Ange ditt sökord

Barn kan vaccineras från nio månaders ålder. Ska du resa med små barn bör du alltid fråga BVC om råd innan du reser. Foto: Shutterstock

Barn kan vaccineras från nio månaders ålder. Ska du resa med små barn bör du alltid fråga BVC om råd innan du reser. Foto: Shutterstock

Ut och resa i sommar – se över ditt mässlingsvaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling. Risken att smittas i Sverige är låg eftersom sjukdomen inte längre cirkulerar inom landet, men utomlands, även inom Europa, är risken att smittas högre. Därför kan det vara ett bra tillfälle att se över behovet av kompletterande vaccination inför resor utomlands.

Annons:

I Sverige ingår vaccination mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 1970-talet.

Tar med sig mässling hem

Under det senaste året har mer än 10 000 fall av mässling rapporterats inom EU. I länder där mässling sprids kontinuerligt, som Vietnamn och Filippinerna, har även flera dödsfall rapporterats. Att någon dör i mässling är ovanligt men det händer, sjukdomen kan också leda till allvarliga hjärnskador.

Följande faktorer bör man beakta vid utlandsresor:

 • resmålet – vilket land, region och ort
 • resväg – eventuella stopp på vägen (flygplatser, tågcentraler, etc.)
 • typ av resa – turism eller nära kontakt med lokalbefolkning (inklusive släktingar)
 • resans längd
 • vid barn på resan – ålder vid den tänkta vaccinationstidpunkten
 • generell hälsostatus, eventuella kontraindikationer, behov av andra vaccinationer, osv

Det förekommer att personer som har blivit smittade utomlands inte upptäcker smittan förrän de kommit hem. Man kallar det för “importfall”. Eftersom det kan ta upp till tre veckor innan mässlingen bryter ut kan andra hunnit blivit smittade under tiden.  I vissa fall sprids sjukdomen vidare inom Sverige, men tack vare den höga nivån av immunitet i befolkningen leder detta sällan till några större utbrott.

Symtom vid mässling:

 • Vid mässling får du vanligtvis följande symtom:
 • Du får hög feber.
 • Du får torrhosta.   
 • Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.
 • Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Bra att ha skydd

Mässling är mycket smittsamt och det kan räcka med att byta flyg på en plats där det finns ett utbrott för att du ska bli smittad. Därför säger är det många gånger lika bra att utgå ifrån att om man ska resa är det lika bra att ha skydd. Sedan 1971 har Sverige vaccinerat barn mot mässlingen men det finns inget register över vem som har fått mässlingsvaccin, är man osäker är det därför bättre att vaccinera sig igen. Första sprutan mot mässling ges vid 18 månader. Även om man har ett högt skydd efter en spruta skadar det inte att ta två sprutor då det handlar om hängslen och livrem. 

Har du yngre barn kan det vara läge att vaccinera dem tidigare om de ska följa med på en utlandsresa, vaccinet är godkänt för att ges till åtminstone 9-månadersbarn.

Ofarligt vaccin

Nästan alla barn vaccineras idag, mellan 97-98 procent. Mässlingsvaccinet anses som säkert och även om man har haft mässling är det inga problem att “råka” vaccinera sig en andra gång. 

Världshälsoorganisationen har som mål att utrota mässlingen och har inlett ett internationellt arbete mot sjukdomen för av så kallade barnsjukdomar är mässling den med marginal den farligaste menar experter.

Resa med små barn

Ska du resa med små barn ska du alltid kontakta BVC och be om råd. Olika platser innebär olika risker för små barn och därför är det viktigt att få rätt kunskap om hur du bäst skyddar ditt barn på resan. Även själva resan kan vara påfrestande om den är lång och det är alltid bra att få råd om vad som rekommenderas från kunnig vårdpersonal.

Fråga i god tid innan resan!

Fakta Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR):

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling. Alla barn erbjuds två doser vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor.

 • Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige.
 • MPR-vaccin är mycket effektivt. En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 93-95 procent av alla vaccinerade individer. Två doser MPR-vaccin ger skydd hos cirka 97-99 procent av de vaccinerade och krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna.
 • Eftersom vaccinen inte är 100 procent effektiva så finns det en risk att bli sjuk även om man är vaccinerad. Risken att bli smittad är större om man har nära och långvarig kontakt med en person i smittsamt skede. Om man är vaccinerad och ändå blir sjuk kan man få en mildare sjukdom och man smittar mycket mindre.
 • I Sverige ska alla barn erbjudas MPR-vaccination vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2. Den första dosen MPR-vaccin kan erbjudas från 12 månaders ålder inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet.
 • Den som inte vaccineras löper en risk att bli smittad, särskilt vid utlandsresor, vilket dels innebär att man riskerar att bli sjuk och få allvarliga komplikationer, och dels att man kan sprida smitta till andra. Om man insjuknar i vuxen ålder är det vanligt att sjukdomsförloppet blir svårare.

För mer information om vaccination, forskning, eventuella biverkningar med mera besök www.folkhalsomyndigheten.se

Annons:

Källor:

Folhälsomyndigheten, 1177

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: