Ange ditt sökord

Vet du vad du har för målvärde?

Vet du vad du har för målvärde?

I dagens moderna diabetesvård talas det mycket om målvärden och behandlingsmål. Att som patient känna till vilket målvärde man strävar efter är viktigt ur flera aspekter. Det är lättare att behandla sin diabetes när man vet vad man vill uppnå . Man kan på så vis undvika komplikationer och följdsjukdomar.

Annons:

Det allra viktigaste när det gäller behandling av diabetes är att få en så normal blodsockernivå som möjligt. Ju mer man kan efterlikna kroppens normala insulinproduktion desto mindre är risken att drabbas av komplikationer. Ett högt blodsockervärde är på sikt skadligt och därför är det mycket viktigt att sänka blodsockervärdet till rätt nivåer. Idag finns möjligheten att själv kontrollera sitt blodsocker med en blodsockermätare. Det i kombination med moderna behandlingar gör att personer med diabetes kan leva ett bra liv. Det är dock viktigt att nå sina behandlingsmål för att inte gå med för högt blodsocker och därmed ökad risk för följdsjukdomar.

Blodsockernivåerna vid diabetes utvärderas oftast med mätmetoden HbA1c som ger ett medelvärde för hur blodsockret har varit under de senaste 6–8 veckorna. Målet är att HbA1c värdet ska ligga så nära det normala som möjligt. Men målvärdet, är precis som med blodsockervärdet, individuellt, och man får med sitt diabetesteam komma överens vad som är lämpligt.

I de nationella riktlinjerna står det att patienter med diabetes bör ha ett mål för HbA1c på under 6,0 procent. Målet kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning.

Diabetes en folksjukdom

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, cirka 370 000 svenskar är drabbade. Diabetes är flera olika sjukdomar men de vanligaste är diabetes typ 1 och typ 2. 
 
• Vid Typ 1-diabetes har de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörts. Det gör att kroppen inte längre kan tillverka sitt eget insulin. Typ 1-diabetes kräver omedelbar behandling med insulin.
Typ 2-diabetes utvecklas långsamt och behöver i början inte ge några symtom. Oftast kommer sjukdomen i vuxen ålder. Typ 2-diabetes kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Övervikt, stress och rökning kan öka risken för sjukdomen. Eftersom symtomen brukar vara ganska vaga kan man ha typ 2-diabetes en längre tid, ibland flera år, utan att veta om det. 

Behandling med insulin

Idag kan man se fram emot ett mycket bättre liv med diabetes än tidigare. Modernt insulin har blivit mer skräddarsytt för att passa olika sorters diabetes och efterliknar en normal insulinproduktion. Valet av insulin beror på vilken form av diabetes och de individuella behov en person har.

De olika insulinsorterna brukar delas in i:
Basinsulin ger en lång och jämn blodsockersänkning under en längre tid. De ges 1 eller 2 gånger per dag beroende på sort och behov. Basinsulin tillgodoser ett grundbehov av insulin eftersom kroppen även mellan måltider behöver en viss mängd insulin.
Måltidsinsulin har en snabb effekt och kort verkningstid. Insulinet tas i direkt anslutning till måltid, vanligen 3 eller 4 gånger per dag, och efterliknar den normala insulinutsöndringen efter måltid.
Mixinsulinär en blandning av basinsulin och måltidsinsulin i en och samma injektion. Mixinsulin kombinerar en långverkande effekt som basinsulin ger, med en kortverkande effekten man har av måltidsinsulin. Mixinsulin används framför allt vid typ 2-diabetes.

Insulinpennor som underlättar

De dagliga injektionerna av insulin som reglerar blodsockerhalten är en del av vardagen för personer med diabetes. Cirka 120 000 personer är beroende av att varje dag tillföra kroppen insulin och de flesta gör det med insulinpennor. Man ställer enkelt in dosen på pennan och injicerar i magen, låret eller annan lämplig plats på kroppen.
Det finns i princip två olika typer av insulinpennor: Förfyllda pennor som innehåller insulin, när insulinet är slut kastas hela pennan och flergångspennor som laddas med en glasampull innehållande insulin. När insulinet är slut byter man enkelt ampull och pennan kan användas flera gånger.

En person som har diabetes tar själv en stor del av ansvaret för sin behandling. Därför är det viktigt att hjälpmedlen är utformade så att de är enkla att använda. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: