Ange ditt sökord

På korta stunder kan de med emotionellt instabilt personlighetssyndrom ( borderline) skifta från att vara väldigt glada till att bli väldigt arga. Foto: Shutterstock

På korta stunder kan de med emotionellt instabilt personlighetssyndrom ( borderline) skifta från att vara väldigt glada till att bli väldigt arga. Foto: Shutterstock

Borderline – Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, även kallat borderline personlighetssyndrom, innebär att ha extrema svängningar i sitt humör och i sina känslor. På korta stunder kan man skifta från att vara väldigt glad till att bli jättearg. Självskadebeteende är relativt vanligt eftersom man vid detta personlighetssyndrom har svårt att styra sig själv och sina känslor.

Annons:

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom kallades tidigare bordeline, men den nya benämningen, förkortat EIPS, beskriver tydligare de problem som finns förknippat med diagnosen.

Varför får man emotionellt instabilt personlighetssyndrom?

Det finns inte riktigt någon förklaring till varför någon får ett personlighetssyndrom,  men man diskuterar teorier som säger att det kan dels bero på att man föds med en känslomässig sårbarhet och dels på hur ens uppväxt har varit. Om ett barn inte blir bekräftat när det visar sina känslor kan det leda till att barnet även som vuxen kommer att få svårigheter att hantera sina känslor.

Symtom och diagnos vid EIPS

Personer med denna diagnos har ofta en skräck för att bli övergivna. De har ofta stormiga relationer som kan gå från beundran till extrem nedvärdering. En person med EIPS har ofta en självbild som är störd eller kraftigt förvriden. Missbruk av olika slag förekommer också och kan yttra sig i form av droger, sex, mat och pengar. Självmordsförsök, hot om självmord och självskadebeteenden är ofta återkommande. Humöret kan svänga kraftigt från irritation till ångest eller depression som kan pågå i ett par timmar upp till ett par dagar.

Personer med detta personlighetssyndrom känner ofta en känsla av tomhet och tristess och de blir ofta arga över småsaker. De kan även vara paranoida och ha vanföreställningar i kortare perioder.

Kriterierna för diagnos när det gäller EIPS är att det finns ett genomgående mönster av märkbar impulsivitet och instabilitet när det kommer till relationer med andra människor samt den egna självbilden. Utöver detta krävs minst fem symtom av de som räknats upp ovan.

Behandling vid EIPS

Det är idag ganska omtvistat ifall man kan behandla ett personlighetssyndrom genom terapi, men ofta är det snarare en kostnadsfråga än en teoretisk fråga. Det finns flera varianter av terapi som testats på personer med EIPS, varav en är dialektisk beteendeterapi, så kallad DBT. Metoden har utgått från kognitiv beteendeterapi, KBT.

DBT har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för de personer som har borderline i kombination med ett självskadebeteende. DBT fungerar även på andra patienter med andra tillstånd såsom ätstörningar eller missbruk. Dialektisk beteendeterapi har som främsta syfte att minska patienters benägenhet till självmord och målet är också att de ska kunna få en vardag som fungerar förhållandevis normalt. Viss form av behandling med läkemedel sker även för de personer som har blivit diagnosticerade med EIPS.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: