Ange ditt sökord

Även om extra hygieninsatser inte påverkade frånvaron är god hygien på förskolan fortsatt viktigt för barnen. Foto: Shutterstock

Även om extra hygieninsatser inte påverkade frånvaron är god hygien på förskolan fortsatt viktigt för barnen. Foto: Shutterstock

Stora barngrupper gör det svårare att minska sjukfrånvaron i förskolan

Fakta sjukfrånvaron i förskolan

Annons:

Forskare har tittat närmare på hur man skulle kunna minska sjukfrånvaron hos förskolebarn, något som visar sig lättare sagt än gjort, särskilt i stora barngrupper.

Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Uppmanades använda sig av riktlinjer

Rapporten bygger bland annat på att man i Göteborg lät en hygiensjuksköterska besöka förskolor för att utbilda personalen och förbättra hygienrutinerna. 

Man uppmanade också förskolorna att använda sig av riktlinjer gällande hur länge barn bör stanna hemma vid till exempel magsjuka och feber.

Minskade inte sjukfrånvaron

Rapportförfattarna jämförde sedan sjukfrånvaron på de förskolor som tog del av satsningen och förskolor som inte fick den extra hjälpen.

Resultatet visade att även om man gjorde de extra insatserna minskade inte sjukfrånvaron förutom i små förskolegrupper med färre än 15 barn. Där märktes en 5 procent minskning i sjukfrånvaron.

Svårt med hygien i stora barngrupper

Caroline Hall är en av rapportförfattarna och hon menar att en anledning till att man inte såg större effekter kan vara att det i stora barngrupper är svårt att hålla strikta rutiner kring hygien.

Artikelförfattarna påpekar även att man dels inte kan säga exakt hur många förskolor som faktiskt följde de extra insatserna i hygienrutiner.

Hygien är fortsatt viktigt

Även om den extra insatsen inte verkar ha gvit några resultat är man noga med att påpeka attnoggranna hygienrutiner i förskolan är betydelsefulla för barnens sjukfrånvaro.

  • De yngsta barnen på förskolan (1–2 år) var sjuk­frånvarande i genomsnitt 12 procent av de dagar som förskolan var öppen.
  • Barn i 4–5 års åldern var sjukfrånvarande 5–6 procent av alla dagar.
  • Frånvaron var högst i februari–mars och lägst i maj.

Förskolorna har rappor­terat in barnens sjukfrånvaro och rapportförfattarna finner att föräldrarnas uttag av tillfällig föräldrapenning (vab) fångar ungefär en tredjedel av barnens faktiska sjukfrånvaro.

Annons:

Källor:

IFAU Rapport 2016:23 ”Sjukfrånvaro bland förskolebarn – lärdomar från en satsning på förbättrad hygien” är en sammanfattning av den engelska forskningsrapporten ”Illness-related absence among preschool children: Insights from a health intervention in Swedish preschools”, IFAU Working paper 2016:25.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: