Ange ditt sökord

"Att primärvården är bäst lämpad att behandla personer med typ 2-diabetes beror på att den har bästa helhetssynen, kompetensen och personkännedomen." Foto: Shutterstock

Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen (DFL). Foto: Shutterstock

Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen (DFL). Foto: Shutterstock

Världsdiabetesdagen: Primärvården behöver mer tid för att införa nya riktlinjer

Nya riktlinjerna för typ 2-diabetes har beskrivits som ett ”paradigmskifte” – det största som hänt inom området på 15 år. Att i första hand fokusera på att förebygga hjärt-kärlsjukdom, och inte som tidigare främst blodsockerreglering, kommer att kräva mycket av en redan tyngd primärvård.

Annons:

Cirka 90 procent av personer med typ 2-diabetes behandlas inom primärvården.

Får bästa vården

Men det är inom primärvården som de kan få den bästa vården, enligt Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen (DFL).

-De nya riktlinjerna är självklart bra. Såväl enskilda patienter som samhället kommer att tjäna på detta.

Att primärvården är bäst lämpad att behandla personer med typ 2-diabetes beror, enligt Marina Tuutma, på att den har bästa helhetssynen, kompetensen och personkännedomen.

– Patienten borde vara en del i diabetesteamet, inte bara ett objekt. Patienten måste själv göra största jobbet med livsstilsförändring, men behöver stöd. Det är väldigt sällan som diabetiker bara har en sjukdom, därför tror jag inte på en separat diabetesläkare. Allmänläkare har ofta lärt känna patienten före diabetesen. Och vi har lättare att kommunicera med den kommunala hemsjukvården som ofta är inkopplad.

Tidsbrist drabbar patienten

Främsta hindret för att de nya riktlinjerna når ut och används inom primärvården är hur den stressade verkligheten ser ut och hur cheferna hanterar den, enligt Marina Tuutma.

– De måste se till att både läkare och distriktssköterskor regelbundet får tid avsatt i schemat för att diskutera patienterna. Det borde vara lika naturligt som det är på sjukhusen.

Vi är väldigt tidsboksstyrda men kan inte vara mottagningsmaskiner. Vi måste få lära av varandra, speciellt AT- och ST-läkarna behöver lära sig av de erfarna och inte av sina egna misstag, säger Marina Tuutma.

Rätt kombination kan minska riskerna

Att rätt kombination av behandling och livsstilsförändringar avsevärt kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom vid typ 2-diabetes, visar en svensk studie som nyligen (16 augusti 2018) publicerades i The New England Journal of Medicine. I vissa fall kan de förhöjda riskerna i det närmaste elimineras, visar resultatet.

Studien bygger på uppgifter om cirka 300 000 patienter med typ 2-diabetes ur Nationella Diabetesregistret perioden 1998–2014. Personer har jämförts med uppemot fem gånger så många köns- och åldersmatchade kontrollpersoner ur allmänna befolkningen. Studien visar att personer med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll har oerhört låg risk för förtida död, hjärtinfarkt och stroke. Avgörande är hur väl ett antal riskfaktorer kontrolleras, val av läkemedel och om personen är rökfri.

– Genom att optimera riskfaktorerna, som alla kan påverkas, kommer man en bra bit. Vi har visat att riskerna kan kraftigt reduceras, och i vissa fall kanske till och med elimineras. Studien visar också att risken för komplikationer, framför allt hjärtsvikt, är störst bland dem under 55 år, säger Aidan Rawshani, AT-läkare och doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och försteförfattare till artikeln.

  • Fakta om typ 2-diabetes och hjärt- kärlrisk:
  • 34 % av personer med typ2-diabetes har någon form av hjärt-kärlsjukdom.
  • 33 % har hög risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom inom 5 år.
  • Personer med typ2-diabetes löper 2–6 gånger större risk att dö av hjärtinfarkt eller stroke jämfört med personer utan diabetes.
Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: