Ange ditt sökord

Afrikansk sömnsjuka (trypanosomainfektion) sprids via tsetseflugan och förekommer i 36 länder söder om Sahara, framför allt på landsbygden i avlägsna områden. Foto: Getty Images

Afrikansk sömnsjuka (trypanosomainfektion) sprids via tsetseflugan och förekommer i 36 länder söder om Sahara, framför allt på landsbygden i avlägsna områden. Foto: Getty Images

Afrikansk sömnsjuka (trypanosomainfektion) – orsak, symtom och behandling

Afrikansk sömnsjuka orsakas av ett encelligt urdjur (Trypanosoma) som sprids via tsetseflugan. I svåra fall drabbas det centrala nervsystemet, vilket ger den smittade rubbad dygnsrytm och kan leda till medvetslöshet - därav namnet "sömnsjuka".

Annons:

Afrikansk sömnsjuka, även känd som trypanosominfektion, är en allvarlig sjukdom som orsakas av en parasit som överförs till människan av tsetseflugan. Denna parasitinfektion kan leda till livshotande tillstånd om den inte behandlas i tid. Namnet “sömnsjuka” härstammar från det faktum att sjukdomen ofta leder till kraftig sömnighet dagtid. I den här artikeln kommer vi att utforska orsakerna, symtomen och behandlingen av afrikansk sömnsjuka.

Orsak och smittväg för afrikansk sömnsjuka

Afrikansk sömnsjuka orsakas av en encellig parasit som tillhör släktet Trypanosoma. Denna parasit sprids genom bett från tsetseflugan (Glossina), som fungerar som en vektor för sjukdomen. Det finns två huvudsakliga former av afrikansk sömnsjuka: den västafrikanska formen, orsakad av Trypanosoma brucei gambiense, som står för cirka 97 procent av fallen, och den östafrikanska formen, orsakad av Trypanosoma brucei rhodesiense.

Människa är huvudsaklig smittspridare för den västafrikanska formen, medan framför allt nötkreatur, samt vissa vilda djur, är värd för den östafrikanska formen. Smitta via blodtransfusion är möjlig.

Symtom på afrikansk sömnsjuka

Inkubationstiden vid infektion med östafrikanska formen är kort, från tre dygn till tre veckor. Vid infektion med västafrikanska formen är den betydligt längre, från några månader upp till ett år.

Sjukdomen utvecklas i flera stadier och kan vara mycket allvarlig om den inte behandlas. I det tidigaste skedet utvecklas ett karakteristiskt sår (chanker) med svullnad och värmeökning på platsen för insektsbettet, som tar flera veckor att läka. Andra tidiga symtom inkluderar:

  • ömmande lymfknutor
  • feber
  • hudutslag
  • muskel- och ledvärk
  • huvudvärk
  • yrsel
  • trötthet
  • aptitlöshet

Även nervsmärtor och ”myrkrypningar” kan börja förekomma. I nästa skede påverkar sjukdomen hjärnan och kan leda till förvirring, omvänd dygnsrytm, demens och kramper. Den omvända dygnsrytmen är karaktäristisk för sjukdomen och anledningen till att det kallas för “sömnsjuka”. Den östafrikanska formen utvecklas ofta snabbare och kan vara dödlig inom några veckor, medan den västafrikanska formen är mer kronisk med medvetanderubbningar och psykiska förändringar. I avancerade stadier kan det centrala nervsystemet påverkas, vilket kan leda till djup medvetslöshet.

Diagnos och behandling vid afrikansk sömnsjuka

För att ställa diagnos tar man hänsyn till sjukdomsbilden och använder mikroskopisk undersökning av blod, lymfkörtelvävnad och ryggmärgsvätska. Man kan även använda en metod kallad PCR eller antikroppsbestämning. Det finns inget vaccin eller specifikt förebyggande läkemedel för afrikansk sömnsjuka. Förebyggande åtgärder handlar om att skydda sig mot bett från tsetseflugan i endemiska områden. Men det finns flera behandlingsalternativ, och valet av läkemedel beror på sjukdomsstadiet.

Det är viktigt att diagnosen ställs tidigt i sjukdomsförloppet, innan parasiten når det centrala nervsystemet. Vid sen diagnos är prognosen dålig. Det finns relativt effektiva men tyvärr biverkningsbelastade läkemedel för behandling av trypanosomiasis.

Nya framsteg inom behandlingen

Tidigare behandlingar för afrikansk sömnsjuka hade allvarliga biverkningar och var ineffektiva. Men forskningsorganisationen DNDi i Genève har utvecklat ett nytt läkemedel kallat Fexinidazole till en bråkdel av de kostnader som tidigare krävdes för att utveckla nya mediciner. Detta är en betydande framgång för forskarsamhället och en värdefull förbättring för de personer som drabbas av denna potentiellt dödliga sjukdom.

Utbredning av afrikansk sömnsjuka

Enligt WHO har antalet rapporterade fall av afrikansk sömnsjuka minskat avsevärt. 2020 hade siffrorna sjunkit till runt 600 rapporterade fall av sömnsjuka. Även om det är positivt att siffrorna har minskat, är det viktigt att påpeka att sjukdomens verkliga utbredning är okänd. Den förekommer i 36 länder söder om Sahara, framför allt på landsbygden i avlägsna områden, där tillgång till vård och behandling är begränsad. Under de senaste tio åren har omkring 70 procent av de kända fallen rapporterats i Kongo-Kinshasa.

Insatser mot afrikansk sömnsjuka

Läkare utan gränser har en central roll när det gäller logistik och distribution av mediciner för afrikansk sömnsjuka. De har också mobila team som utför laboratorieprover och administrerar behandling. Patienter måste noga övervakas och få adekvat medicinsk vård. Organisationen erbjuder behandling och utbildar lokal personal om det inte redan finns kliniker på plats för att hantera denna sjukdom.

Afrikansk sömnsjuka är en komplex och farlig sjukdom, men tack vare forskning och internationella insatser görs framsteg i att förstå, behandla och bekämpa den. Fortsatt arbete krävs för att minska dess påverkan på de drabbade samhällena och förhindra framtida utbrott.

Förebyggande åtgärder vid afrikansk sömnsjuka

Något vaccin finns inte varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot bett av tsetseflugan när man vistas i områden där smitta förekommer. Långärmade kläder i neutrala färger bör användas liksom att man inte går i buskage.

Åtgärder vid utbrott av afrikansk sömnsjuka

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs om TBE som sprids med fästingar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: