Ange ditt sökord

Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Shutterstock

Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Shutterstock

Regeringen sätter stopp för hamstrande av läkemedel

Från och med den första april får inte längre apoteken lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod.

Annons:

Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Risk att läkemedel inte räcker

Efterfrågan på läkemedel har ökat kraftigt den senaste tiden. Det beror delvis på att allt fler patienter med covid-19 behöver behandlas i vården, men också på ökade uttag av en rad olika läkemedel på öppenvårdsapotek.

– I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla. Därför inför vi den här begränsningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Begränsar uttaget

Idag gäller att läkemedel inom förmånen (det vill säga läkemedel som berätti­gar till högkostnadsskydd) endast subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på högst tre månader. Om patienten betalar själv kan han eller hon dock ta ut en hel årsförbrukning av ett receptförskrivet läkemedel. Många patienter har på sistone använt den möjlig­heten.

Efter en hemställan från Läkemedelsverket begränsar regeringen nu uttaget av läke­medel till den mängd som patienter behöver under en tremånadersperiod, oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och oavsett om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan ett undantag göras. Begränsningarna i uttag av läkemedel gäller både läkemedel till människor och läkemedel till djur. Förordningen har trätt i kraft den 1 april 2020 och gälla tills vidare. När behovet av förordningsändringen upphör kommer den att upphävas.

Annons:

Regeringen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: