Ange ditt sökord

Ⓒ Anders Hallén, hudläkare Foto: Shutterstock

Ⓒ Anders Hallén, hudläkare Foto: Shutterstock

Pustulosis palmo-plantaris

Pustulosis palmo-plantaris är en hudsjukdom med ganska välavgränsade, rodnade och fjällande områden i handflator och fotsulor, med samtidig förekomst av flera millimeterstora gulaktiga varblåsor (så kallade pustler).

Annons:

Varblåsorna innehåller inga bakterier och sjukdomen smittar inte. När blåsorna torkar upp blir de brunaktiga med fjällning på ytan. I handflator sitter förändringarna ofta nedanför tummen och på lillfingersidan men ibland också centralt i handflatan. På fötter finner man dem oftast i hålfoten, vid hälar och på sidorna längs fotränderna. Ofta ses ganska klar gräns mellan sjuk och frisk hud.

Sjukdomsorsak

Den egentliga orsaken till pustulosis palmo-plantaris är okänd. Sjukdomen lockas ofta fram och försämras av vanliga infektioner som influensa och halsfluss med mera. Psykiska stressfaktorer verkar ibland också ha betydelse. Det har visat sig att omkring 95 procent av patienterna är rökare. Betydelsen av detta är oklar. Enstaka patienter har också visat tecken till fel på sköldkörtelfunktionen men hur detta eventuella samband skall tolkas är också för närvarande osäkert.

Många experter uppfattar sjukdomen som en specialform av psoriasis och enstaka psoriasisfläckar kan ibland finnas på andra ställen på kroppen. Det finns dock också ett ifrågasättande av sambandet  med psoriasis bland hudläkarna. Möjligen finns olika former av sjukdomen.

Behandling av pustulosis palmo-plantaris

Sjukdomen är mycket envis och svårbehandlad. Att sluta röka ingår som en del av behandlingen. Besvären fortgår många gånger under flera års tid trots behandlingsinsatser. Kortisonsalvor lindrar, men läker sällan ut sjukdomen. Kombination med kortisonsalvor och täckande omslag med speciella förbandsplattor har ibland mycket god effekt att dämpa akuta attacker av sjukdomen. Mjukgörande preparat bör användas.

Tablettbehandling med ett A-vitaminliknande preparat hjälper ibland, men behöver ges under lång tid. Kombinerad ljus- och tablettbehandling (PUVA-metoden) är ofta den allra bästa behandlingen i mer envisa fall. Denna behandling ges två till tre gånger i veckan men kan behöva pågå över tre till sex månaders tid, ibland längre. Effekten av PUVA-behandling kan förstärkas om man samtidigt ger de ovannämnda A-vitaminliknande tabletterna (Re-PUVA-metoden). För dessa senare behandlingar gäller särskilda behandlingsråd. Ytterligare läkemedel kan övervägas hos specialistläkare.  Sammanfattningsvis kan sägas att trots att sjukdomen är svårbehandlad finns det dock ett antal olika möjligheter att försöka bringa den under kontroll.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: