Ange ditt sökord

Det är viktigt att följa rekommendationerna som finns på produktens förpackning och i dess medföljande bipacksedel. Foto: Shutterstock

Det är viktigt att följa rekommendationerna som finns på produktens förpackning och i dess medföljande bipacksedel. Foto: Shutterstock

Överdos av värktabletter

För många värktabletter är farligt och kan leda till en överdos (förgiftning). Men vad ska du göra om det händer och vad kan du göra för att undvika att överdosera? När behöver du söka vård?

Annons:

Värktabletter är till för att vara en tillfällig lindring av huvudvärk och annan smärta eller inflammation. Men de behöver användas med måtta och av lämpliga personer. Därför är det viktigt att följa den rekommenderade doseringen och inte ta dem för ofta för att vara på den säkra sidan och undvika negativa effekter. Vid lite långvarigare behandling är det din läkare som avgör vad som är lämpligt.

Olika typer av värktabletter

I princip alla mediciner mot värk kan överdoseras. Några exempel på substanser som finns i värktabletter och inte bör överdoseras är:

 • Paracetamol
 • Ibuprofen
 • Naproxen
 • Diklofenak
 • Nabumeton
 • Acetylsalicylsyra

Alla utom paracetamol är s k NSAID/cox-hämmare som också fungerar mot inflammation.

Symtom på överdos av värktabletter

När du överskrider den rekommenderade doseringen eller på annat sätt använder värktabletter på fel sätt kan det leda till förgiftning. Några typiska symtom vid överdos av värktabletter är:

 • Buksmärtor
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Takykardi (mycket hög puls)
 • Leverskador
 • Medvetslöshet

I värsta fall kan en överdos orsaka dödsfall, vilket är en orsak till att förpackningsstorlekarna av värktabletter blivit mindre.

Orsaker till överdos av värktabletter

Att ta för många huvudvärkstabletter kan både bero på misstag eller göras med mening, t ex som en del av självskadebeteende. Hos barn är det vanligast med överdosering av misstag, medan avsiktliga överdoseringar är vanligare hos vuxna. Det kan även handla om felmedicinering, t ex genom att läsa fel på förpackningen eller glömma hur många tabletter som tagits under en viss period.

Överdos hos barn

Barn väger mindre, och därför krävs det mindre mängder av ett läkemedel för att överdosera. Det är viktigt att hålla läkemedel utom räckhåll för små barn. Om ett barn får värktabletter är det viktigt att kontrollera att det är av rätt typ (vissa ämnen i läkemedlen är lämpliga medan vissa inte är det) och att doseringen stämmer (du kan ofta dosera efter vikt med hjälp av bipacksedeln).

Så här undviker du att överdosera

Några goda råd för att undvika att överdosera värktabletter är:

 • Var noga med att följa rekommendationerna på förpackningen
 • Tänk på att läkemedel med olika namn kan innehålla samma ämne (om du tar fler på samma gång eller i nära anslutning). Du hittar ämnena som ingår i bipacksedeln som följer med produkten
 • Tänk på att inte ta värktabletter i samband med alkohol
 • Be om råd om du osäker

Ett läkemedel kan också vara olämpligt av andra orsaker. Vissa passar t ex inte de i låg eller hög ålder, de som är gravida, de som har en viss sjukdom eller de som tar andra läkemedel.

När bör du söka vård?

Kontakta Giftinformationscentralen eller sjukvården direkt vid en överdos eller förgiftning av läkemedel. Invänta inte eventuella symtom, och sök alltid vård på sjukhus vid en avsiktlig överdos. Vid tydliga förgiftningssymtom som t ex ökande slöhet, medvetslöshet, kramper eller andningssvårigheter ska du ringa 112 för att få akut hjälp.

Om du har psykiska besvär som påverkar din vardag negativt bör du söka vård på en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om du har tankar på att ta ditt liv eller känner att du inte orkar mer ska du söka vård på en psykisk akutmottagning.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: