Ange ditt sökord

Socialstyrelsens statistik visar att väntetiderna på akuten åter blir längre.  Foto: Shutterstock

Socialstyrelsens statistik visar att väntetiderna på akuten åter blir längre. Foto: Shutterstock

Väntetiderna på akuten blir längre igen

Under pandemin gjordes färre patientbesök på landets akutmottagningar, och i och med det sjönk också väntetiderna på akuten. Nu ökar antalet besök igen, och med detta även väntetiderna på akuten enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Annons:

Under covid-19-pandemin 2020 minskade antalet besök på landets akutmottagningar. Men under år 2021 ökade antalet besök igen, och närmade sig antalet besök som gjordes före pandemin.

– Den trenden har hållit i sig visar preliminära siffror för 2022, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Väntetider på akuten ökar

Statistiken för 2021 visar att medianväntetiden för att få träffa läkare för bedömning var en timme. Jämför med år 2020 är det en ökning till samma nivå som rådde före pandemin.  Under andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 har tiden till läkarbedömning blivit ännu längre.

Samtidigt ser Socialstyrelsen också en betydande ökning av den totala tid som patienterna tillbringar på akutmottagningarna. Särskilt långa vistelsetider har personer 80 år och äldre, där var tionde besök varar längre än 9 timmar.

– Detta är problematiskt, för samtidigt är det ju de äldsta patienterna som drabbas hårdast av de långa väntetiderna eftersom de är den sköraste patientgruppen, säger Mats Granberg, sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Medianvistelsetiden låg under 2021 på 4 timmar och 3 minuter. Under första halvåret av 2022 har vistelsetiderna fortsatt öka ytterligare och ligger nu på 4 timmar och 12 minuter.

– Det är bekymmersamt att vistelsetiderna blir längre och längre, trots att antalet besök inte är uppe i riktigt samma nivåer som före pandemin, säger Mats Granberg.

– Utöver patientantalet kan vistelsetiden även bero på andra faktorer som påverkar – såsom arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhuset. Samtidigt skulle erfarenheter och nya arbetssätt som tillämpades under pandemin kunna användas för att utveckla akutsjukvården och därmed även minska vistelsetiderna.

Stora skillnader i väntetid på akuten mellan regioner och sjukhus

Vistelsetiderna skiljer sig också mycket åt mellan regioner och mellan olika akutmottagningar. Längst vistelsetid 2021 hade Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i Stockholm, med en mediantid 6 timmar och 22 minuter. Nästan lika lång vistelsetid hade Södersjukhuset, 6 timmar och 10 minuter. Kortast vistelsetid hade Oskarshamns sjukhus, med 2 timmar och 13 minuter.

– Skillnaderna kan bero på faktorer som akutmottagningens storlek, belastning, brist på vårdplatser och antal överbeläggningar inom slutenvården liksom hur patientunderlagen ser ut och hur man organiserat akutsjukvården. Vi ser att vistelsetiderna med några få undantag har ökat på nästan alla sjukhus i landet över åren, säger Karin Sköldin.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: