Ange ditt sökord

Vulvasmärta - provocerad, lokaliserad vulvodyni. Foto: Gothia Kompetens

Vulvasmärta - provocerad, lokaliserad vulvodyni. Foto: Gothia Kompetens

Författaren Rebecka Kaplan Sturk är gynekolog och medicinsk skribent på Doktorn.com. Foto: Marcus Gustafsson

Författaren Rebecka Kaplan Sturk är gynekolog och medicinsk skribent på Doktorn.com. Foto: Marcus Gustafsson

Ny bok om vulvasmärta – bred kunskap behövs för att behandla vulvodyni/ vestibulit

Lokaliserad provocerad vulvodyni, som tidigare kallades vestibulit, är ett smärttillstånd som drabbar cirka åtta procent av kvinnor i ålder 15–40. Symtomen vid vulvodyni är smärta vid samlag, och för en del drabbade kan det även göra ont att cykla och träna.

Annons:

Trots att vulvasmärta är så pass vanligt är det bara drygt hälften av de som är drabbade som söker vård och knappt hälften av dessa får en ordentlig diagnos eller behandling. Många med vulvodyni beskriver att de tycker det är svårt att veta vart de ska vända sig för att få hjälp. Andra upplever att de inte fått bra hjälp och behandling av vården.

Vulvasmärta påverkar livskvalitet

Smärta är det mest typiska symtomet vid vulvodyni, men det medför även andra negativa konsekvenser som minskad sexuell lust och upphetsning, lägre självkänsla, relationsproblem och skamkänslor. Smärttillståndet påverkar livskvaliteten, och tidig diagnos och effektiv behandling är av stor vikt, inte bara för att minska det fysiska och psykiska lidandet utan även ekonomiska konsekvenser för patienterna.

– Vulvodyni är egentligen inte en svår diagnos att ställa, men det kräver mer kunskap hos fler yrkesgrupper, säger Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog, medicinsk skribent på Doktorn och författare till nya boken Vulvasmärta – provocerad, lokaliserad vulvodyni. Hon har under många år arbetat med vulvasmärta hos kvinnor i alla åldrar och faser av livet. Tillsammans med en kollega har hon också podcasten Babyzpodcast som tar upp ämnena inom kvinnohälsa, graviditet och förlossning.

Vulvodyni eller vestibulit?

Tillståndet kallades tidigare för vestibulit, då man ansåg att orsaken var en inflammation i vävnaden. Idag klassas det som ett smärttillstånd och vulvodyni eller vestibulodyni är en mer korrekt benämning. Dock är vestibulit ett mycket inarbetat begrepp, såväl hos patienter som i media, och används därför ofta även idag i den kliniska vardagen.

Teambehandling är effektivt vid vulvodyni

– Vulvodyni är ett fysiskt smärttillstånd som ger psykologiska effekter. Vi behöver aktivt fråga våra patienter om smärta vid samlag och påbörja en behandling i ett så tidigt skede som möjligt, säger Rebecka Kaplan Sturk och understryker att teambehandling har visat sig vara den mest effektiva behandlingen vid vulvodyni.

Vid en teambehandling samarbetar flera olika yrkesgrupper kring patientens vård. Vid vulvodyni behövs ett team bestående av gynekolog, barnmorska, fysioterapeut och kurator eller psykolog för att nå alla aspekter av smärttillståndet. Behandlingen kan ta lång tid, men de allra flesta drabbade blir bra eller åtminstone mycket bättre efter sin behandling.

Ny bok vill öka kunskap om vulvasmärta

Nya boken Vulvasmärta – provocerad, lokaliserad vulvodyni beskriver olika orsaker och utlösande faktorer som leder fram till smärtan, och också hur diagnosen ställs. Den innehåller också en bred genomgång av de olika behandlingsmetoder som finns tillgängliga.  I boken finns också flera patientberättelser som illustrerar olika aspekter av vulvodyni, från olika utlösande faktorer och behandlingsstrategier till vulvodyni i olika faser av livet.

Boken riktar sig främst till vårdpersonal som gynekologer, hudläkare, allmänmedicinare, barnmorskor, fysioterapeuter, kuratorer och psykologer. Den är också tänkt att kunna användas som studielitteratur på barnmorskeutbildning och sjuksköterskeutbildning, samt för vidareutbildning inom allmänmedicin, gynekologi, barnmedicin och elevhälsa. Men författaren berättar att hon försökt skriva den så att boken också med god behållning kan läsas av patienter, partner och andra anhöriga.

–Det var viktigt för mig under skrivandet av boken att den skulle vara tillgänglig även för patienter. En del av behandlingen vid vulvodyni är faktiskt att få sin sjukdom förklarad på ett ordentligt sätt, och få information om olika behandlingsmetoder och prognos. För den som inte känner att den fått tillräcklig hjälp av vården kan det också vara värdefullt att veta vilken behandling som finns, vilka krav man kan ställa på sin vård, och att veta att man inte är ensam, berättar Rebecka Kaplan Sturk.

Sist i boken finns en ordlista som förklarar krångliga medicinska termer, just för att boken ska kunna vara läsbar och tillgänglig för personer utan vårdutbildning. För den som vill fördjupa sig mer finns också en förteckning över vetenskapliga artiklar i ämnet.

Boken ges ut av förlaget Gothia Kompetens och finns hos bokhandlare på nätet och i butik 10 juni 2022.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: