Ange ditt sökord

Mer information kring sexuell hälsa, anser Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska.Foto: Getty Images

Mer information kring sexuell hälsa, anser Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska.Foto: Getty Images

Varför nämns sällan sexualitetens påverkan vid en cancerbehandling?

Vilka sexuella problem kan uppstå efter en cancerbehandling och vilken hjälp kan man få? I många fall har ordet sex inte nämnts alls när patienten skrivs ut från sjukhuset, trots att de flesta patienter önskar mer information om sexuell hälsa utifrån sin cancersjukdom, visar forskning.

Annons:

Att få kunskap, skydd och ett bra, respektfullt bemötande i frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter är en mänsklig rättighet.

-Alla människor har enligt folkhälsomyndigheten rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, konstaterar Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska och auktoriserad sexualrådgivare, Skånes Universitetssjukhus.

När Blåscancerförbundet frågade sina medlemmar om de fått information om sexuell hälsa i samband med sin behandling för urinblåsecancer, svarade nästan alla nej.

Use it or lose it

Use it or lose it-fenomenet innebär att stigande ålder och längre uppehåll från sexuell aktivitet kan ha negativa effekter på den sexuella funktionen. Hos mannen kan stramhet i blodkärl och vävnad ge minskad möjlighet till erektion, hos kvinnor kan slidans elasticitet minska och mindre fuktighet bildas.

– Många par som jag träffar har inte alltid pratat om sex för det har fungerat och då har det varit bra. Men om något händer som gör att det inte fungerar som tidigare, kan det vara svårt att sätta ord på sina tankar och känslor, säger Else-Marie Rasmusson. Och funkar inte det sexuella samlivet under en längre period så kan det få konsekvenser för relationen i stort. Avståndet paret emellan ökar i stället för att närheten ökar, i en situation då båda troligen behöver den som bäst.

Singlar och sexuell hjälp

-Det är lätt att tänka att om man har en patient framför sig som kanske är 68 år och singel så behöver man inte prata sex för han eller hon lever ensam. Det är väldigt fel att tänka så, för det kan finnas en stark önskan om att träffa någon, vilket kan vara svårt, säger Else-Marie Rasmusson. Att berätta att man genomgått en cancerbehandling kan vara svårt, och det kan vara än svårare att berätta att man inte fungerar sexuellt så som kanske förväntas. De personerna behöver än mer stöd, är min erfarenhet.

Else-Marie Rasmussons råd till den som vill ha men inte fått hjälp kring sexuell rehabilitering i samband med en cancerbehandling, är att försöka ta mod till sig och fråga sin kontaktsjuksköterska, läkare eller vårdcentral. Man kan chatta och få tips av Cancerfonden och Svensk Förening för Sexologi har en lista över var i Sverige det finns sexologer som man kan söka till.

En procent får vård i tid

Blåscancerförbundet konstaterar att deras medlemmar och andra med urinblåsecancer, även har långa väntetider när det gäller själva behandlingen. Väntetiderna vid urinblåsecancer är enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) de längsta bland alla cancersjukdomar.

Vid allvarlig cancersjukdom (muskelinvasiv urinblåsecancer) visar forskning att fördröjd behandling försämrar överlevnaden. Ju senare dessa patienter genomgår kirurgi, desto sämre prognos.

Enligt SVF ska operation ske inom 37 dagar efter diagnos, detta får en procent av patienterna. Medianväntetiden är 119 dagar.

Blåscancerförbundet lät SIFO Kantar fråga regionpolitiker i hela Sverige om de anser att tidsgränser enligt SVF bör ”eftersträvas” eller alltid bör vara ett krav? 63 % svarar att det bör vara ett krav, 34 % att det bör eftersträvas och 4 % vet inte.

Regionpolitiker fick frågan om hur man kan få bättre resultat för SVF och majoriteten anser att ett avskaffande av nuvarande 21 regioner skulle ge en mer effektiv sjukvård.

– Sjukvården måste leva upp till de mål för väntetider som satts upp för att rädda liv, mål som organisationen själv satt upp men inte följer, säger Carl-Henrik Sundin ordförande Blåscancerförbundet. Vi kan inte fortsätta med en organisation där ansvar för detta spel med liv inte utkrävs av någon. Vi ser ingen annan väg än att sjukvårdssystemet förändras i grunden och att de 21 självständiga regionerna ersätts med ett annat system.

Carl-Henrik Sundin fortsätter:

-Jag blev mycket förvånad att regionpolitikerna är så öppna med att kritisera den egna organisationens stora brister som framkom i SIFO-undersökningen och de vill se en förändring av hela systemet. För samtidigt som i princip samtliga tycker att väntetiderna enligt SVF ska följas, ser de inte att det är möjligt i dagens organisation med 21 regioner.

Läs om bröstcancer.

Läs om hur du pratar med barn om cancer.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: