Ange ditt sökord

Studie visar att vår individuella mix av organismer i tarmen kan ge ledtrådar för att förutse diabetes typ 2. Foto: Shutterstock

Studie visar att vår individuella mix av organismer i tarmen kan ge ledtrådar för att förutse diabetes typ 2. Foto: Shutterstock

Tarmfloran ger ledtrådar för diabetesbehandling

Genom den individuella mixen av mikroorganismer i tarmen får man viktiga ledtrådar för att förutse eventuell framtida diabetes typ 2, men även kring förebyggande åtgärder och behandling. Det visar resultaten från en befolkningsstudie som leds från Göteborgs universitet.

Annons:

En persons mikrobiota i tarmen, det vill säga mag– tarmkanalens bakterieflora, kan bidra till diabetes typ 2. Detta har konstaterats i tidigare forskning, som leddes av Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Samma forskargrupp har nu i en ny studie upptäckt hur en persons tarmmikrobiota kan ge nya ledtrådar om en framtida eventuell diabetes typ 2.

Forskarna studerade även personer som inte utvecklat diabetes typ 2 och kunde då utesluta att tarmmikrobiotan påverkats av sjukdomen, eller av diabetesbehandling. Flertalet tidigare studier i fältet har jämfört friska individer med patienter.

Förändrad sammansättning i tarmen

Det man kunnat se i studien är att tarmmikrobiotans sammansättning är förändrad hos individer med förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt glukostolerans, så kallad prediabetes, och hos personer med obehandlad diabetes typ 2. Resultaten tyder med andra ord på att tarmmikrobiotan kan användas för att identifiera individer med blodsockerrubbningar.

Man såg även att produktionen av smörsyra, en fettsyra som främjar hormonproduktion i tarmen och kontrollerar inflammation, minskade i tarmmikrobiotan hos studiedeltagare med prediabetes eller utvecklad diabetes typ 2. Smörsyra bildas främst genom tarmarnas nedbrytning av kostfibrer, något som skulle kunna betyda att det går att påverka och bromsa utvecklingen av diabetes genom förändrat fiberintag eller direkt tillförsel av de bakterier som är inblandade.

– Vår studie visar tydligt att tarmmikrobiotans sammansättning kan ha stor potential att bättre förstå riskerna för att drabbas av typ 2-diabetes, och kan därmed förbättra möjligheterna att upptäcka, förhindra och behandla sjukdomen, säger Fredrik Bäckhed.

Förebyggande på individnivå

Dessa resultat stärker bilden av att tarmmikrobiotan interagerar med kroppens funktioner och inre miljö. I tarmen finns mer än ett kilo bakterier som är viktiga för vår hälsa, och personer med diabetes typ 2 tycks ha andra sorters bakterier i tarmen än friska personer.

– Om vi kan hitta mönster och identifiera vilka beståndsdelar i tarmmikrobiotan som identifierar individer med förhöjd risk att utveckla typ 2-diabetes kan man kanske individanpassa kostförändringar, eller utveckla nya typer av probiotika som kan förebygga eller kanske till och med behandla sjukdomen, säger Fredrik Bäckhed.

Denna publicerade forskning bygger på en populationsbaserad studie som pågått vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2013. Den omfattar omkring 5 000 slumpmässigt utvalda personer som bjudits in att delta i syfte att undersöka vilka faktorer som kan innebära ökad risk för diabetes typ 2. För att stärka och verifiera fynden analyserade forskarna även prover insamlade från befolkningsstudien SCAPIS.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: