Ange ditt sökord

Inklämning av vävnader i axeln kan vara smärtsamt och bero på ex. överansträngning. Foto: Getty Images

Inklämning av vävnader i axeln kan vara smärtsamt och bero på ex. överansträngning. Foto: Getty Images

Impingement i axeln – orsak, symtom och behandling

Diagnosen impingement innebär en inklämning av vävnader i axeln som orsakar smärta.

Annons:

Impingement i axeln är ett tillstånd där vävnader i axelområdet kläms ihop mellan två strukturer: caput humeri (överarmsbenets huvud) och akromion eller ligamentet coracoacromiale (benbitar och ledband i skulderbladet). Detta kan leda till att vävnaderna blir inflammerade och smärtsamma. Detta uppkommer vanligtvis successivt, och upptäcks ofta i samband med att man arbetar med händerna i axelhöjd/ovanför huvudet och ska plocka ner någonting från en hylla, eller när man under en kort period ökar belastningen, exempelvis vid en renovering. Impingement behöver inte alltid vara en inflammation utan kan även vara en irritation på någon form av obalans i kroppen.

Orsaker vid impingement

Orsakerna till impingement kan vara flera: delvis eller totala bristningar i de fyra senorna som löper under akromion, minskat utrymme under akromion på grund av inflammation i slemsäcken (bursit) eller försämrad funktion av senorna på grund av degeneration eller svullnad. Dessa faktorer bidrar till att rotatorkuffen, en grupp muskler/senfästen som stabiliserar axeln, kläms ihop när armen rör sig. Musklerna är supraspinatus, subscapilaris, infraspinatus och teres minor. Vanligtvis är supraspinatus huvudproblemet vid impingement, men övriga muskler kan också ha sin roll i problemen. Detta resulterar i smärta och ibland även svårigheter att utföra rörelser med armen. Överansträngning och svaghet i musklerna i rotatorkuffen efter långvarigt arbete med armarna i vissa positioner, kan också vara en orsak. Att exempelvis lyfta saker ut från kroppen eller delta i sporter som golf, simning och tennis, kan vara bidragande faktorer.

Symtom vid impingement

Vanligtvis upplever patienter värk i vila på axelns ut- och framsida, nattlig smärta och smärta på framsidan av axeln vid aktivitet med lyft arm. Typiskt är smärta när patienten häller vatten ur en kanna. Smärtan kan vara ömmande eller huggande och kan stråla längs överarmens utsida. Patienter kan också uppleva stelhet och kraftlöshet i axelpartiet samt svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter som att lyfta armen över huvudet.

Typiska symtom vid impingement:

  • Ömmande eller huggande smärta i baksida, framsida eller utsida av axeln.
  • Utstrålande smärta längs överarmens utsida.
  • Smärta som främst upplevs vid armrörelser, exempelvis vid lyft av armar uppåt, utåt från kroppen. Vid 80-120 graders vinkel är smärtan oftast mest påtaglig.
  • Stelhet och kraftlöshet i axelpartiet.
  • Vid kännbara besvär kan man ha för ont för att kunna ligga på den drabbade axeln, man kan uppleva smärta även i vila och ibland även få domningskänsla i fingrar.

Bakomliggande orsak är en skada eller ett tryck mot någon eller flera av följande strukturer i axeln;

  • Musculus Supraspinatus
  • Musculus Infraspinatus
  • Subscapularis-senan eller dess senfäste
  • Bursa Subacromialis
  • Långa bicepssenan

Diagnos av impingement

Diagnosen ställs vanligtvis genom en klinisk bedömning utifrån din sjukdomshistoria och olika tester, där man på läkarens uppmaning får utföra specifika armrörelser för att mäta rörlighet. Sedan känner läkaren efter om någon av roratorkuffens senor är skadade eller ömmar. Exempel på olika tester är Hawkins-Kennedy’s test, Neers test, Sulcus sign test, Apprehension test och specifika muskeltester för att identifiera vilken del av rotatorkuffen som är drabbad. Det är också viktigt att differentiera impingement från andra möjliga orsaker till axelsmärta, såsom kapselruptur, artros och kalkaxel. Utredningen kan inkludera röntgenundersökning av axeln för att bedöma eventuella anatomiska förändringar eller skador, samt ibland ultraljud för att undersöka inflammation och eventuell relation till akromion vid armlyft.

Egenvård vid impingement

Vid smärta är det bra att få en undersökning för att utreda vad problemet är och hitta rätt strategi för att bli bra. Men du kan fortsätta att träna så länge du inte får ont och rörlighetsträning är ofta bra. Du bör inte träna på ett sådant sätt att smärtan triggas eller förvärras.

Att en gång per dag lägga en ispåse på axeln i 20 minuter, med en diskhandduk emellan för att undvika köldskador, kan hjälpa kroppen att läka skadan.

Behandling vid impingement

Impingement tar ofta lång tid att åtgärda, uppemot ett år med rehabilitering. Behandlingen kan inkludera fysioterapi för att träna upp rotatorkuffens muskulatur och förbättra rörligheten i axeln, NSAID eller kortisoninjektioner för smärtlindring, samt i vissa fall kirurgiskt ingrepp för att åtgärda trånga anatomiska förhållanden eller andra komplikationer. Det är viktigt att behandlingen efterföljs av fysioterapi för att säkerställa optimal återhämtning och förebygga framtida problem.

Sjukskrivning och rehabilitering vid impingement

Sjukskrivningstiden kan variera beroende på yrkesuppgifter, och rehabilitering kan kräva regelbunden fysioterapi under en längre period för att återställa muskelfunktion och minska smärta. Det är också viktigt att patienten följer läkares och fysioterapeuters rekommendationer för hemövningar och egenvård.

Impingement i axeln är ett vanligt tillstånd som kan orsaka betydande smärta och funktionsnedsättning. En noggrann diagnos och lämplig behandling är avgörande för att hantera detta tillstånd och återställa patientens funktion och livskvalitet. Det är också viktigt att patienten förstår vikten av att följa behandlingsplanen och att vara delaktig i rehabiliteringsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat.

Läs om skillnaderna mellan en fysioterapeut, naprapat och kiropraktor.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: