Fortsätt tipsa om vikten av bra matvanor

Fortsätt tipsa om vikten av bra matvanor

Fortsätt tipsa om vikten av bra matvanor

Sign Kirra: Detta gäller inte mig utan min dotter. Hon är snart 11 år. Jag är orolig för henne. Hon är ledsen för att hon är tjock. Hon är 140 cm lång och väger 43 kg. Hon är mullig om magen jämfört med sina kompisar. Vad jag undrar över är varför hon inte blir smalare. Hon spelar fotboll två ggr/vecka och gympar två-tre ggr/vecka. Hon äter som man skall och inte mer godis än andra barn.
Forumdoktor Per Åke Lagerbäck svarar:
På växande barn kan BMI inte bedömas enligt samma mått som för vuxna. Vi använder istället ett ålderrelaterat BMI. Din dotter på 11 år har ett BMI på 22, vilket gör att hon är normalviktig för sin ålder. Men jag märker din omtanke om din dotter.
Tidigare har det funnits en allmän rädsla att tala om sina barns vikt av oro för att det skall leda till ätstörningar. Barnläkare säger att denna oro är överdriven och att inte vara medveten om riskerna med övervikt också är farligt. För mig låter det som om din dotter rör sig och äter bra. I den åldern händer det och kommer det att hända mycket kroppsligt och hormonellt. Jag vet inte var hon är i sin biologiska utveckling, men vid en längdtillväxt, behövs extra energi, som dessutom fördelas på en längre tjej.
Det är viktigt att inte bara fokusera på vikten. Men din dotter är ledsen och du märker att hon är mer mullig över magen än kompisarna. Jag tycker ni skall gå till skolsköterskan, som kan ge anpassade råd. Om mulligheten över magen inte är så stor kanske det är bättre att se till att den inte ökar, än att få henne smalare i en ålder då hon skall växa. Det är också bra om du fortsätter att stödja henne med råd om att lek och rörelse är bra samt att fortsätta med att ge henne nyttiga matvanor, så att hon får med sig dem in i tonåren. En studie nyligen visar på positiv effekt på ett antal skolor, där barnen med enkla medel förmåddes att minska på bruket av sötade drycker som läskedrycker. Bara att du nu söker råd visar att du redan stöttar din dotter med bra matvanor.
Teman: 
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress