TBK  - Trombocyter, blodplättar

TBK - Trombocyter, blodplättar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-07-15
Uppdaterad: 2015-08-05
Författare: Rickard Lagerqvist - specialist allmänmedicin

Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i blodet. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna.

Trombocyternas huvuduppgift är att hejda blödningar som uppstått i kroppens blodkärl genom att täppa igen de öppna sår som uppstått.

Aktiverar koagulering

Detta sker genom att blodplättarna dras till såret via alarmsignaler för att väl där klibba sig fast i varandra och i omgivande vävnadsceller så att en trombocytplugg bildas vid sårets öppning.

Om detta inte hejdar blödningen aktiverar trombocyterna blodets koagulering så att en kompletterande koagel bildas som täpper igen såret.

Varför behöver man analysera provet?

Ett trombocyttest används för att upptäcka ett lågt eller högt antal blodplättar i blodet. Testet ingår i en komplett blodstatus (FBC), en grupp tester som ofta utförs som ett led i en allmän hälsoundersökning. Testet kan användas för att screena för eller diagnostisera olika sjukdomar som drabbar blodplättarna. Det kan användas som en del av bearbetningen av en blödningssjukdom, benmärgssjukdom, eller problem med blodets koagulering.

Testet kan också användas för att hålla koll på hälsan för personer som genomgår behandling med läkemedel som är kända för att påverka blodplättarna.

Om jag har ett onormalt lågt värde – vad kan det bero på?

Ett lågt antal blodplättar, även kallad trombocytopeni, kan orsakas av ett antal omständigheter. Orsakerna faller oftast in i två allmänna kategorier:

  • Störningar som gör att benmärgen inte kan producera tillräckligt med trombocyter
  • Omständigheter som gör att blodplättar förbrukas (förbrukas) eller förstörs snabbare än normalt

Några förekommande orsaker är så kallad idiopatisk trombocytopeni (ITP), orsakad av en autoantikropp som produceras mot trombocyter, virusinfektioner (däribland hepatit, HIV eller mässling), vissa läkemedel (paracetamol, kinidin, sulfapreparat, digoxin, vankomycin, valium), heparininducerad trombocytopeni (HIT), leukemi, lymfom, eller annan cancer som har spridit sig (metastaserat) till benmärgen, aplastisk anemi (ett tillstånd där produktion av alla blodkroppar minskar avsevärt), långsiktiga blödningsproblem (som kronisk blödning från magsår), cirrhos eller sepsis, kemoterapi eller strålningsterapi.

Om jag har ett onormalt högt värde, vad kan det bero på?

En hög trombocytantal kan kallas trombocytos. Detta kan bero på anemi (blodbrist), inflammatoriska tillstånd, smittsamma sjukdomar som tuberkulos, användning av p-piller, eller ibland cancer, oftast lung-, mag-, äggstocks-, bröst- eller lymfomcancer.

Vissa förhållanden kan orsaka en tillfällig (gående) ökade antalet blodplättar. Det kan handla om återhämtning från betydande blodförlust, fysisk aktivitet eller ansträngning, eller överdriven alkoholkonsumtion eller brist på vitamin B12.

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress