Ange ditt sökord

Testosteron är viktigt för mannens hälsa och välbefinnande. Foto: Shutterstock

Testosteron är viktigt för mannens hälsa och välbefinnande. Foto: Shutterstock

Testosteronbrist – problemet det talas tyst om

Redan i 50 årsåldern kan vissa män ha brist på könshormonet testosteron. Det leder ofta till nedstämdhet, trötthet och minskad sexlust. Testosteronbrist förväxlas ofta med normalt åldrande, men det finns hjälp att få.

Annons:

Vanliga symtom på testosteronbrist är nedstämdhet, kraftlöshet, impotens och minskad muskelmassa. Hormonbristen utvecklas långsamt och risken är stor att patienten anpassar sig till symtomen och tänker att det beror på något annat, exempelvis åldern och att det kommer att gå över.

Könshormonet testosteron bildas till största delen i testiklarna. Produktionen sätter fart i samband med puberteten och nivåerna ökar gradvis och når sin topp i 20-årsåldern. Koncentrationen av testosteron varierar från person till person. Men generellt kan sägas att nivåerna håller sig stabila i vuxen ålder för att sakta och successivt sjunka med stigande ålder. Hos män med kroniska sjukdomar eller övervikt minskar testosteronet snabbare. Brist på testosteron kan även öka risken för andra allvarliga sjukdomar, som exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar. Vid 60 års ålder har många män testosteronnivåer som antyder brist men det betyder inte att de får symtom eller att de uppfyller diagnoskriterierna för testosteronbrist.

Okunskap kring testosteronbrist

För många män kan testosteronbrist vara ett känsligt ämne att ta upp och det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig. Till skillnad från kvinnor som ofta är mer vana att ställa frågor, exempelvis vid ett gynekologbesök. Detta gör att det troligtvis finns ett stort mörkertal av män som lider av testosteronbrist. Okunskapen inom området är stor och därför är det viktigt med information och utbildning, för det finns hjälp att få.

-Testosteronbrist ger ofta diffusa symtom som exempelvis trötthet och att man känner sig håglös, säger Mats Holmberg, överläkare på specialenheten ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset. Män har generellt en tendens att inte söka hjälp och därför blir långt ifrån alla med testosteronbrist diagnostiserade. Om man lider av att ha tappat sin sexuella lust och förmåga, så uppmuntrar vi till att söka hjälp.

De vanligaste symtomen på testosteronbrist är:

  • trötthet
  • orkeslöshet
  • sömnproblem
  • minskad sexlust
  • ökad bukfetma
  • irritabilitet
  • håglöshet

Män med testosteronbrist kan även få exempelvis erektionsproblem, minskad muskelmassa och benskörhet.

Testosteronnivån – en manlig hälsomarkör

Testosteron är ett viktigt hormon för många vävnader i kroppen, bland andra muskler, centrala nervsystemet och skelettet. Det påverkar många organ och funktioner i kroppen. Dessutom är det viktigt för mannens hälsa och välbefinnande. Att mäta testosteronnivåer kan vara en manlig hälsomarkör. Brist på testosteron hänger ofta samman med någon sjukdom, men sjukdom kan också ge upphov till testosteronbrist. Låga nivåer av testosteron gör att muskelmassan minskar och kroppsfettet ökar, vilket ökar risken för högt blodtryck, högt kolesterol, bukfetma och typ 2-diabetes. Detta kan i förlängningen leda till hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Man har även sett låga nivåer av testosteron hos män med depression, reumatism och kronisk lungsjukdom.

Så undersöks testosteronbrist

Diagnosen testosteronbrist får den som har en låg testosteronnivå och dessutom uppvisar olika symtom på testosteronbrist. För att undersöka nivån av testosteron tas ett blodprov samtidigt som en allmän läkarundersökning görs för att utreda orsakerna. Att vända sig till sin vårdcentral är en bra början. Därifrån kan man sedan få remiss till en urolog eller endokrinolog för vidare utredning.

Behandling vid testosteronbrist

-Det är oerhört viktigt för alla inom vården som undersöker eventuell testosteronbrist att man innan behandling sätts in har gjort en så kallad nivådiagnostik, berättar Mats Holmberg. Det vill säga att man undersökt om bristen beror på problem med testiklarna, hypofysen eller högre upp i hjärnan. Om man inte gör det kan man missa tillstånd som kräver helt annan behandling än testosteron.

Behandlingen går ut på att tillföra testosteron och målet är att återställa en normal nivå i kroppen. Vanligast är att tillföra testosteron, antingen i form av en gel (dospump/eller dospåsar) som smörjs på huden varje dag eller som spruta var tredje månad. Resultatet brukar märkas inom någon månad.

-En svårighet är att det idag inte finns någon konsensus kring när man ska behandla testosteronbrist eller vilka man bör behandla. Speciellt gäller detta män som inte har någon uppenbar orsak till sin brist, berättar Mats Holmberg. Testosteronbrist är ett tillstånd som historiskt sett endast berört en liten grupp män, men med utvidgad kunskap har man sett att fler grupper kan ha behov av testosteronbehandling. Det finns gott om forskning som visar att exempelvis äldre män och män med övervikt kan förbättra sin livskvalitet radikalt med hjälp av behandling.

Testosteronbehandling är sannolikt förenat med få risker. Den främsta biverkningen är förhöjda blodvärden och det är viktigt att ha koll på, och hantera detta om det uppstår, då mannen annars löper ökad risk att drabbas av blodpropp. Det finns inget stöd för att behandling med testosteron ökar risken för prostatacancer. Vad det gäller risk för hjärt-kärlsjukdom så är sannolikheten för ökad risk ganska låg men det saknas fortfarande tillförlitligt kunskap i frågan så därför är det rimligt att patienter informeras om detta innan insättning av behandling. Patienter som behandlas med testosteron ska gå på regelbundna kontroller där man som ett minimum mäter blodvärde, testosteronnivåer och PSA-värden (prostataspecifikt antigen).

-Ibland ser vi doktorer långvarigt lidande som mindre allvarligt än kortvarigt. Det beror på att sjukdomar som är potentiellt livshotande har en tendens att gå med tilltagande försämring. Men sett ur patientens perspektiv kan det vara värre med symtom under lång tid och detta är en viktig aspekt när man bedömer om behandling ska sättas in eller inte, poängterar Mats Holmberg.

-Det är viktigt att vara medveten om att övervikt och ålder i sig inte är anledningar för att behandla men det är heller inga anledningar att utesluta behandling. Jag har haft patienter omkring 80 år med mycket låga testosteronnivåer och signifikant lidande där patienten efter behandling fått ett helt nytt liv. Man måste se till patientens lidande och vad behandlingen kan ge för den enskilda individen.

Myter kring testosteron

Det finns många myter vad gäller testosteron, berättar Mats Holmberg.

-Det är exempelvis en stor myt att testosteron skulle göra män ilskna. Tvärtom är testosteron ett hormon som stabiliserar humöret och generellt sett gör män piggare och gladare. Hjärntröttheten som kan vara ett resultat av testosteronbrist, kan däremot göra att män blir irritabla.

En annan myt är att testosteron generellt är ett sexhormon, vilket inte stämmer.

-Testosteron är inte något som en frisk man kan ta för att öka sin libido, utan det krävs testosteronbrist för att behandlingen ska kunna ge ökad sexlust och förmåga.Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: