Sex av tio levande njurdonatorer är kvinnor

Sex av tio levande njurdonatorer är kvinnor

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har antalet njurtransplantationer stadigt ökat sedan millennieskiftet. Levande njurdonatorer står för 30–40 procent av alla transplantationer på sjukhuset och över hälften av dessa är kvinnor.

Anledningen till att fler levande donatorer är kvinnor är bland annat för att kardiovaskulära sjukdomar är mer ovanliga hos kvinnor än män.

Vanligt att donator och mottagare är besläktade

År 2017 genomfördes 110 njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset, vilket är att jämföra med 2007 då 65 patienter fick en ny njure. 

Vivan Hellström, kirurg och ansvarig för njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset, säger att det vanligaste är att mottagaren är besläktad med donatorn. Av de njurtransplantationer som gjordes i fjol på Akademiska sjukhuset med levande givare var 22 av 35 närbesläktade med mottagaren, vilket är en ökning från året innan.

Det motiverar kvinnor och män att bli njurdonator

Att de flesta levande njurdonatorer är kvinnor är en företeelse som syns i hela västvärlden, berättar Vivian Hellström. En Uppsalastudie som gjorts på ämnet visar att kvinnors positiva inställning till njurdonation beror på att de vill hjälpa och för att omgivningen förväntar sig det. För männen är motivet mer att de känner en moralisk skyldighet.

Skillnaden mellan könen är mindre i de fall där donationen är mellan syskon eller till ett eget barn. Då är givarna i cirka 40 procent av fallen kvinnor, säger Vivan Hellström.

 

Veckans fråga

Dricker du så kallade energidrycker?

Nyhetsbrev

E-postadress