Sverige världsbäst på att rädda för tidigt födda barn

Sverige världsbäst på att rädda för tidigt födda barn

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-07-09
Författare: Anders Åker

Överlevnaden bland barn som föds mycket för tidigt har blivit ännu bättre. Sverige har en neonatal intensivvård i världsklass, enligt en studie som inkluderar samtliga svenska sjukhus.

Studien, ledd från Karolinska Institutet analyserar överlevnaden bland svenska barn som fötts mer än 3,5 månader för tidigt, i graviditetsvecka 22–26, och jämfört överlevnadssiffrorna för åren 2014–2016 med åren 2004–2007. 

Alla svenska sjukhus med i studien

Under den tiden drabbades 2 205 kvinnor av graviditetskomplikationer som ledde fram till extremt för tidig födsel. Samtliga svenska sjukhus är med i studien.

Jämfört med 2004–2007 hade andelen dödfödda barn minskat från 30 till 23 procent tio år senare. Samtidigt ökade överlevnaden från 70 till 77 procent. 

Den ökade överlevnaden skedde inte till priset av fler komplikationer under nyföddhetsperioden. Tvärtom sågs en minskning av hjärn- och lungskador bland barnen födda 2014–2016. 

Så ser det ut jämfört med andra länder

Som jämförelse är överlevnaden för barn födda i vecka 22–26 omkring 50 procent i Storbritannien, Frankrike och USA. Att barn som föds redan i vecka 22–23 överlever är fortfarande ovanligt i många andra jämförbara länder. 

Störst förbättring i överlevnad i den svenska studien sågs bland barn födda i vecka 22 (från vecka 22+0 dagar till vecka 22+6 dagar) med födelsevikter mellan 290 och 730 gram. Av dessa överlevde 6 av 10 barn som lagts in på neonatalavdelning för intensivvård under åren 2014–2016.

 

Veckans fråga

Hur många timmar uppskattar du att du vanligtvis sover en natt?

Nyhetsbrev

E-postadress