Sifoundersökning visar: Läkemedelsbehandling på egen hand är svårt tycker många äldre

Sifoundersökning visar: Läkemedelsbehandling på egen hand är svårt tycker många äldre

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-11-21
Författare: Anders Åker

Äldre som använder läkemedel sköter nästan uteslutande sin läkemedelsbehandling på egen hand. Många tycker samtidigt att det är svårt att sköta den på rätt sätt och feldosering är ett stort problem.

Det visar en Sifo-undersökning genomförd av Kronans Apotek.

Majoriteten sköter behandlingen själv

Enligt statistik från Socialstyrelsen fortsätter läkemedelsanvändningen i Sverige att öka, och under 2018 hämtade 6,7 miljoner personer i Sverige ut minst ett receptbelagt läkemedel. Den allra största gruppen som använder läkemedel är de äldre.

Här sköter drygt 90 procent sin behandling själv, enligt undersökningen.

Vanliga misstag vid läkemedelsbehandling

Vanliga misstag man gör vid läkemedelsbehandling är att man glömt ta sina läkemedel, tagit fel läkemedel eller feldoserat. De utbyten som sker på apotek till likvärdiga men billigare preparat, orsakar förvirring. I undersökningen uppger 43 procent att de antingen har glömt att ta sina läkemedel, tagit fel läkemedel eller feldoserat.

- Felmedicinering är ett stort problem och det finns behov av att förbättra och underlätta läkemedelshanteringen för patienter, särskilt hos multisjuka äldre, säger Karin Söderberg, kvalitetschef på Kronans Apotek.

Upplever problem med läkemedelsutbyte

Många har upplevt problem med läkemedelsutbyte visar undersökningen, hela 45 procent av respondenterna svarar att de har upplevt problem när deras läkemedel bytts ut.

Detta kan medföra att man tar dubbel dos, man tar från båda förpackningarna, både den tidigare och den nya, när man i själva verkat bara ska ta från den ena.

MinDos ska hjälpa till

För att förbättra läkemedelsanvändningen lanserar nu Kronans Apotek MinDos, en abonnemangstjänst med dosförpackade läkemedel. Tjänsten ska bidra till att göra det enklare för alla som använder läkemedel i sin vardag, och åt deras anhöriga, att hålla ordning på läkemedelsbehandlingen och med MinDos får man sin dagliga dos fördelad på ett korrekt sätt.

I ett första steg lanseras tjänsten i Västernorrland, den 21 november lanseras en pilotversion av MinDos på tre apotek i Sundsvall. Tjänsten är kostnadsfri för de som testar men läkemedlen kostar som vanligt. Kronans Apotek har som ambition att lansera nationellt i mars 2020.

 

Veckans fråga

Är du rädd för att smittas av det nya coronaviruset?

Nyhetsbrev

E-postadress