Ange ditt sökord

Allt om överviktsoperationer

Allt om överviktsoperationer

Övervikten hos svenskarna blir alltmer utbredd. Uppgifter från statens folkhälsoinstitut visar att andelen svenskar med fetma bara under fem år ökade med 30 procent. Med övervikt ökar riskerna att drabbas av sjukdomar och det påverkar även livskvaliteten för många. För en del kan en överviktsoperation vara ett steg på vägen mot ett hälsosammare liv.

Annons:

Allt fler landsting erbjuder personer med fetma möjligheten att genomgå operation för att på så vis minska risken för följdsjukdomar relaterade till en alltför hög vikt. I den här artikeln kan du lära dig mer om några av de vanligaste metoderna vid överviktsoperation (läs mer om hur mycket vikt du kan gå ner efter en överviktsoperation). Ett välkänt och enkelt sätt att ta reda på om du är överviktig är att använda dig av Body mass index, oftast förkortat BMI. BMI = din kroppsvikt (kg) delat med din längd (m) i kvadrat. BMI tar inte tar hänsyn till muskelvikt, det vill säga om du har väldigt mycket muskler kan du få ett missvisande högt BMI-värde.

Din kropp – din övervikt

För många kan övervikten motas i grind genom livsstilsförändringar. Genom motion och förändrade levnadsvanor kan man sänka sin vikt och därmed minska hälsoriskerna. Men för en del hjälper det inte oavsett vilka initiativ och vilken motivering man har. Och även om en operation kan underlätta är den fortfarande ett instrument i en förändring som du själv måste vilja genomföra.

Övervikt kan bland annat leda till: 

Hjärt- och kärlsjukdom

Cancer

Diabetes typ-2

Högt blodtryck

Infertilitet

Minskad sexlust

Övervikt kan även påverka det sociala och vardagliga livet. Om du är medveten om ditt viktproblem och vill göra en förändring finns det både tips, råd och hjälpmedel samt för en del möjlighet att genomgå en överviktsoperation. 

Olika typer av överviktsoperationer

Det finns olika varianter på överviktsoperationer och med samtliga är tanken att resultatet ska bli att du äter mindre portioner, snabbare känner mättnadskänsla och även kan sänka aptit och hunger.

Du kan välja att genomgå en överviktsoperation privat (du betalar själv för operationen) eller genom en privat sjukvårdsförsäkring. Det finns också möjlighet att ditt landsting kan betala din operation. Det är då respektive landsting som bestämmer vem som får möjlighet att göra en överviktsoperation. Anledningen till att landstingen utför den här typen av operationer är att man ser värdet i att hjälpa personer med fetma att undvika någon av de sjukdomar som man kan drabbas av. Det höjer livskvaliteten och man kan undvika att under längre tid behöva medicinera någon för exempelvis högt blodtryck eller diabetes typ-2. Generellt brukar man säga att har man ett BMI >35 med fetmarelaterad komplikation eller enbart ett BMI > 40 kan en överviktsoperation komma att bli aktuell. Olika landsting har dock olika BMI-gränser. Ibland kan det vara långa köer till överviktsoperationer och då finns det regioner där man tar in privata aktörer som har erfarenhet av den här typen av ingrepp.

Det finns alltid risker för komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp och riskerna ökar om du är äldre eller har andra sjukdomar som kan påverka. Innan ett ingrepp ska du alltid ställa alla de frågor du har om vilken metod som är bäst för just dig, dina tankar kring operationen och vilka risker det finns. Dessa frågor kan du ställa till läkare vid landsting eller privata aktörer som genomför den här typen av överviktsoperationer. 

Specialister har många gånger ett bra informationsmaterial som kombinerat med behandling, guidning och konsultation hjälper dig före, under och efter operation. I alla samband med överviktsoperation krävs det bra kost och motion regelbundet för att du ska få ett så bra och bestående resultat som möjligt.

Gastric bypass

Gastric bypass är kanske den variant av överviktsoperation som flest har hört talas om. Det är inte så konstigt då 98 procent av överviktsoperationerna 2010 var just gastric bypassoperationer (se bild på gastric bypass).

Det här händer vid en gastric bypass:

1. Större delen av magsäcken kopplas bort

2. Det skapas en ficka som kopplas till tunntarmens mellersta del

3. Mängden mat som krävs för mättnadskänsla minskar till mindre än 30 milliliter

Operationen bidrar alltså till att du uppnår mättnadskänsla mycket snabbare och därmed äter mindre. Maten passerar inte längre genom hela tunntarmen och upptaget av näringsämnen och kalorier minskar. Matsmältningen fördröjs också och hur stort eller litet näringsupptaget faktiskt blir bestäms av längden på tarmsegmenten. 

För de flesta patienter är gastric bypass den metod som ger bäst resultat. Viktminskningen för personer som genomgått gastric bypass är de första åren i snitt 40 kilo eller 75 procent av övervikten.*

Sleeve gastrectomy

Om du lider av grav övervikt kan det vara aktuellt att använda sig av metoden sleeve gastrectomy (se bild på sleeve gastrectomy).

Även om metoden vid överviktsoperationer skiljer sig något åt så är principen densamma, att förminska magsäcken för att du inte ska kunna äta lika mycket.

Det här händer vid en sleeve gastrectomy:

1. Cirka tre fjärdedelar av magsäcken avlägsnas

2. Man formar en hylsa av det som är kvar av magsäcken

3. Mängden mat som behövs för att du ska känna dig mätt minskar, även din aptit minskar

Att aptiten minskar beror på hungerhormonet ghrelin produceras i den del av magsäcken som tas bort. I kombination med att mättnadskänslan uppstår tidigare kan man nå en effektiv måltidsrutin som inte innebär att man ”går hungrig” trots att man äter mindre. 

Det är inte ovanligt att personer som genomgått sleeve gastrectomy förlorar cirka 60 procent av sin övervikt. En viktnedgång som främst pågår upp till ett år efter operation.

Gastric banding

Det som skiljer gastric bainding från gastric bypass och sleeve gastrectomy är att ingreppet som enda metod är reversibelt. Kirurgen förändrar alltså inte anatomin i din kropp. Dessutom kan man via bandet reglera hungerkänslorna.

Det här händer vid en gastric banding:

1. Kirurgen sätter ett reglerbart band runt övre delen av magsäcken

2. En ficka på cirka 30 milliter bildas

3. Mängden mat som behövs för att uppnå mättnadskänsla minskar

Ett justerbart silikonband appliceras runt övre delen av magsäcken. Detta silikonband kan fyllas eller tömmas på vätska via en dosa som placeras i underhuden. Genom att reglera silikonbandet kan hungerkänslan reduceras. Även här handlar grundprincipen om att mättnadskänslan ska upplevas mycket tidigare och därför minskar du ditt näringsintag.

Studier visar att patienter under de första 12 – 18 månaderna förlorar cirka 30 procent av sin övervikt efter att ha gjort en gastric banding, vilket är lite långsammare viktnedgång än övriga metoder. Över tid fortsätter viktnedgången och patienter som genomför det här ingreppet tappa upp emot 50 och 60 procent av övervikten efter 3 år.**

Gemensam insats

Övervikt kan avsevärt försämra din livskvalitet, det är inget att sticka under stolen med. Det innebär även risker för din hälsa och kan orsaka andra allvarliga och kroniska sjukdomar som diabetes. Studier visar däremot också att en långvarig viktnedgång hos personer med kraftig fetma ger förbättrad livskvalitet***.

Efter en överviktsoperation är det viktigt att du tar steg i att förändra din livsstil. Tillsammans med läkare och rådgivare ta möjligheten att ta de där små stegen som kan göra så mycket.  

Annons:

Källor:

* Fetma – problem och åtgärder, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), rapport 160, 2002 ** Steffen R et al. Laparoscpopic Swedish Adjustable Gastric Banding: a Five-Year Prospective Study, Obesity Surgery 2003; 13(3):404-11 *** Karlsson J et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional  treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes 2007; 31(8):1248-61

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Minskad vikt kan ge mindre smärta
10 augusti, 2020 Övervikt

Minskad vikt kan ge mindre smärta

Vissa hälsotillstånd förvärras av övervikt och fetma. D...

Viktväst kan bidra till att minska din kroppsvikt
5 maj, 2020 Övervikt

Viktväst kan bidra till att minska din kroppsvikt

Svenska forskare har hittat en ny metod som kan bidra t...

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp
29 april, 2020 Övervikt

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp

Fetma i övre tonåren ökar risken att drabbas av blodpro...

Annons:
Fetmakirurgi effektivt även tidigt i livet
27 februari, 2020 Övervikt

Fetmakirurgi effektivt även tidigt i livet

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för ind...

Annons:
Övervikt – när är det dags att tala med sin läkare?
25 februari, 2020 Övervikt

Övervikt – när är det dags att tala med sin läkare?

Hälften av alla vuxna män och drygt en tredjedel av kvi...

Överviktskirurgi – ett sätt att minska vikten för gott
25 februari, 2020 Mat & Vitaminer

Överviktskirurgi – ett sätt att minska vikten för gott

När försök att gå ner i vikt genom dieter och andra liv...

Övervikt hos unga kvinnor ökar risken för hjärtsvikt
18 februari, 2020

Övervikt hos unga kvinnor ökar risken för hjärtsvikt

Unga kvinnor med svår fetma löper fyra gånger högre ris...

Hälsan påverkas av vår tarmflora
3 februari, 2020 Bättre liv

Hälsan påverkas av vår tarmflora

I befolkningsstudien Malmö Offspring Study forskar man ...

Annons:
Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan
3 februari, 2020 Bättre liv

Tarmfloran viktig för att öka metabola hälsan

Mikrobiotan eller tarmfloran har blivit ett populärt äm...

Slut på kostkriget – ät näringsrikt!
17 december, 2019 Bättre liv

Slut på kostkriget – ät näringsrikt!

Om man varje dag äter grönsaker, bär, fullkorn och fler...

Snarkare drabbas av skador i gomseglet
3 december, 2019 Kvinnans hälsa

Snarkare drabbas av skador i gomseglet

För dig som snarkar finns det en risk att med tiden dra...

Annons:
Så räknar du ut ditt BMI – lär känna ditt midjemått!
11 oktober, 2019 Övervikt

Så räknar du ut ditt BMI – lär känna ditt midjemått!

Midjemåttet och hur mycket man väger är för många ett k...

Studie visar: Ja, det är svårare att hålla vikten med åldern!
11 september, 2019 Övervikt

Studie visar: Ja, det är svårare att hålla vikten med åldern!

Upplever du att det med åldern blir allt svårare att hå...

Finsk studie: koppling mellan övervikt hos barn och mycket skärmtid
29 augusti, 2019 Barn & Graviditet

Finsk studie: koppling mellan övervikt hos barn och mycket skärmtid

Det finns en ökad risk för övervikt och bukfetma hos ba...

Viktoperationen förändrade Pers liv
14 juni, 2019 Övervikt

Viktoperationen förändrade Pers liv

Efter ett liv fyllt av bantningskurer utan resultat bes...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten