Ange ditt sökord

Man försöker alltid hitta den bästa behandlingen mot smärta. Foto: Shutterstock

Man försöker alltid hitta den bästa behandlingen mot smärta. Foto: Shutterstock

Smärtlindring vid cancer

Cancer är mer än bara själva sjukdomen. Runt omkring uppstår hinder som ska överkommas och utmanas och ett av dessa hinder är smärta i samband med cancer, för vissa en lättare smärta och för andra en tyngre mer svårhanterad smärta.

Annons:

Som tur är finns det bra smärtbehandling så att du som patient slipper ha ont i onödan. Men det krävs att det är en duktig smärtspecialist för att välja rätt behandling och det är brist på dessa specialister.

Kräv specialist som kan smärtbehandling

Smärtproblem idag kontrolleras mycket väl med tillgängliga behandlingsmetoder, problemet är att det endast finns ett fåtal specialister som är kunniga i smärtbehandling. Det är därför viktigt att få en specialist som kan hela registret av de metoder och specialistläkemedel som behövs för att ge patienten smärtlindring. Ofta har man i samband med cancersjukdom en tät kontakt med vården och när det gäller smärtan är det viktigt att du och din läkare för en aktiv dialog om hur smärtan påverkar dig i din vardag och hur bästa omhändertagande kan ske. Kan du som patient få den rätta smärtbehandlingen kan du leva bättre med din cancersjukdom och få en bättre livskvalitet.

Sjukvården är tydlig med att effektiv smärtbehandling alltid är försvarbar ur kostnadssynpunkt, dels för att det höjer livskvaliteten men också för att den är betydligt billigare än de cancerläkemedel som ges.

Smärtlindring minskar nedbrytning

Kunskapsöversikt från Socialstyrelsen beskriver väl hur viktigt det är med smärtbehandling

”Långvariga och smärtande stimuli kan ge upphov till en ”kaskadeffekt”, som kan innebära reflektorisk muskelspänning, försämrad genomblödning, störd lungfunktion, ökad metabolism och syrekonsumtion, som i sin tur medför ökad belastning på vitala funktioner. Inskränkt rörlighet och immobilisering till följd av smärta kan leda till osteoporos, muskelnedbrytning, ökad blodproppsbenägenhet och ett allmänt katabolt tillstånd (nedbrytande tillstånd). Omvänt kan en effektiv behandling av smärtan främja anabolism (uppbyggande tillstånd), som i sig kan ha allmänt gynnsamma effekter. Även om dessa förhållanden i teorin sedan länge är väl kända har de hittills inte beaktats i tillräcklig grad i praktisk sjukvård.”

Riktlinjer för smärtbehandling

Alla är medvetna att smärtbehandlingen kan förbättras och alla inblandade kämpar för att hitta lösningar. Socialstyrelsen har gett följande riktlinjer:

Smärtanalys Frågeformulär, smärtteckning, prov av hudkänslighet, kliniska fynd och neurologiska undersökningar. Opioidtest är viktigt för att se om morfinliknande läkemedel kan ha effekt på smärtan

Psykosociala aspekter Upplevelsen och hur man utrycker sin smärta är olika från person till person. Kopplingen mellan smärta och ångest är ofta stark och då kan annan typ av behandling också vara viktig.

Behandling Här tittar man både på omvårdnad samt läkemedelsbehandlingen. Vid läkemedelsbehandling finns en utbredd missuppfattning att morfinliknande preparat skulle göra patienten till narkoman. Det är därför viktigt att vårdpersonalen informerar patient och anhörig att detta inte är något problem och att man inte snålar med dosering. Målet är att ge smärtkontroll utan dåsighet och förvirring. Det är också viktigt att patienten får profylax mot förstoppning och illamående som är biverkningar av vissa smärtpreparat.

Vägar till ett smärtfritt liv

I dag finns det behandling som skapar ett bättre liv för patienter som drabbats av cancer. Patienter, anhöriga och sjukvården kan tillsammans sätta upp en optimal behandlingsplan som riktar sig till dig och till din sjukdom. Cancersmärta och cancer bör ses som två olika delar även om de är sammanlänkade, detta för att ge själva cancersmärtan en så rättvis och egen bild som möjligt och optimera behandlingen för både sjukdomen och smärtan. Många patienter upplever ganska naturligt en tillvaro som är stressande och ångestfylld. De som behandlar cancer är medvetna om att även detta är en del av sjukdomen och kan ge behandling i form av lugnande.

Smärta i vardagen är något du ska kunna leva utan och det finns hjälp att få. Mycket bygger på rätt medicinering och behandling och man hjälps av att berätta för sjukvården hur man upplever sin smärta. En effektiv smärtlindring kombinerat med behandling av cancersjukdomen i sig kan resultera i att du på ett tryggt och lugnt sätt kan vara hemma och ta hand om sin sjukdom – en frihet som mentalt kan lyfta tillvaron. Vården är noggrann med att inte bara behandla utan även följa upp, ge små delmål på vägen mot ett inte bara smärtfriare utan helt smärtfritt liv.

Fakta: Cancersmärta – vad finns det för olika sorters smärta?

Även om smärta är ett centralt begrepp så delar man in cancersmärta i olika typer. Smärtan som uppkommer har ofta sitt ursprung i cancermetastasterna (spridning av cancern i form av så kallade dottertumörer).

Smärta vid vävnadsskada Smärtreceptorer i kroppens vävnader signalerar när kroppen drabbas av eller hotas av vävnadsskada och kan uppkomma vid det ställe cancertumören finns. Exempelvis kan själva tumören utgöra ett tryck på omkringliggande vävnader. När vävnaderna utsätts för smärta går signaler från nerver till ryggmärg och vidare till hjärnan – man känner då smärta, en smärta som kroppen i vissa fall själv kan ta hand om men ibland behövs medicinsk behandling.

När man ordineras läkemedel mot smärta vid vävnadsskada är det en komplex behandling där man tillsammans med sjukvården ser att alla delar kommer på plats och resulterar i mindre smärta. En av delarna är att själv tänka på, känna efter och berätta om smärtan man upplever då det är svårt för någon utifrån att kunna uppskatta hur ont patienten har. En annan del är att följa den läkemedelsbehandling (många av läkemedlen är receptfria och kombineras ibland för bäst effekt) läkaren skriver ut då behandling mot smärta vid vävnadsskada är beroende av att man tar smärtstillande regelbundet och med jämn doseringen. Detta ger såväl bäst effekt som en kontinuerlig smärtlindring vilket gör tillvaron betydligt lättare.

Man försöker alltid hitta den bästa behandlingen mot smärta och om vanliga smärtstillande inte räcker kan man bromsa smärtsignalerna i det centrala nervsystemet med opiater som man då använder i kombination med andra läkemedel. Anledningen till att man så framgångsrikt kan behandla smärta med opiater är att dosen kan anpassas ganska exakt till smärtan och det är inte ovanligt att vissa patienter går igenom längre behandlingar med opiater. Det finns biverkningar, till exempel kan man utveckla beroende av läkemedlet, drabbas av depression och förstoppning. Höga doser kan även påverka andningscentrum – men då krävs det mycket höga doser. Eftersom behandlingen styrs av sjukvården är man snabb på att plocka upp signaler på såväl beroende som biverkningar och kan reglera behandlingen utifrån patientens bästa.

– Genombrottssmärta Ibland kan smärtan tränga igenom den behandling man står under, smärtan kan komma spontant, via yttre faktorer som rörelse eller kraftig hosta och smärtan som ofta är kraftig kan vara i allt från trettio minuter till en timme. Även här finns läkemedel som verkar effektivt och snabbt under en kortare tid och sätts in för att mildra akut smärta, genombrottssmärta, som ibland kan uppkomma flera gånger per dag. Exempel på olika typer av läkemedel som man behandlar genombrottsmärta med kan vara nässpray eller tabletter som får smälta under tungan.

– Nervsmärta Slagit i armbågen? Känt en smärta som strålar ut i hela armen? Då vet du vad nervsmärta är, något som kan drabba en cancerpatient om en tumör till exempel klämmer på en nerv. Smärtan som framkallas kan då vara brännande, utstrålande eller blixtrande.

Nervsmärta skiljer sig från smärta vid vävnadsskada och är en komplicerad smärta som ska behandlas av en specialistläkare. Kroppen själv kan inte ta hand om nervsmärta och då behöver man effektiv behandling och eftersom patienter i många fall har både nervsmärta och smärta på grund av vävnadsskada krävs det att man tar hand om smärttyperna individuellt och optimalt. Vissa läkemedel mot depression och epilepsi har visat sig effektiva mot nervsmärta och tillsammans med specialist på smärtbehandling kan man hitta en behandling som passar. Målet är att man ska slippa ha ont över huvud taget även om nervsmärta kan vara mer komplicerad att behandla.

– Smärta vid skelettmetastaser En metastas är en ”dottertumör” som i det här fallet har angripit skelettet. Resultatet kan vara en nattlig intensiv smärta och kan leda till benbrott. Generellt ger skelettmetastaser en mer smygande än direkt smärta men om man råkar ut för benbrott upplever man givetvis smärta som mer akut. För att komma till rätta med den här typen av smärta finns en rad framgångsrika behandlingar, antiinflammatoriska läkemedel och morfin och ibland även strålbehandling. En effektiv behandling resulterar i att man kan fasa ut den medicinska behandlingen och öka sitt välmående.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: