Fråga Doktorn

Ställ fråga!

Hur många år tar det innan alla gifter gått ur kroppen efter att man slutat snusa/röka? Om det nånsin gör det?

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

?,

Tobaksrök innehåller flera tusen olika kemiska ämnen som finns kvar i kroppen under varierande tid. Dessa ämnen kommer från tobaksplantan men utgörs även av tillsatser i syfte att öka graden av beroende, påverka smak etc. Våren 1994 när direktörerna för de sju stora tobaksbolagen under ed vittnade i kongressens utskottsförhör framkom en lista på drygt 700 tillsatser.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag är 16 år och båda mina föräldrar röker, kommer jag också bli rökare? Är det ärftligt? Isabelle, 16 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Isabelle,
På gruppnivå är det större risk att ett barn till rökare också blir rökare. Förklaringen till detta är troligen en kombination av ett genetiskt och socialt arv. Det finns dock många exempel på barn/ungdomar som upplever föräldrarnas rökande eller snusande som så motbjudande att de aldrig skulle komma på tanken att röka eller snusa. Jag hoppas för din skull att du tillhör den gruppen. Tobak innehåller inget som vi behöver men nikotinet skapar ett starkt beroende (i storleksordningen mellan amfetamin och LSD) vilket är grunden för tobaksbolagen stora intäkter. Trots att tobaksprodukter inte får säljas till personer under 18 års ålder är detta mycket vanligt förekommande och utgör en viktig del av tobaksbolagens framtida inkomster då det med stigande ålder blir allt färre som börjar röka eller snusa. De som är anställda i eller som äger aktier i bolag som säljer cigaretter, snus och andra tobaksprodukter är dessutom för sina inkomster beroende av att bolagen är framgångsrika i att hitta tillsatser som ökar beroendet, påverkar smaken positivt etc.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Är det bara rökare som får KOL? Gun, 65 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Gun,
Nej, men om den luft vi andas är rimligt ren så är det mycket ovanligt att icke rökare utvecklar KOL.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag förstår inte en sak, om jag ska sluta röka så vill man att jag ska få i mig nikotin? Nikotintuggumin och nikotinplåster? Innehåller även Champix nikotin? Hur kan det vara logiskt att jag ska stoppa i mig nikotin när jag behöver sluta? Om jag är alkoholist ska jag väl inte dricka alkohol om jag ska sluta? Iréne, 50 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Iréne,
Nikotinersättningsmedel (NRT=nicotine replacement therapy) är precis som namnet antyder läkemedel som används för att ersätta nikotinet i cigaretterna så att en rökare lättare kan bli av med alla de övriga i tobaksröken skadliga ämnen. Under tiden med NRT kommer förhoppningsvis rökaren även hantera andra, icke nikotinberoende, delar som är kopplade till rökningen. Nikotinersättningsmedlena har varit och är ett stöd för många som vill sluta röka. Nästa generation av rökstoppsläkemedel är Zyban (bupropion) som är ett receptbelagt läkemedel med i dubbelblinda studier bättre effekt än NRT trots att vi ännu inte vet den exakta verkningsmekanismen.
I sin målsättning att finna ännu effektivare läkemedel som stöd att uppnå rökfrihet fick ett antal mycket duktiga forskare av läkemedelsbolaget Pfizer i uppdrag att i detalj kartlägga nikotinets verkningsmekanismer i hjärnan samt ta fram ett läkemedel som blockerade nikotinets effekter i hjärnan (sk. antagonist) samtidigt som det svagt skulle stimulera (sk. partiell agonist) dessa delar. Tanken var att personen som tog Champix inte skulle uppleva någon effekt av nikotinet men samtidigt inte bli alltför abstinent. Drygt tolv år senare blev Champix (varenicline) tillgängligt för läkarkåren att använda som det hitintills mest effektiva rökstoppsmedlet.
Mvh.
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag lider av diabetes, är det farligt att röka om man har diabetes? Emmy, 42 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Emmy,
Diabetes ökar risken för sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Samma gäller i hög grad för rökning även hos i övrigt friska personer och i än högre grad hos personer med diabetes mellitus. Därför är rökstopp en av hörnpelarna vid behandlingen av diabetes mellitus. Trots detta är i Sverige andelen rökare bland personer med diabetes mellitus typ 2 högre än i den övriga befolkningen vilket måste ses som ett stort misslyckande för den svenska diabetesvården.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Min svärmor röker och vi hamnar ibland i diskussion. Hon hävdar att man så fort man slutat röka blir tjock, jag hävdar att det är en myt. Vem av oss har rätt? Lasse, 46

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Lasse,
Vid ett rökstopp är den genomsnittliga viktuppgången knappt 4 kg men det finns de som framgångsrikt kombinerar rökstopp, kostförändringar och motion så att de både slutar röka och bibehåller eller minskar sin vikt medan andra går upp betydligt mer än 4 kg.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Min son röker och han är bara 15 år, jag vet inte hur jag ska göra? Hur jag än försöker verkar han få tag på cigaretter och luktar rök. Han säger att han bara röker någon gång ibland, men det känns som mer. Vad kan jag göra? Hjälper preparat och nikotinplåster på så unga personer? Marie, 41

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Marie,
Om han ska sluta röka måste han vara motiverad. Vad gäller studier på rökstoppsläkemedel är de såvitt jag känner till begränsade till personer som fyllt 18 år. Likafullt kan de ha effekt på yngre.
Har du pratat med hans kompisar, deras föräldrar, lärare, skolhälsovården? Varifrån får han pengar till cigaretter? Köper han av cigarettsmugglare eller butiken på hörnan som säljer lösa cigaretter till ungdomar?
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Jag har tappat luktsinnet på grund av rökning. Är det farligt? Kommer jag nånsin få tillbaka samma luktsinne och beror det verkligen på rökning? Stefan, 35 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Stefan,
Du skriver att du tappat luktsinnet pga. rökning samtidigt som du undrar om det beror på rökningen. Om orsaken till avsaknaden av luktsinne inte är klarlagd bör du vända dig till läkare för utredning av detta. Om du är motiverad att sluta röka kan arbetet med ett rökstopp påbörjas parallellt med den medicinska utredningen.
I dagens samhälle torde det i flertalet fall inte vara farligt att inte känna lukt då det finns väl tilltagna bäst före datum på det vi äter etc. Om det börjar brinna och du inte känner brandröken kan det förståss vara farligt.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Hur snabbt återfår jag min gamla kondis om jag slutar röka? Kevin, 28 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Kevin,
Din fråga har inget säkert svar förutom att du genom att sluta röka snabbt förbättrar en rad olika kroppsfunktioner och minskar risken för framtida sjukdom. Kombinerar du sedan detta med ökad fysisk aktivitet har du stora möjligheter att ”återfå din gamla kondis”.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan

Är det svårare att bli gravid om man är rökare? Sofia, 17 år

Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck
Bild för Rökavvänjning - Per-Åke Lagerbäck

Sofia,
Jag vet inte om det är studerat om det är svårare att bli gravid som rökare men rökningens negativa effekter på fostret är väl dokumenterade varför det finns många skäl att sluta röka innan en eventuell graviditet.
Mvh,
PÅL

7 år 11 månader sedan
 
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress