Ange ditt sökord

Övervikt, högt blodtryck, diabetes och rökning är välkända faktorer som kan öka risken för hjärtinfarkt. Foto: Shutterstock

Övervikt, högt blodtryck, diabetes och rökning är välkända faktorer som kan öka risken för hjärtinfarkt. Foto: Shutterstock

Varningstecken på hjärtinfarkt syns i blodet

En ny orsak till hjärtinfarkt hos rökare och personer med högt blodtryck har upptäckts, vilket gör att varningstecken på hjärtinfarkt kan upptäckas i blodet flera år i förväg. Forskare vid Örebro universitet har studerat en ny biomarkör som går att se i blodet många år innan en infarkten.

Annons:

–  Den här biomarkören är en väldigt stark varningssignal om en framtida hjärtinfarkt, säger forskaren Liza Ljungberg.

Sedan mitten på 1980-talet har tusentals blodprov och uppgifter samlats in från frivilliga i Norrbotten och Västerbotten. Dessa personer har sedan kunnat följas över tid för att se utvecklingen av eventuella sjukdomar.

Forskare vid Örebro universitet har nu studerat en liten beståndsdel i blodproven, inflammationsmarkören Interleukin-6 (IL-6) på ett annat sätt än tidigare.

Syntes sju år innan sjukdom

I den nya undersökningen har prover från nära 300 personer som senare i livet drabbats av hjärtinfarkt jämförts med en lika stor kontrollgrupp. Man upptäckte att halterna av en ny biomarkör var förhöjda – redan flera år innan hjärtinfarkten. Hos vissa kunde man till och med se förändringen redan sju år innan de blev sjuka.

–  Vi upptäckte att den här biomarkören kunde förutse vad som skulle hända, säger Mulugeta Zegeye, forskare vid Örebro universitet.

Men IL-6 påverkar även andra funktioner i kroppen och har både en god och en ond sida. Tidigare studier har visat att den både kan förhindra och orsaka inflammationer.

–  Det unika med den här studien är att vi enbart har studerat de inflammatoriska aspekterna av IL-6. Vi har mätt hur mycket inflammatoriskt IL-6 som finns i blodet, säger Mulugeta Zegeye.

Undersökningen visar att nivåerna av inflammatoriskt IL-6 höjs vid rökning eller högt blodtryck. Den inflammatoriska delen av IL-6 fungerar alltså som en brygga, som leder fram till hjärtinfarkten.

Nytta för patienterna

Dessa nya forskningsresultat kan göra det möjligt att mäta om patienter som förändrar sin livsstil samtidigt minskar risken för hjärtinfarkt. När man följer patienter som sänker sitt blodtryck eller slutar röka, kan man se om nivåerna av inflammatoriskt IL-6 minskar.

Tack vare studien kan man även bättre förstå hur riskfaktorer som exempelvis rökning och högt blodtryck kan leda fram till en hjärtinfarkt. Detta är viktigt för att kunna behandla och förhindra sjukdomen i framtiden.

Man kan säga att den nya markören kan visa på en omkring 15 till 30 procents ökad risk för att rökare eller personer med högt blodtryck ska drabbas av hjärtinfarkt. Med andra ord finns även andra förklaringar till att dessa personer blir sjuka och därför krävs fortsatt forskning inom området.

Än så länge finns inga godkända läkemedel som specifikt blockerar de inflammatoriska effekterna av IL-6, men det pågår kliniska studier för flera olika sjukdomar.

– Om man siktar in sig på att enbart minska de inflammatoriska egenskaperna av IL-6, skulle det kunna dämpa inflammationen utan att andra viktiga funktioner i kroppen försämras. Det betyder att allvarliga biverkningar av medicinen kan undvikas, säger Liza Ljungberg.

Världens vanligaste dödsorsak

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen och står bakom nästan vart tredje dödsfall. Enligt WHO avlider 17,9 miljoner personer varje år till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Framför allt är det stroke och hjärtinfarkt som leder till de flesta dödsfallen. Det finns ett antal kända riskfaktorer som ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, såsom exempelvis kön, ålder, övervikt, diabetes, högt blodtryck och rökning. I många fall påverkar inte dessa faktorer hjärtat indirekt.

Annons:

Källor:

Örebro universitet

www.ahajournals.org

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: