Ange ditt sökord

VTI vill även se över om cykelhjälmslagen bör gälla alla åldrar. Foto: Shutterstock

VTI vill även se över om cykelhjälmslagen bör gälla alla åldrar. Foto: Shutterstock

Svenskproducerad film bör enbart visa cyklister som bär hjälm

Visa enbart cyklister som bär hjälm i svenskproducerad film. Det är ett av förslagen från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en ny utredning. Utredningen visar även att Stockholmarna är bäst i landet på att använda cykelhjälm. 

Annons:

VTI sammanställde sjukvårdens rapporter med observationer på cykelstråk. Studien gäller cyklister 16 år eller äldre och genomfördes i Stockholm, Malmö och Umeå.  Cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i landet, både då man tittar på sjukvårdens rapporter om olyckor och vid VTI:s observationer på cykelstråk.

Barn påverkade viljan att bära hjälm

I projektet ingick även intervjuer för att få information om vad som påverkar valet att använda respektive inte använda cykelhjälm. Faktorer som påverkade var bland annat vilken trafikmiljö som man cyklar i, om man cyklar fort eller om man cyklar på platser med hög trafikintensitet.

Dessutom visade intervjuerna att även det faktum om man har barn eller inte påverkar viljan att använda cykelhjälm. 

Okunskap leder till olyckor

En orsak till olyckor i samband med cykling tros vara okunskap. VTI tolkar resultaten från studien som att bristen på vetskapen att just singelolyckor är den vanligaste cykelolyckan är farlig. Det kan vara en av de främsta orsakerna till att många väljer att inte ha hjälm på sig. 

Därför rekommenderar nu VTI att man inte bara fortsätter att studera orsaker till cykelolyckor utan även ökar informationsinsatserna. Man vill lyfta fram goda förebilder som använder cykelhjälm och också se till att cyklister blir medvetna om att singelolyckan är den vanligaste cykelolyckan. 

Enbart cykelhjälm i film

Som en del i det förebyggande arbetet föreslår VTI även att det i svenskproducerad film enbart visas cyklister med hjälm samt att arbetsgivare ska sporra arbetstagare att använda cykelhjälm. 

Dessutom ser VTI gärna att det utreds om cykelhjälmslag ska gälla för alla åldrar. Cykelhjälmslagen gäller sedan 1 januari 2005 och säger att alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: