Ange ditt sökord

Assistanshundar är en fantastisk resurs för personer med funktionsnedsättning. Assistanshunden Atlas är servicehund och hjälper sin förare att kunna röra sig. Foto: privat

Assistanshundar är en fantastisk resurs för personer med funktionsnedsättning. Assistanshunden Atlas är servicehund och hjälper sin förare att kunna röra sig. Foto: privat

Atlas är assistanshund och hjälper här sin förare att gå upp för en trappa. Foto: privat

Atlas är assistanshund och hjälper här sin förare att gå upp för en trappa. Foto: privat

En servicehund kan hjälpa sin förare att plocka upp saker hen tappat. Foto: privat

En servicehund kan hjälpa sin förare att plocka upp saker hen tappat. Foto: privat

Assistanshundar – en oersättlig hjälp för personer med funktionsnedsättning

Assistanshundar är en fantastisk resurs för personer med funktionsnedsättning. De ger praktisk hjälp, emotionellt stöd och ökar självständigheten och livskvaliteten för sina ägare. Det är viktigt att uppmärksamma och uppskatta det viktiga arbete som assistanshundar utför och att ge dem den respekt och hänsyn de förtjänar när de arbetar.

Annons:

Assistanshundar är tränade hundar som ger stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Dessa hundar kan utföra en mängd olika uppgifter, som att hämta föremål, öppna dörrar, hämta hjälp, väcka sin ägare vid behov och mycket mer. För personer med funktionsnedsättning kan assistanshundar vara en oerhört viktig och oersättlig hjälp i vardagen.

Assistanshundar tränas för att utföra specifika uppgifter baserat på individuella behov. Till exempel kan en person med synnedsättning ha en hund som lotsar hen genom stadsmiljöer, medan en person med en fysisk funktionsnedsättning kan ha en hund som hjälper till med daglig verksamhet som att öppna dörrar eller plocka upp föremål från marken. Assistanshundar kan också hjälpa till i terapi och rehabilitering. De kan till exempel fungera som en källa till motivation och glädje för personer som behöver träna upp sin fysik eller mentala hälsa.

Men det är inte bara de praktiska uppgifterna som gör assistanshundar så värdefulla för personer med funktionsnedsättning. Dessa hundar ger också enormt mycket emotionellt stöd och trygghet. Många personer med funktionsnedsättning upplever en ökad självständighet och livskvalitet tack vare sin assistanshund.

För att bli en assistanshund krävs det intensiv träning och ett speciellt temperament. Hundarna måste vara tålmodiga, lyhörda och ha en stark arbetsmoral. Det är också viktigt att de har en god hälsa och är fysiskt lämpliga för de olika uppgifterna de ska utföra.

Det är viktigt att betona att assistanshundar inte bara är vanliga husdjur. De är tränade yrkeshundar som utför en viktig och nödvändig uppgift för personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att respektera deras arbete och undvika att störa dem när de arbetar.

Olika typer av assistanshundar

Ledarhund

Ledarhunden är tränad för att hjälpa den som har en synnedsättning eller är blind att lättare kunna ta sig fram. Hunden leder sin förare förbi hinder, visar var det finns trappor eller kanter och stannar vid övergångsställen.

Servicehund

Servicehunden hjälper en person som har ett rörelsehinder. Hunden kan till exempel öppna och stänga dörrar eller skåp, plocka upp tappade föremål eller dra en rullstol. Servicehundar kan också hjälpa sin förare med av- och påklädning, hjälp att resa sig, gå uppför trappor och mycket mer. Servicehund hjälper ägare med fysisk funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor både hemma och i offentlig miljö

Signalhund

En signalhund hjälper personer som har en hörselnedsättning att märka när det knackar på dörren, telefonen ringer eller när brandlarmet går.

Alarmerande hund

En alarmerande hund kan hjälpa en person som har diabetes eller epilepsi. Hunden kan varna i förväg för förändringar i blodsockernivån hos den med diabetes. För personer som har epilepsi kan hunden hämta hjälp vid ett anfall, och varna sin förare inför ett stundande anfall.

Psykisk hälsa -hund

En psykisk hälsa-hund kan ge lugn och trygghet till den som har till exempel autism, adhd eller någon form av psykisk ohälsa, som posttraumatiskt stressyndrom eller social ångest. Den kan också underlätta för sin förare att göra olika aktiviteter som att gå och handla, åka buss, gå i skolan med mera. Assistanshundar har visat sig vara till stor hjälp för personer med ADHD /autism genom att bistå dem på olika sätt. Först och främst kan en assistanshund hjälpa till att minska stress och ångest genom att ge en känsla av trygghet och sällskap. Detta kan vara särskilt användbart i sociala situationer eller offentliga platser där det kan vara överväldigande för personer med ADHD /autism.

Assistanshundar kan också tränas för att hjälpa med uppmärksamhet och koncentration. De kan lära sig att påminna personen om viktiga uppgifter eller att hjälpa till att hålla fokus under aktiviteter som kräver koncentration, såsom studier eller arbete.

En annan fördel med assistanshundar är att de kan hjälpa personer med ADHD att hantera impulsivitet och hyperaktivitet. Genom att ge ett naturligt utlopp för energi genom rörelse och lek, kan assistanshundar hjälpa personen att bli mer balanserad och fokuserad.

Andra sociala tjänstehundar

En assistanshund ska inte förväxlas med andra sociala tjänstehundar. De hundarna är istället tränade för ett uppdrag som inte är knutet till en specifik förare. Exempel på andra sociala tjänstehundar är vårdhund, terapihund, läshund i skola och liknande. Sociala tjänstehundar arbetar tillsammans med sin förare som stöd och hjälp för flera personer i olika typer av vård och omsorg.

Rättigheter och skyldigheter för assistanshundar

När assistanshundar arbetar bär de ett tjänstetäcke. Täcket kan se lite olika ut beroende på vilken organisation som utbildat hunden, men det står alltid texten Assistanshund på täcket. Föraren ska ha tillhörande legitimation, och på tjänstetäcket och legitimationen finns ett ID-märke med ett för ekipaget unikt nummer. Täcket och legitimationen är garantier för att hunden har genomgått en utbildning som är kvalitetssäkrad.

Assistanshundar som är under pågående utbildning har blivit godkända vid ett lämplighetstest och har påbörjat sin utbildning. De bär ett täcke med texten Assistanshund under utbildning.

Hundarna får ofta följa med in på ställen där hundar annars inte är tillåtna. Det gäller till exempel allmänna kommunikationer, offentliga miljöer i kommun och region, livsmedelsbutiker med flera.

I många, men inte alla, av landets kommuner står assistanshundar och deras förares rättigheter inskrivna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta kan innebära att hundarna till exempel inte behöver vara kopplade inom vissa områden, att de får vistas och bada på allmänna badplatser och att föraren inte behöver plocka upp efter sin hund.

Hur fungerar det med hundallergier i samhället och assistanshundar?

Ibland kolliderar olika personers intressen och behov. Det märks extra tydligt i situationer där assistanshundsekipage och människor med hundallergi möts. Det finns en överenskommelse mellan Svenska brukshundsklubben respektive Service och signalhundsförbundet och Astma- och allergiförbundet. I överenskommelsen står bland annat att den ena funktionsnedsättningen/ sjukdomen inte är viktigare än den andra, och att det vanligen går att lösa så att bägge parter kan delta i samhället. Till exempel kan man se till att den med allergi sitter långt ifrån assistanshunden, och att de bägge parterna använder olika ingångar till lokaler.

Vad gör jag om jag möter en assistanshund?

Assistanshundar har bara en husse eller matte, och den personen kallas förare. Tillsammans utgör assistanshunden och dess förare ett assistanshundsekipage.

Att respektera assistanshundar är viktigt för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Det kan vara frestande att hälsa på eller klappa en assistanshund, men det kan distrahera hunden från sin uppgift. Det är viktigt att låta hunden vara och inte störa den med onödiga interaktioner.

Assistanshundar är tränade för att utföra specifika arbetsuppgifter och det är viktigt att de kan fokusera på dessa uppgifter utan avbrott. Om en assistanshund störs kan det leda till att dess ägare missar viktiga signaler eller inte får det stöd som de behöver. Detta kan i värsta fall leda till farliga situationer för både hunden och dess ägare.

Därför, om du ser en assistanshund som arbetar och har sitt tjänstetäcke på sig, var vänlig och respektera deras arbete. Låt dem utföra sina uppgifter utan störning och undvik att interagera med dem utan tillåtelse från deras ägare. Assistanshundar tränas visserligen att möta sådana situationer i samhället, men hur mycket man än tränar är en hund ändå alltid en hund. Vissa hundar är av naturen ointresserade av främlingar, medan andra är mer sociala och har lättare för att bli störda om någon gör ett försök till interaktion.

Tänk på detta när du möter en assistanshund och dess förare:

Locka inte på hunden. Gör ingenting som kan locka bort hundens uppmärksamhet från sin förare. Det kan få katastrofala följder.

Nonchalera hunden. Titta inte på den, prata inte med den och klappa den inte. Låt den få behålla fullt fokus på sin förare.

Prata med föraren, inte med hunden. Vill du veta mer om vad assistanshund innebär och vad hunden arbetar med så fråga föraren om du får störa med en fråga om hunden. De flesta med en assistanshund berättar gärna om hunden och vad den hjälper till med,  men kanske inte om sin funktionsnedsättning.

Utbildning av assistanshund

Det finns flera sätt att få en utbildad assistanshund. Du kan köpa en grundutbildad hund, som du sedan tränar så att hunden lär sig att göra just det som du har behov av. Det finns också möjlighet att köpa en färdigutbildad hund som tränats just efter dina behov. Efter att ha tränats av en assistanshundsinstruktör får du hjälp av instruktören att överföra träningen och uppgifterna på dig som förare.

Du kan också köpa en hund som du själv utbildar från början. Om du har en egen hund kan du välja att utbilda den, om den passar för det. Innan utbildningen till assistanshund påbörjas ska hunden genomgå vissa fysiska tester och ett lämplighetstest för att se att den har de grundläggande förutsättningar som krävs av en assistanshund.

All utbildning av en assistanshund görs av en godkänd instruktör tillsammans med dig som hundägare. Träningen avslutas med en examination av dig och hunden tillsammans. Därefter görs ett prov varje år.

Det finns ingen regel om att en assistanshund måste vara av en viss hundras. Det viktiga är att hunden som individ passar för uppdraget. Vanligast är dock att assistanshundar är labrador, pudel eller schäfer, då dessa raser är lätta att träna, arbetsvilliga och stabila i temperamentet.

Hur får jag assistanshund?

Ledarhund

För att få en ledarhund ansöker du genom syncentralen eller motsvarande verksamhet i din region, på samma sätt som när du vill ha andra hjälpmedel. På syncentralen bedömer en förskrivare om du har förutsättningar för att använda en ledarhund. En förskrivare är en person som utreder dina behov av hjälpmedel. Det kan till exempel vara en synpedagog.

Ledarhunden ägs av Synskadades Riksförbund, SRF. Du får ha ledarhunden så länge du har nytta av den. Under tiden ska du använda hunden och ta hand om den på ett bra sätt. SRF bekostar veterinärvården, och tillbehör som koppel, matskål och en bädd för hunden. Foder till hunden bekostar du själv.

Övriga assistanshundar

För att kunna köpa eller utbilda en hund till assistanshund behöver du först ett läkarintyg. Läkarintyget ska beskriva vilken sjukdom eller skada du har och intyga att den är av stadigvarande karaktär. Därefter kontaktar du en assistanshundsinstruktör och uppvisar ditt läkarintyg. Du kan hitta instruktörer genom bland annat Svenska brukshundklubben, SBK. Om du inte har en egen hund som ska utbildas kan du ta kontakt med någon instruktör som har grundtränade hundar.

Vem kan bli förare för assistanshund?

Det finns vissa krav du ska uppfylla för att kunna bli förare till en assistanshund. Du ska bland annat förstå vad en hund behöver och kunna ta hand om hunden så att den får sina behov uppfyllda och mår bra. Du ska också ha användning av en assistanshund i ditt vardagliga liv. Bedömningen kring kraven görs av en instruktör som utbildar assistanshundar och förare.

Du som är äldre än 15 år kan vara förare och ansvarig för din assistanshund. Men din vårdnadshavare måste alltid vara den som står på avtalet mellan dig och din assistanshundsinstruktör.

Om du är yngre än 15 år kan en vårdnadshavare vara ansvarig för hunden och hjälpa dig när det behövs, men det är du som är hundens förare.

Du får bekosta hunden själv

Du får oftast bekosta inköp och utbildning av din assistanshund själv. Det finns inga riktlinjer i regioner och kommuner för om och hur assistanshundar kan skrivas ut som hjälpmedel eller som bistånd. Det finns inte heller riktlinjer för om och hur ekonomiska bidrag kan ges för assistanshundar. Enligt rådande lagstiftning finns det dock inget som hindrar kommuner och regioner att kunna bevilja utbildning av en assistanshund som bistånd eller hjälpmedel. Staten finansierar stödfunktionen för assistanshundar så att rådgivning, testning och uppföljning inte kostar något för enskilda personer.

Du kan pröva att ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelser eller genom stipendium. Det finns också möjlighet att få bidrag från Försäkringskassan för kostnader för assistanshund. Du kan till exempel söka bidrag för kostnader för veterinärbesök, läkemedel och försäkring.

 

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: