Vaccination mot vattkoppor har funnits i flera år och många länder har infört detta i sina allmänna vaccinationsprogram, dels för barnens skull, men också för samhällsekonomin. Eftersom man som förälder måste vara hemma med sjukt barn i över en vecka är det stora kostnader för samhället både vad det gäller sjukersättningar och produktionsbortfall.

Vattkoppor är extremt smittsamt

Vattkoppor orsakas av ett virus, varicella zoster, som smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Smittsamheten är mycket hög. Man smittar  redan någon dag innan utslagen uppkommer och smittsamheten upphör sedan inom sju dygn efter utslagsdebuten.

Inkubationstiden, alltså tiden från smitta till sjukdomens första symtom, är vanligen 10–16 dygn. I några fall får man infektionen utan att märka några symtom.

Symtom vid vattkoppor

Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett kliande, blåsformigt utslag (koppa).

Symtom vid vattkoppor

 • feber
 • huvudvärk
 • trötthet
 • röda utslag på överkroppen, armarna och benen.

Blåsorna brukar uppstå först på bålen, sedan förekommer blåsorna i ansikte, hårbotten och munhåla. Man får också räkna med en besvärlig klåda. Blåsorna, som är vattenklara och lätt går sönder, är ofta omgivna av en smal rodnad. Med tiden blir blåsornas innehåll grumligt och efter en vecka torkar in och bildar skorpor. Hosta ingår ofta i bilden eftersom kopporna även kan drabba luftrörens slemhinnor.

Vattkoppor kan ge komplikationer

Det är relativt vanligt att blåsorna kan infekteras av hudbakterier. En ovanligare komplikation är lunginflammation, som kan vara mycket besvärlig. Hjärninflammation kan förekomma, men är ovanligt. Ärr efter kopporna är vanligt.

Hos barn brukar vattkoppor gå över av sig själv, utan att barnet behöver träffa en läkare. Men det finns undantag då du bör kontakta en vårdcentral:

 • Om barnet är under sex månader och mamman inte har haft vattkoppor.
 • Om barnet är mycket trött och medtaget.
 • Om barnet har nedsatt immunförsvar.
 • Om barnet har ihållande feber över 38 grader i mer än tre till fyra dygn.
 • Om barnet får många infekterade koppor, med röd och ömmande hud.
 • Om barnet får hosta och feber på nytt, efter att blåsorna har läkt.
 • Om barnet har svåra besvär med klåda och receptfria läkemedel inte hjälper.

Vattkoppor är en allvarlig sjukdom för vissa barn

För barn med nedsatt immunförsvar, eller ett nyfött barn som smittats av sin mor i anslutning till förlossningen, är vattkoppor allvarligt.

Personer med nedsatt immunförsvar kan vaccineras med försiktighet.

Vattkoppor och förskola

När ett fall av vattkoppor upptäcks, till exempel på en förskola, har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla barnet hemma. Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen är feberfri och mår bra, och orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna. Barn brukar bli friska en till två veckor efter att symtomen har visat sig.

Meddela förskolan eller skolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats. Barn med vattkoppor ska stanna hemma från förskola och skola fram till dess att blåsorna har försvunnit och torkat till skorpor. Barnet behöver inte stanna hemma tills alla sårskorpor fallit av. Efter en vecka brukar de flesta barn vara smittfria.

Vattkoppor och resor

Det kan vara riskfyllt att resa om barnet får vattkoppor.

Är barnet smittat kan man i värsta fall få förlänga vistelsen eller ställa in resan då vissa flygbolag inte tillåter att man flyger med vattkoppor.

Sambandet mellan vattkoppor och bältros

Det virus som orsakar vattkoppor orsakar även bältros. Viruset tillhör gruppen herpesvirus. Dessa utmärks bland annat av att de efter infektionen ligger kvar gömda (latent) i kroppens nervceller. Första gången man träffar på varicella zoster-virus är då man får vattkoppor. Efter att man har haft vattkoppor, med eller utan symtom, vilar virus alltså kvar i kroppen.

Med stigande ålder och ett försämrat immunförsvar kan viruset aktiveras och börja föröka sig. Och då får man bältros.

Bältros kan ge vattkoppor, men inte tvärtom

Observera alltså att ett litet barn med vattkoppor inte kan smitta sin farmor så att hon får bältros.

Däremot kan en farmor med bältros mycket väl smitta sitt barnbarn så att detta får vattkoppor.

Behandling vid vattkoppor

Barn behöver sällan behandlas av vården. Sjukdomen läker av sig själv. Om inte de receptfria alternativen hjälper mot klådan kan läkare skriva ut läkemedel på recept. Antihistaminläkemedel som används mot allergisk klåda brukar hjälpa.  Man blir ofta trött av läkemedlen. Det kan vara en fördel om det är svårt att sova på grund av att blåsorna kliar.

Du som är över 18 år rekommenderas att få behandling med virushämmande läkemedel. Behandlingen ska helst påbörjas redan under det första dygnet vattkopporna börjar synas för att ge en bra effekt. I vissa fall kan nyfödda barn eller du som har nedsatt immunförsvar behandlas med läkemedel med färdiga antikroppar, som också kallas immunglobulin. Läkemedlet bekämpar viruset och gör att du inte blir sjuk om du har blivit utsatt för smitta.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns effektivt och väl beprövat vaccin mot vattkoppor som kan tas från 9 månaders ålder. Det är två doser som tas med 4-6 veckors mellanrum. Även om man redan blivit exponerad för viruset kan man ta vaccinet upp till 72 timmar efter exponeringen och slippa bli sjuk. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot vattkoppor.

Skulle man få sjukdomen trots vaccinering får man den oftast i lindrigare form. För bästa effekt ska man fullfölja vaccinationsserien som vaccinatören ordinerar.

Kan vaccinationen ge besvär?

Både friska personer och personer med svagt immunförsvar, kan få svaga vattkoppsliknande symtom med hudutslag och något höjd temperatur. Dessa reaktioner kan komma dagar till veckor efter vaccineringen och är helt ofarliga. Det är generellt ingen skillnad vad gäller biverkningar mellan dos 1 och dos 2.

Mer information får du om vattkoppor och vaccin hos din vaccinatör.

Vattkoppor – det här kan du göra själv

Om man drabbas av vattkoppor är det vanligaste besväret att utslagen kliar. Du kan göra flera saker själv för att lindra besvären.

Håll huden ren Tvätta huden med tvål och vatten. Genom att hålla huden ren kan du undvika att bakterier kommer in i vattkopporna, så att de blir infekterade. Det kan lätt hända om du kliar dig mycket.

Lindra klådan Du kan lindra klådan med kylbalsam, alsolsprit och svalt vatten. Kylbalsam och alsolsprit finns att köpa receptfritt på apotek. Kallt vatten kan också kännas svalt och skönt på huden. Kylbalsam och svalt vatten kan också användas mot kliande utslag på slemhinnor på kroppen.

Vissa receptfria antihistaminer kan användas mot klåda, till exempel Loratadin och Clarityn. Det finns en åldersgräns för många av läkemedlen och det står angivet på förpackningen.

Undvik vissa läkemedel Du som har vattkoppor kan använda läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, för att lindra feber och värk. Använd däremot inte läkemedel med ibuprofen, till exempel Ipren, eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare. De kan i samband med vattkoppor öka risken för ovanliga, men allvarliga infektioner.

Barn upp till 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Treo och Bamyl, mot feber utan att först tala med läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till en allvarlig hjärnskada. Undvik att använda hydrokortisonsalva mot klåda av vattkoppor, eftersom den kan göra att blåsorna lättare blir infekterade av bakterier.

Annons:

Källor:

Internetmedicin, 1177, Praktisk Medicin

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: