Stressigt med skolstart tycker svenska föräldrar

Stressigt med skolstart tycker svenska föräldrar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-08-27
Författare: Moa Järefäll

Efter semester och sommarlov är de flesta tillbaka i vardagen igen med förskola, skola och jobb. De flesta föräldrarna tycker att det mest negativa med terminsstarten är att stressen börjar.

Det visar en färsk Novus-undersökning från Ipren.

Föräldrar i Stockholm upplever mest stress

Sommaren börjar lida mot sitt slut och det är dags att återvända till vardagens rutiner igen, något som inte görs i lugnan ro. Undersökningen från Ipren visar nämligen att en tredjedel, 33 procent, av alla svenska föräldrar upplever att terminsstarten gör dem stressade. Just stressen anses vara det mest negativa, därefter att vardagen är tillbaka (29 procent) och att bacillerna står på kö och smittor sprids (27 procent).

Undersökningen visar också att det finns regionala skillnader där föräldrar boende i Stockholm sticker ut. Bland de tycker hela 50 procent att stressen är det som är mest negativt förknippat med tiden att komma tillbaka till förskolan eller skolan i samband med terminsstart.

Stressigt med frånvaro från jobbet

I och med att barnen går tillbaka till förskolan och skolan så brukar föräldrarna även kunna räkna med en del vab under höstperioden. Hosta, förkylningar och feber är ett inte helt ovanligt inslag hos barnfamiljer. Det mest stressande när barnen är sjuka tycker föräldrarna är frånvaron från arbetet i och med vab, vilket 47 procent anser. 

Mer än var tredje (35 procent) tycker också att oron kring barnets allmäntillstånd skapar en stress, och var fjärde förälder (26 procent) anser att risken att resten av familjen ska bli smittad är stressande. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipren under 17–23 maj 2018. Totalt 1 020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Urvalet är riksrepresentativt med personer i åldern 18–79 år.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress