Psykologisk behandling kan lindra ryggont

Psykologisk behandling kan lindra ryggont

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2013-04-05
Uppdaterad: 2013-07-24
Författare: Redaktionen

Studier visar att psykologisk behandling kan dämpa smärta.

Att psykologisk behandling kan hjälpa patienten att vänja sig vid kroniska smärtproblem är tidigare känt men en studie visade att psykologiska behandlingsformer även kan dämpa själva smärtan.

Kronisk ländryggsmärta

Amerikanska forskare gick nyligen igenom drygt 20 välgjorda vetenskapliga studier som studerat effekten av olika former av psykologisk behandling av patienter med kronisk ländryggsmärta.

Studiepatienterna hade haft ont i ryggen i genomsnitt sju och ett halvt år. Analysen visar att psykologiska behandlingar, ensamma eller som en del av behandlingen, gav bättre effekt än standardbehandling när det gällde att minska patienternas smärta.

Förbättrad livskvalitet

Livskvaliteten förbättrades, antalet depressioner minskade och smärtan kom att påverka i patienternas dagliga liv i lägre grad.

Kognitiv beteende terapi och avslappning var några av behandlingsformerna.

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress