Ange ditt sökord

Rädda kvinnohjärtat – Go Red under mars med Hjärt-Lungfonden

Rädda kvinnohjärtat – Go Red under mars med Hjärt-Lungfonden

Forskningen på kvinnor och hjärt-kärlsjukdom har släpat efter och det finns därför ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering.

Annons:

Det säger professor Cecilia Linde, som anser att det är viktigt att arbeta aktivt för att få med kvinnor i de vetenskapliga studierna.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor idag. Nu i mars uppmärksammar Hjärt-Lungfonden kvinnor och hjärtsjukdom i sin kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red.

Tanken och viljan är att satsa på mer forskning på kvinnors hjärtan och målet är att samla in fem miljoner kronor. Dessa ska uteslutande gå till forskningsprojekt kring kvinnors hjärtan och förhoppningen är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år och det innebär, för kvinnor, över 2 000 räddade liv om året.

Kvinnor saknas i tre av tio forskningsstudier om hjärtan

Trots att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor innefattar endast var tredje forskningsstudie inom hjärtområdet som innefattar kvinnor. Bland 62 granskade internationella forskningsstudier mellan 2006 och 2008 var endast en tredjedel av deltagarna i studierna kvinnor. I studierna varierade procentandelen kvinnor mellan 15 procent och 60 procent. I endast hälften av studierna som innefattade kvinnor redovisades resultaten uppdelat på kön.

Cecilia Linde, professor i kardiologi och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna:
– Det är ett stort problem att forskningen på kvinnor släpar efter. Det gör att vi inte med säkerhet kan säga att kvinnor som drabbats av hjärtsjukdom får rätt diagnos och behandling eftersom det finns för lite forskning kring vad som skiljer mäns och kvinnors hjärtan åt.

Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden:
– Forskningen kring hjärtsjukdomar har blivit bättre på att inkludera kvinnor i studierna, men fortfarande är kvinnorna underrepresenterade. Det krävs också att eventuella könsskillnader särredovisas så att vi kan lära mer om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan.

Fakta

Vanligaste dödsorsaken. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor.

20 000 per år. Varje år dör drygt 20 000 kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Det motsvarar 55 kvinnor om dagen.

41 hjärtinfarkter om dagen. Varje dag drabbas cirka 41 kvinnor i Sverige av hjärtinfarkt.

Mindre hjärtan och smalare kärl. Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män.

Drabbas senare än män. Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke, men i genomsnitt tio år senare.

Vissa hjärtsjukdomar vanligare bland kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller vissa hjärtsjukdomar, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Den som vill stödja insamlingen kan sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”kvinnohjärtan” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/kvinna. Det går också att sms:a HJÄRTA till 72 900 så skänks 50 kronor till forskningen.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: