Har jag rätt till hjälp?

Har jag rätt till hjälp?

Har jag rätt till hjälp?

Jag är en tjej på 24 år och jag har provat allt man kan tänka sig och undrar nu om jag kan få hjälp med min övervikt genom läkare. Jag är 171cm lång och väger 100 kg, men har fått höra att jag väger för lite för att få hjälp. Stämmer det?
Med din längd och vikt har du ett BMI på 34,2 vilket är precis under gränsen för fetma grad 2 och medicinskt indicerat för att få stöd för viktnedgång. Men hur detta stöd skall utformas kan bara bestämmas efter en läkarbedömning. Och det är inte säkert att man då bedömer att något av de två läkemedel som finns mot fetma behövs. Men ditt BMI är alltså precis under gränsen (BMI 35 om du inte har diabetes typ II) som ger rätt till att få något av de två läkemedlena inom läkemedelsförmånsystemet (få rabatt resp ingå i högkostnadsskyddet).
Teman: 
 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress