Marianne (63) har en dotter (44 år) och som sedan fyra år vistas på gruppboende för psykiskt sjuka människor:

Marianne (63) har en dotter (44 år) och som sedan fyra år vistas på gruppboende för psykiskt sjuka människor:

Marianne (63) har en dotter (44 år) och som sedan fyra år vistas på gruppboende för psykiskt sjuka människor:

Jag undrar nu om hennes av läkaren ordinerade dagliga medicinintag är adekvat. Hon har under ca tio år missbrukat i huvudsak amfetamin och alkohol regelbundet varje dag. Tidigare under avgiftning på Danderyds sjukhus ordinerades hon en svag dos neuroleptika (Mallorol). Hennes dagliga mediciner är nu: Kl 08.00 Iktorivil 2 mg, Ergenyl Retard 500 mg, Seroquel 200 mg. Kl 12.00 Iktorivil 2 mg Kl 16.00 Iktorivil 2 mg kl 20.00 Ergenyl Retard 500 mg, Seroquel 200 mg, Nitrazepam 5 mg. Detta medicinintag ger extrem trötthet, viktuppgång (35 kg under senaste året), fobier och depressioner, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och glömska mm. Tacksam för svar.
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Ja ,jag tycker att det låter som en helt adekvat MEDICINERING. Problemet är ju alltid att hitta en balans MELLAN hur mycket medicin man måste ge inledningsvis och i vilken takt och omfattning som man sedan kan minska på den – utan att patienten får återfall.

Medicineringen i sig är inget SJÄLVÄNDAMÅL utan utgör ju bara ett STÖD i en SAMLAD behandlingsplan. Tala med kliniken så att ni får en SAMSYN på vilken behandling hon får – annars kommer ni ju bara att motarbeta varandra – och den största förloraren i detta blir ju då din egen dotter.

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress