Ange ditt sökord

Leptospiros sprids ofta till människor när råttor förorenar vatten. Foto: Shutterstock

Leptospiros sprids ofta till människor när råttor förorenar vatten. Foto: Shutterstock

Leptospiros – smitta, symtom och behandling

Leptospiros är en bakterieinfektion som sprids från djur till människa. Den är ovanlig i Sverige, men vanligare i varmare delar av världen, t ex Australien, Afrika, Asien och Amerika. De fall som diagnostiseras i Sverige handlar ofta om s k importsmitta; resenärer som blivit smittade utomlands och sedan återvänt.

Annons:

Leptospiros är en anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att registrerade fall behöver anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Smitta

Bakterien som orsakar leptospiros heter Leptospira interrogans. Djur kan bära på den utan att ha symtom och sedan sprida sjukdomen vidare genom sin urin. Även andra kroppsvätskor kan föra smittan vidare, dock inte saliv. Leptospiros är allra vanligast hos råttor och nötkreatur. Smitta från mellan människor är möjlig men ovanlig. Det kan också handla om kontakt med vatten, jord eller livsmedel som är infekterat. Sjukdomen kan inte smitta genom dropp- eller kontaktsmitta som t ex en förkylning gör.

Symtom på leptospiros

Symtomen vid leptospiros liknar ofta en typisk influensa. De brukar visa sig inom två veckor (ibland kan det ta längre tid) och bestå av:

  • Hög feber
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk
  • Kräkningar
  • Magsmärtor

Det kan också orsaka gulsot (gul hud och gula ögon) och hudutslag.

I vissa fall kan leptospiros leda till allvarliga komplikationer, t ex lever- och njurskador, och ge blodförgiftning. Då kallas den för Weils sjukdom. Ungefär 1% av de leptospirossmittade drabbas av den. Ibland kan de allvarliga fallen ha dödlig utgång.

Det kan till en början vara svårt att upptäcka leptospiros eftersom det finns många sjukdomar med liknande symtombild.

Undersökning och diagnos

Eftersom symtombilden är bred och ibland diffus behöver leptospiros fastställas genom provtagning. Diagnosen brukar ställas genom ett test för antikroppar. Om sjukdomen är i ett tidigt stadium kan ett PCR-test eller en blododling vara pålitligare.

Behandling av leptospiros

Leptospiros brukar behandlas med antibiotika. Vid kraftiga infektioner kan du behövas läggas in på sjukhus. Om sjukdomen orsakar lever- eller njurskador kan det uppstå behov av dialys.

Undvik leptospiros

Det du kan göra för att undvika leptospiros är att inte komma i kontakt med smittat vatten.

Drick inte kranvattnet om du är i ett utvecklingsland eller om du av någon annan orsak inte vet om det är säkert att få i dig. Det kan också vara bra att undvika simning och andra vattenaktiviteter i sötvattenområden (saltvatten brukar vara ofarligt). Översvämningar kan också leda till spridning av leptospiros. Undvik kontakt med vilda djur som kan tänkas vara infekterade, speciellt råttor.

Leptospiros hos husdjur

Leptospiros kan också drabba husdjur, som kan vara symtomfria eller få influensaliknande symtom när de smittas av sjukdomen. Det är vanligare hos hundar än katter, men lyckligtvis finns det vaccin för dem. Vaccinet rekommenderas framför allt för hundar som vistas i riskmiljöer, t ex utomlands eller i områden där det finns bekräftade fall av leptospiros.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: