Ange ditt sökord

Varje år uppmärksammas Världscancerdagen den 4 februari. Foto: Shutterstock

Varje år uppmärksammas Världscancerdagen den 4 februari. Foto: Shutterstock

Världscancerdagen 4 februari 2023

Varje år uppmärksammas Världscancerdagen den 4 februari. Det är en dag för att öka medvetenhet om cancer världen över, och för att öka kunskapen om sjukdomarna och de drabbades och de anhörigas situation.

Annons:

Världscancerdagen är en av Förenta nationernas internationella dagar. Den instiftades år 2000 vid en konferens i Paris på initiativ av Internationella unionen mot cancer och uppmärksammas den 4 februari varje år.

Syftet med dagen är att öka att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare och det görs genom kampanjer med olika teman varje år. Under Världscancerdagen anordnas föreläsningar, möten och konserter.

Konferenser och möten sprider kunskapen om cancer

Under veckan inför Världscancerdagen lördag 4 februari 2023 anordnar Nätverket mot Cancer frukostsamtal live via internet. Frukostmötena handlar om tidig upptäckt av cancer, precisionshälsa respektive cancerrehabilitering. De anordnar också en konferens 4 februari där det utöver ämnena ovan också handlar om anhörigperspektivet.

Flera av de olika cancerföreningarna har också egna aktiviteter, sök på respektive hemsida för information och anmälan.

Så många drabbas av cancer varje år i Sverige

Enligt den senaste statistiken från Cancerfonden insjuknade cirka 68 000 personer i cancer i Sverige under år 2021. Det var något fler män än kvinnor som under det året fick cancerdiagnos. Bland män, och även totalt sett, är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen, sett till antal insjuknande personer. Den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer.

Prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män, och lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor. Den diagnosgrupp som ökar mest i Sverige idag är hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellscancer).

Risken att insjukna i cancer ökar med stigande ålder. För personer som är 75 år yngre är det 30,6 procent av männen och 28,9 procent av kvinnorna som har eller har haft en cancersjukdom.

Cancerfallen ökar men prognosen blir bättre

Enligt Cancerfondens statistik ökar cancerfallen i Sverige. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Man måste dock samtidigt ta hänsyn till att vår folkmängd och vår åldersfördelning i befolkningen också har ändrats sedan dess, och tar man hänsyn till de förändringarna har cancerförekomsten ökat med cirka 40 procent.

Samtidigt som fler insjuknar i cancer har dödligheten i cancer stadigt sjunkit. Särskilt inom vissa områden har det skett mycket stora framsteg tack vare att forskningen har gått framåt. Cancersjukdomar som för några decennier sedan oftast innebar död inom några år har i dag en god prognos. Idag visar statistiken att 75 procent av kvinnor beräknas leva 5 år efter sin cancerdiagnos. För män är motsvarande andel 77,6 procent.

Läs mer på Doktorn om cancer.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: