Ange ditt sökord

Vanligt vatten skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdom

Vanligt vatten skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdom

Forskare vid Lunds universitet undersöker möjligheten att vanligt vatten kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Annons:

Forskningen bygger på att du genom att du dricker mycket vatten minskar kroppens utsöndring av ett potentiellt diabetesframkallande hormon, vasopressin.

Svårstuderat hormon

Vasopressin frisätts från hypofysen i hjärnan och reglerar bland annat salt- och vätskebalansen i kroppen. Det har tidigare varit svårt att studera vasopressin då det saknats tillförlitliga mätmetoder och att det försvinner snabbt ur kroppen. Med en ny mätmetod har nya möjligheter öppnats anser forskarna. Istället för att mäta vasopressinet mäter man ett protein, copeptin, som bildas samtidigt som vasopressin.

Genom att studera 16 år gamla prover visade det sig att copeptinnivåerna verkar kunna förutspå diabetes senare i livet. Höga copeptin-nivåer var förenat med två till tre gånger så hög risk att insjukna i diabetes.

Kopplat till högt blodtryck och fetma

Forskaren bakom studien, Sofia Enhörning, läkare och nyligen disputerad vid Lunds universitet, konstaterar att vasopressin, mätt som copeptin, inte bara är kopplat till diabetes utan även till exempelvis högt blodtryck och fetma, något som innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Fetma och diabetes är ett växande problem över hela världen och innebär såväl en större hälsorisk som ökade samhällsskostnader. 

Tre liter extra vatten

Att dricka vatten späder ut blodet och kroppens utsöndring av vasopressin minskar skriver forskarna. Därför låter man i en pågående studie försökspersoner dricka tre extra liter vatten per dygn för att undersöka om den sänkta nivån av vasopressin leder till förbättrad sockerfrisättning.

Sofia Enhörning säger att man nu kommer studera om man kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att tidigt sänka vasopressinnivån i blodet. 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: