Ange ditt sökord

Att resveratrol skulle kunna förbättra vår hud tillskrivs de specifika resveratrolreceptorer som finns i huden. Foto: Shutterstock

Att resveratrol skulle kunna förbättra vår hud tillskrivs de specifika resveratrolreceptorer som finns i huden. Foto: Shutterstock

Resveratrol bildas i bland annat skalet på röda vindruvor och fungerar som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar.  Foto: Shutterstock

Resveratrol bildas i bland annat skalet på röda vindruvor och fungerar som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. Foto: Shutterstock

Resveratrol – bluff eller verklighet

Föryngrande, bra för huden, återställer leder, skyddar nerver och med positiva effekter på hälsan i stort är det inte så konstigt att ämnet resveratrol har rönt allt större uppmärksamhet de senaste åren. Men vad är egentligen resveratrol, är det bara en ny hälsohajp eller en vetenskaplig verklighet?

Annons:

De möjliga hälsoeffekterna som tillskrivs reservatrol har på 20 år blivit föremål för allt intensivare forskning. Antalet kliniska studier har formligen exploderat senaste åren då man ser positiva effekter i studie efter studie. Men det finns ett ”men”, nämligen att ämnet har svårt att tas upp i kroppen, den så kallade biotillgängligheten. Traditionellt sett har man tagit resveratrol i tablettform men då hinner levern bryta ner ämnet innan det kommer in i kroppen och då har ämnet ingen effekt. Nyligen har dock en svensk forskare tagit fram en ”munfilm” som heter Reserol där resveratrol kan tas upp via munslemhinnan och ha sin effekt. Det öppnar för att resveratrol kan utöva sin effekt som man visat i kliniska studier.

Förekommer naturligt

Resveratrol är en antioxidant och en växtpolyfenol. Resveratrol bildas i bland annat skalet på röda vindruvor och fungerar som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. 

Det är molekylen resveratrol som kan ha en möjlig effekt på hälsan. Grunden till att forskningen på just resveratrol har intensifierats de senaste åren är den franska paradoxen, på engelska ”the French Paradox”.

”The French Paradox”

I början av 1990-talet genomfördes en stor studie som visade att det bland befolkningen i södra Frankrike fanns en lägre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar. Det i sig kanske inte låter så anmärkningsvärt men när man sedan ställde det mot att befolkningen i den aktuella regionen samtidigt hade ett stort intag av mat med högt innehåll av mättat fett ansåg forskarna bakom studien att detta var en vetenskaplig paradox. När man sökte förklaringen till den franska paradoxen konstaterades att befolkningen i regionen hade en lång och kontinuerlig konsumtion av rött vin. Då vindruvsskal är en naturlig källa till resveratrol innehåller också vin en viss mängd resveratrol. Teorin är att resveratrol, och dess förmodade hälsoeffekter, därmed påverkade befolkningens hälsotillstånd positivt.

Förutom effekter på hjärta och kärl forskar man idag på vilka effekter resveratrol har på hjärnans funktion, cellers regenerering (nybildande) samt blodsockerreglering. Det finns många studier på både människor och djur. 

Resveratrol och hjärt- kärlsjukdomar

Baserat på teorin om den franska paradoxen är ett av de främsta områden där man studerar resveratrols eventuella hälsoeffekt just hjärt- kärlsjukdomar. Forskarnas teori är att resveratrol bland annat ökar produktionen av kväveoxid och reducerar det onda kolesterolet. Resveratrol har även antiinflammatoriska effekter.

Det är många, och ibland svåra, termer att förstå sig på men summa summarum menar de forskare som arbetar med studier kring resveratrol och hjärt- kärlsjukdom att alla dessa faktorer faktiskt har en skyddande effekt på hjärta- kärl.

Resveratrols effekt på hud och hår

Ett annat användningsområde där resveratrol nämns är hudvård. Att ett ämne som tas in via munnen samtidigt påverkar vår hud är i sig ingen revolutionerande vetenskap. Att resveratrol skulle kunna förbättra vår hud tillskrivs de specifika resveratrolreceptorer som finns i huden. Att dessa skulle vara förknippade med hudens åldrande skulle kunna innebära att resveratrol bidrar till positiva effekter på huden som förbättrad elasticitet, mjukhet och hur rynkor ter sig. Eftersom huden är kroppens största organ och huden är något som alla är måna om mår är det bara naturligt att forskningen kring resveratrol och huden förmodligen kommer att intensifieras även den framöver. På så vis kommer man bättre kunna se vilka effekter och mekanismer som exakt aktiveras.

Resveratrol har också en effekt på de hårreceptorer som signalerar att det är dags att sluta växa. Det är dessa receptorer som gör att vissa män tappar håret. Resveratrol hämmar dessa receptorer och därigenom minska håravfallet. Det finns inte många kliniska studier på detta.

Resveratrol och åldrandet

Mest fokus har resveratrol fått när det gäller att det har föryngrande effekter. Det var efter att Professor David Sinclair presenterade sin forskning kring gener som styr åldrandet på TED talk (http://www.tedmed.com/talks/show?id=7149) som det blev allmänt känt att resveratrol kunde påverka dessa gener i en positiv riktning. I djurstudier är det lätt att påvisa att möss lever betydligt längre om de får resveratrol. Normal medellivslängd är 10 månader medan de möss som fick resveratrol hade en medellivslängd på 14 månader. Det är betydligt svårare att göra dessa studier på människor eftersom det skulle ta många årtionden. 

En annan väldokumenterad behandling eller rättare sagt livsstil som används för att hålla sig friskare och leva längre är kalorirestriktion. Det betyder att man alltid äter lite mindre kalorier än vad kroppen behöver, dock ska det vara näringsrik kost som täcker alla vitaminer, mineraler med mera. Denna metod har visat sig ha stor effekt på kroppen och ger signaler till generna att bromsa åldrandet. Detta är till och med visat på apor. Resveratrol har visat sig ge samma signaler till de generna som denna livsstil, trots normalt kalorinintag. 

Då resveratrol även är en potent antioxidant och samtidigt kan reducera vissa signaler hos de gener som styr åldrandet, hämma inflammationstillstånd och påverka hormonella processer skulle resveratrol teoretiskt sett även fungera som en substans inom anti-aging. Resveratrol anses då genom sin kombination av effekter ges en unik position inom området. Med det sagt så är det alltså en kontroversiell teori som kräver mer forskning, men redan idag finns det studier som stöder teorin.

Eftersom resveratrol påverkar åldrandet har många studier gjorts på olika ålderssjukdomar såsom demens, ledbesvär, cancer, typ-2 diabetes med flera. De flesta visar positiv effekt men att det behövs fler kliniska studier är nödvändigt. 

Resveratrol och hjärt- kärlsjukdomar

Upptag i kroppen

Ett av de största problemen för resveratrol är att ämnet snabbt förstörs i levern och därmed så har den ingen effekt om den tas via tabletter. Mindre än en procent kommer in i blodet när man tar resveratrol via tabletter. Det är en av orsakerna varför man ska undvika resveratrol i tabletter eller kapslar – de har helt enkelt ingen större effekt. En annan upptagsväg som ibland används är munslemhinnan. Exempelvis tas nikotin upp väl via munslemhinnan, det är därför snus fungerar.

Ett svenskt läkemedelsföretag har forskat fram en munfilm som läggs mot kinden där olika läkemedel kan tas upp. De har nu även tagit fram en munfilm (kallade Reserol) som innehåller 20 mg resveratrol som kan tas upp i kroppen utan att förstöras i levern. Det blir intressant att se om de som använder denna kommer att kunna uppleva de effekter man sett i studierna. 

Resveratrol – bluff eller sanning

Resveratrol har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren och det är inte för intet, många forskare står bakom teorin att resveratrol ger många positiva hälsoeffekter. Det är fortfarande mycket forskning som återstår innan forskarvärlden enhälligt skriver under på hälsoeffekterna av resveratrol.  Många som kommer att pröva resveratrol kan nog bli besvikna eftersom effekten inte märks från en dag till den andra utan kommer långsamt, kanske efter någon månads användande (åldrandet är långsamt).

Att säga att resveratrol är en bluff stämmer inte eftersom det är för många studier som visar på effekter, men att kunna säga att alla effekter kommer att infrias på alla människor är att ta i, det behövs ytterligare vetenskapliga studier för detta. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: