Ange ditt sökord

Att släppa taget och våga kan vara härligt men det är inte alltid det lättaste. Foto: Shutterstock

Att släppa taget och våga kan vara härligt men det är inte alltid det lättaste. Foto: Shutterstock

Så kan du bli en tålmodig våghals

Det kan låta som en motsägelse, att tålamod leder till våghalsighet, men det är i själva verket två egenskaper som faktiskt kompletterar varandra bättre än du tror.

Annons:

När du utforskar egenskaper som handlar om ditt sinne är det viktigaste att du utgår från dig själv, vad du behöver i just ditt liv och hur du kan använda de verktyg som du läser om på ett sätt som bidrar till att du får det allra mesta och bästa ut av ditt liv.

Lär känna din hjärna

Vår hjärna är fantastisk och har många egenskaper som vi måste förstå för att kunna relatera till varför vi agerar som vi gör. Det finns främst två saker som det är bra att ha koll på. När vi blir “limbiska” reagerar vi med reptilhjärnan, det vill säga våra reaktioner är mestadels känslomässiga. Man skulle kunna säga att raka motsatsen är när vi reagerar och blir “kortikala”, då reagerar vi istället med pannloben och är istället eftertänksamma och långsiktiga.

Varför vi reagerar med en specifik del av hjärnan handlar mycket om den mänskliga biologiska evolutionen.

Välutvecklad pannlob ger sansade beslut

Människan är utrustad med en hjärna som har en unikt välutvecklad pannlob. Detta innebär att människan är bra på att föreställa sig framtiden, planera och även hämma impulser. Forskning visar också att den mänskliga hjärnan är beroende av trygghet och snabba belöningar och att många av de impulser vi låter ta över härstammar från andra, äldre, delar av hjärnan än pannloben. Delar som delvis bygger på människans drift att fortplanta sig.

Det är dessa impulser som enligt forskare bidrar till att vi får starka känsloreaktioner som kärlek, hunger, rädsla. Dessa primitiva känsloreaktioner är en bidragande orsak till att vi ibland reagerar mer primitivt än nödvändigt. Relationen mellan de mer rationella tankarna och de primitiva känsloreaktionerna är de som styr vilka beslut vi fattar och även våra reaktioner på omvärlden och vår prestationsförmåga.

Människan – en trygghetstörstande varelse

Människans grundinställning är att välja trygghet. Osäkerhet påverkar oss negativt och därför väljer vi att ta det säkra före det osäkra då rädslan är en av våra starkaste drivkrafter. Rädslan kan dock bidra till att vi visserligen ibland tar rätt beslut men även att vi många gånger tar fel beslut för att vi är osäkra på hur livet kan föreställa sig efter ett beslut som känns osäkert.

Rent biologiskt bidrar en påbörjad tankeprocess mot det osäkra till att amygdala går på högvarv och syftet är helt enkelt att undvika att gå mot det osäkra. Många ångrar dock att de låter den här rädslan ta över, ett inte alltför bekant fenomen är att många på sin dödsbädd ångrar att de har varit rädda för att skrida till handling. Därför är det bra att redan tidigt börja träna på att stå emot rädslan för det osäkra.

Kräver träning

Att våga ta sig mot det osäkra kräver träning. Om du tänker efter kommer du säkert ihåg något du var väldigt osäker inför och som mynnade ut i något positivt. Kom ihåg känslan när du väl hade genomfört det osäkra och när belöningen kom efterråt. Det är den känslan som driver oss till att våga igen och igen, när ansträngningen motsvarar belöningen.

Eftersom det handlar om en livslång träning så är det samtidigt viktigt att inte se det som ett misslyckande och negativt när någonting inte har gått som du tänkt dig. En del av utmaningen i träningen är att det inte alltid blir exakt som du trodde det skulle bli – använd och förvalta dessa som lärdomar på vägen. Då blir det i sig en belöning, även om det kanske inte känns självklart just då. Och när någonting går som du hade tänkt och belöningen kommer, då är det den du fokuserar på.

Tålamod – en vän på vägen

Man brukar säga att tålamod är en dygd men samtidigt kan tålamod vara något som blockerar. Man tänker att man är tålmodig och därför bör belönas i slutänden och fokuserar mer på att vara tålmodig än att njuta av det som sker. Hjärnans analytiska förmåga är oändlig och det är lätt hänt att man hamnar i ett tålmodigt resonemang istället för ett agerande och frågan är då vad du egentligen väntar på ska hända. Tyvärr är sanningen att ingen annan kan göra något åt det än du själv om du vill agera eller få till någon förändring och bli mer våghalsig.

Att göra tålamodet till sin vän handlar om att bejaka tålamod i vissa situationer men inte överanalysera dess förmåga. Att orka och våga lyssna på någon som berättar något långt men personligt är en viktig tålamodig egenskap till exempel. Det har även visat sig att tålamod kan hjälpa oss människor att nå våra mål då du genom tålamodet ser fler framsteg än om du bara går direkt på slutmålet. Men eftersom människan samtidigt är bekväm till naturen gäller det att använda tålamodet på rätt sätt.

Att bli våghalsig – ett tålmodigt beslut

Den mänskliga hjärnan är i grunden är inställd på trygghet och att vara bekväm så det kräver det kontakt med alla delar av hjärnan när vi försöker tänja på gränserna och bli mer våghalsiga. Ibland kan det kännas som att du står där på kanten till ett beslut som du gärna vill ta, för att de primitiva känsloreaktionerna har nästan tagit över. Samtidigt bromsar vår pannlob in oss. Då kan det uppstå en konflikt som i värsta fall kan vara mer tärande än till nytta.

Inför ett våghalsigt beslut kan man ta ställning till några saker, det vill säga utnyttja den där tålmodigt eftertänksamma pannloben på bästa sätt. Belöning är en grundläggande mänsklig motor och beroende på om det är en långsiktig eller kortsiktig belöning kan det påverka ditt val – frågan är bara vad som gör det val du står inför mest givande. En annan aspekt är motivationen, vad är grundmotivationen till ditt beslut – handlar det om vad andra tycker och tänker eller vad du själv tycker och tänker. Den inre motivationen är en mer hållbar drivkraft än du kan tro och även om saker som social trygghet, prestige och pengar också kan vara en drivkraft så tyder allt på att den inre motivationen är den enda du bör ta hänsyn till i slutäden.

Utgå från dig själv

Lär känna dig själv och vem du är. Även om många kanske är mer åt det ena eller andra hållet när det kommer till våghalsighet och beslut så fungerar de allra flesta så att det handlar om vilken situation man står inför. Tänk att du utmanar dig själv för även om rädsla är en stark kraft som alltid försöker föra dig mot en trygg och säker strategi istället för en riskfylld strategi är det rädsla som bidrar till såväl beslutsångest, som inte leder till något alls, till att flest beslut blir fel i längden.

Om du står inför ett beslut, eller något nytt, fundera på hur du brukar tackla den typen av situationer. Brukar du gå in i situationen och leva ut dina känslor för att söka snabba och kortsiktiga belöningar kan det vara en god idé att träna på kortikala val, det vill säga mer eftertänksamma. Å andra sidan, om du går in i en specifik typ av situationer där du istället håller tillbaka känslor och tillbringar mycket tid med att fundera inför beslut så kan det absolut vara dags att agera mer limbiskt, det vill säga låta känslorna få styra.

Balans ger en bra våghals

En bra våghals är samtidigt duktig på att balansera inte bara sina egna känslor utan även hänsynen till omgivningen. Även om människan i grunden till naturen är egoistisk och inställd på att gynna oss själva så har vi också en respekt och känsla inbyggd i våra hjärnor. Som våghals är det därför bra att kunna balansera både de egna känslorna och känslorna hos någon annan eller någon grupp som påverkas direkt eller indirekt.

Det är inte alltid lätt att ta beslut och vara våghalsig. Du kan aldrig garantera att någonting leder till det ena eller andra men vad man har sett är att obeslutsamhet och rädsla kan leda till stress och felaktiga beslut som i längden påverkar oss mer negativt än positivt, ibland genom hela livet. Det finns olika strategier som passar olika personer och vad som är bäst för dig är inte alltid nödvändigtvis bäst för någon annan. En grundläggande förutsättning är att du vill bli mer våghalsig. Om du har tålamodet att lära känna dig själv och varför du beslutar som du gör eller har gjort i livet kan det vara ett bra beslutsunderlag för att sondera ny terräng.

Annons:

Källor:

Svenska dagbladet, Mindful.org, "Välj rätt - en guide genom bra beslut" Katarina Gospic (Brombergs förlag)

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: