Övervikt hos ungdomar

Övervikt hos ungdomar

Övervikt hos ungdomar

Vilka sjukdomar kan orsakas av övervikt hos ungdomar?
Per-Åke svarar: I Sverige är det ännu ovanligt att övervikt bidrar till sjukdomar redan under ungdomsåren. Risken med övervikt och fetma hos ungdomar är att den förvärras eller kvarstår under resten av livet och då ökar risken för sjukdomar som bl.a. diabetes mellitus typ 2, högt blodtryck, gallsten, förhöjda blodfetter, sömnapnesyndrom, hjärtkärlsjukdom, artros i viktbärande leder och vissa former av cancer. Redan i ungdomsåren kan dock övervikt och fetma för en del bidra till ett socialt handikapp och att man inte trivs med sig själv.
Teman: 
 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress