Ange ditt sökord

Ruben Smith, läkare och Oskar Hansson, professor - båda forskar inom REM sömnstörning vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

Ruben Smith, läkare och Oskar Hansson, professor - båda forskar inom REM sömnstörning vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

Symtom vid REM sömnstörning kan vara att sparka, fäkta med armarna och skrika när man sover. Foto: Shutterstock

Symtom vid REM sömnstörning kan vara att sparka, fäkta med armarna och skrika när man sover. Foto: Shutterstock

REM sömnstörning (REM sleep Behavior Disorder, RBD) – förstadium till Parkinson?

REM sömnstörning kan ge ett bortfall av den muskelavslappning som normalt sker i REM sömnen, vilket gör att kroppen agerar ut rörelser trots att man fortfarande sover. Forskare misstänker att detta kan vara ett förstadium till Parkinsons sjukdom och hoppas att mer kunskap kring detta skulle kunna hindra utvecklingen av Parkinson. Här får du svar på vad RBD är, vilka symtom man har och hur man kan behandla det.

Annons:

REM sömnstörning (REM sleep Behavior Disorder, RBD) är en form av sömnstörning som ger ovanligt beteende i form av rörelser under drömsömnen. Detta kan drabba alla åldrar men är vanligast för personer från 50 års ålder. Tillståndet misstänks kunna vara ett förstadium till Parkinsons sjukdom och forskare ska nu göra en större studie kring detta viktiga fenomen.

REM sömn och REM sömnstörning (RBD)

Sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler på cirka 90 minuter. Under en sömncykel växlar sömnen mellan olika sömnfaser:

  • Insomningsfasen – ytlig sömn och man är lättväckt.
  • Bassömnen eller normalsömnen.
  • Djupsömnen. Här sker kroppens återhämtning och uppbyggnad. Hjärnan arbetar långsammare och utsöndring av stresshormon minskar. Musklerna slappnar av och man är svårväckt. Blir man ändå väckt känner man sig förvirrad och det tar en stund att vakna till.
  • Drömsömnen kallas även REM-sömn, vilket sker några gånger under varje natt. REM står för rapid eye movement som betyder snabba ögonrörelser. Väcks man under denna fas känner man sig vanligtvis pigg och kan då ibland komma ihåg den dröm man varit inne i.

-Under REM sömnen drömmer vi normalt och man tror att kroppen övar på att nöta in rörelsemönster och att kroppen då bör stänga av rörelser, berättar Ruben Smith, läkare vid Lunds universitet som forskar inom RBD.

Under REM fasen hamnar musklerna vanligtvis i en form av tillfällig paralysering. Hos en person med REM sömnstörning (RBD) är denna paralys antingen inte komplett eller saknas helt så att personen agerar ut sina drömmar, ibland på ett våldsamt eller dramatiskt sätt. Avsaknad av denna tillfälliga muskelparalys gör att personen rör sig mer och gör aktiviteter som man vanligtvis gör när man är vaken (springer, klättrar eller fäktar med armarna). I vissa fall kan personer med RBD till och med oavsiktligt skada sig själv eller den man delar säng med. Om personen vaknar kan de komma ihåg drömmen men inte att de har varit i rörelse.

En episod kan ske vid varje REM fas, det vill säga omkring fyra gånger per natt. De kan ske en gång per vecka eller i ovanligare fall endast en gång i månaden. Episoderna tenderar att ske under morgontimmarna när REM sömnen är mer frekvent.

Symtom vid REM sömnstörning

Symtom vanliga vid RBD är att man pratar, skriker, blir våldsam, puttar, sparkar, eller svär och man kan ofta komma ihåg drömmen om man har vaknar i samband med symptomen.

-Ofta handlar det om relativt våldsamma drömmar där man kanske möter monster och försöker springa ifrån det otäcka, säger Ruben Smith. Man kanske skriker, svär och täcket trillar ofta ner på marken. Vanligtvis är det en partner som märker av detta först och i värsta fall får hen en smäll själv av viftande armar eller ben. Det finns med andra ord en risk att man skadar både sig själv och sin partner.

En större europeisk studie visar att omkring två procent rör sig mycket under sömnen varav ca en fjärdedel, eller totalt ca en halv procent har REM sömnstörning.

-Denna sjukdom ökar dock med åldern och från 65-årsåldern är det troligtvis några procent som lider av detta, menar Oskar Hansson, professor vid Lunds universitet som forskar inom RBD.

Människor som har RBD kan senare i livet utveckla mer allvarliga neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, Demens med Lewykroppar eller Multipel Systematrofi. Omkring 30 till 40 procent av människor med REM sömnstörning utvecklar någon av dessa neurologiska sjukdomar inom  fem till sju år, men ibland kan RBD-symptomen uppstå flera decennier innan symtom av andra neurologiska sjukdomar uppstår.

-Just därför är det så viktigt att forska kring kopplingen RBD och Parkinson, säger Oskar Hansson. Vår förhoppning är att man i framtiden ska hitta bromsmedicin så att man slipper utveckla symtom på Parkinson.

Orsaker till REM sömnstörning (RBD)

Den exakta orsaken till REM sömnstörning är oklar.

-Man tror att det handlar om protein som klumpar ihop sig och skadar nervceller, berättar Oskar Hansson. En teori är att det börjar det ute i kroppen i det nervsystem som finns i magtarmkanalen och sedan sprids via nervtrådar till hjärnstammen.

RBD kan också vara en biverkan till vissa läkemedel och kan uppstå när man slutar ta vissa mediciner eller droger. Studier pekar på att antidepressiva mediciner kan trigga RBD hos upp till sex procent av alla användare. Man har även sett ett samband med PTSD (post-traumatic stress disorder) och sömnproblemet kan ibland uppstå hos personer som nyligen har genomgått något traumatiskt.

-En av de vanligaste orsakerna till REM sömnstörning är sannolikt antidepressiva läkemedel, säger Ruben Smith. Man vet inte på vilket sätt, men troligtvis påverkar medicinen hur nervcellerna kommunicerar med varandra. Det är därför viktigt att vara medveten om att inte alla med REM sömnstörning utvecklar Parkinson och inte heller alla med Parkinson har haft denna form av sömnstörning innan symptomen på Parkinson uppstod.

Diagnostisering – när bör man söka hjälp vid REM sömnstörning?

I Sverige är det inte vanligt att man söker hjälp för REM sömnstörning, medan det i andra länder är vanligare att det görs sömnutredningar.

-Detta handlar dels om kunskap och intresse hos den enskilde läkaren, dels hur mycket kunskap allmänheten får, menar Ruben Smith. Just nu ser vi dock ett skifte då intresset för sjukdomen ökar till följd av kopplingen till Parkinsons sjukdom. Om man sover oroligt eller snarkar bör man göra en sömnutredning. Lever man ut sina drömmar och det finns risk att man skadar sig själv eller sin partner är det bra att söka hjälp då det finns behandling som kan hjälpa.

Behandling vid REM sömnstörning

Initialt kan det vara viktigt att inte ha saker i närheten av sängen som man kan skada sig på och eventuellt låta bli att dela säng med sin partner.

-Det finns två typer av läkemedelsbehandling som provats vid REM sömnstörning, dels det kroppsegna sömnhormonet melatonin, dels en typ av bensodiazepiner, säger Ruben Smith.

Generellt är det positivt att skapa regelbundna sömnrutiner där man får tillräckligt med sömn och undvika alkohol som ger sämre sömn.

Forskning inom REM sömnstörning och Parkinson

Än så länge finns det främst mindre studier där man följt patienterna i upp till 15 år, berättar Oskar Hansson. Man har då sett då att omkring 40 procent av personer med REM sömnstörning får Parkinson.

-Men ju noggrannare man har ställt diagnosen RBD och ju längre man följer patienterna så kan man se att siffran snarare visar att uppemot 60 procent eller fler får Parkinson inom 15 år.

Man forskar kring antikroppsbehandling vid Parkinson och det är sannolikt så att det fungerar bättre ju tidigare i sjukdomsförloppet man påbörjar behandlingen, säger Oskar Hansson.

-Det finns flera läkemedelsbolag som forskar på nya läkemedel vid Parkinson och det planeras även studier vid REM sömnstörning. Man tror att behandling innan nervcellerna har tagit för mycket skada till och med skulle kunna förhindra utvecklingen av Parkinson.

I en ny studie som leds av Oskar Hansson och Ruben Smith vid Lunds universitet inkluderar man individer med REM sömnstörning och Parkinson. Studieupplägget är att man följer cirka 250 deltagare (100 med Parkinson, 100 med REM sömnstörning och 50 friska kontroller) under sex års tid. Det kommer bland annat vara olika röntgenundersökningar och kognitiva tester under uppföljningstiden.

-Målet är att hitta patienterna tidigt och på sikt att sätta in läkemedel som gör sjukdomsutvecklingen långsammare, berättar Oskar Hansson. Bara genom att halvera takten skulle många personer aldrig behöva få symtom på Parkinsons sjukdom.

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom. Det är en nervsjukdom som gör att hjärnan får svårt att kontrollera nervsignalerna som initierar och samordnar våra rörelser. Parkinsons sjukdom gör att cellerna som tillverkar dopamin förstörs vilket försvårar signalerna mellan hjärncellerna. Sjukdomen kännetecknas av ofrivilliga skakningar, stelhet i musklerna och svårigheter att sätta i gång rörelserna, som därmed blir långsamma. Även kognitiva symtom är vanliga senare i sjukdomsförloppet. När symtomen börjar märkas har en relativt stor andel av nervcellerna i det drabbade området i hjärnan redan dött. Omkring en av hundra personer över 60 år får Parkinsons sjukdom och den är vanligare hos män.

Om du är intresserad av att delta i studien kan du läsa mer här. 

Här kan du läsa om andra sömnproblem och behandling.

Annons:

Källor:

medicalnewstoday.com

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: