Ange ditt sökord

Även om kunskapen kring potensproblem har ökat känner de flesta män fortfarande skam och skuldkänslor kring detta tabubelagda ämne. Foto: Shutterstock

Även om kunskapen kring potensproblem har ökat känner de flesta män fortfarande skam och skuldkänslor kring detta tabubelagda ämne. Foto: Shutterstock

Potensproblem? Det kan vara tecken på hjärt- och kärlsjukdom

Var femte svensk man drabbas någon gång under livet av potensproblem. En jobbig och psykiskt påfrestande upplevelse som även kan vara en indikation att resten av kroppen inte mår särskilt bra, något som många ibland glömmer bort.

Annons:

För även om kunskapen kring potensproblem har ökat känner de flesta män fortfarande skam och skuldkänslor kring detta tabubelagda ämne. Anledningen till att man drabbas av potensproblem kan vara olika och det ständiga tabuet kan skapa rykten, myter och en osäkerhet kring den egna sexualiteten. Många känner en trygghet i en förstående och väl bemötande sjukvård och bara i Sverige finns ett hundratal läkare som har specialiserat sig på just patienter med potensproblem.

En grundläggande orsak till att man alltmer börjar koppla ihop potensproblem med hjärt- och kärlsjukdom är vad som händer vid erektion. Då fylls blodkärlen av blod, och om detta inte sker kan det vara ett tecken på att allt inte står rätt till med blodkärlen i kroppen. Studier har visat att män som har problem med potensen även har förhöjda blodfetter, kan lida av diabetes och att så många som en fjärdedel även lider av för högt blodtryck.

Att vända sig till sjukvården är ett första steg och man kan ofta få direkt hjälp att hitta till rätt instans där man kan få möjlighet att utreda vad orsaken till potensproblemen kan vara samt även göra en ordentlig kontroll av resten av kroppen för att se att du inte är i riskzonen för andra sjukdomstillstånd.

Att drabbas av potensproblem

Att drabbas av potensproblem brukar definieras som att man helt enkelt inte kan fullborda ett samlag på grund av olika anledningar, såväl fysiska som psykiska. Cirka 80 % av potensproblemen har rent fysiska orsaker och det kan vara till exempel diabetes, neurologiska sjukdomar, hormonstörningar, hjärt-kärlsjukdomar och kirurgi.

Den psykiska aspekten av potensproblem är självklart mycket stor när man väl drabbats av potensproblem, men psykisk ohälsa kan även vara en orsak till själva potensproblemet. När man är orolig, stressad, deprimerad och/eller har eventuella relationsproblem kan detta leda till att man får problem med potensen.

Att drabbas av potensproblem leder å sin sida till ytterligare skuldfyllda känslor och skam. När man får kontakt med vården utreds problematiken noga och beroende på vad man kommer fram till är den bidragande orsaken, fysiska eller psykiska orsaker, kan bli remitterad till en urolog/androlog eller psykolog/psykoterapeut som är specialiserad på just potensproblem.

Potensproblem och hjärt- kärlsjukdom

När en man får erektion fylls blodkärlen i penis av blod och en tidig fingervisning av hur dina blodkärl mår är just penissvikt. Penisartären är en femtedels storlek jämfört med kranskärl vilket leder till att om plack bildas i kärlen visar det sig tydligt i penisartären. Att identifiera personer som har problem med hjärta och kärl tidigt är en viktig del i att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Många får sin diagnos först vid hälsokontroller då man tar blodtryck och blodprovskontroll, en diagnos som tyvärr ofta sker senare än vad man skulle önska.

Potensproblem kan alltså vara en indikation på att du även har problem med hjärta och kärl, och är med andra ord en mycket viktig varningssignal.
Fråga om potensen – för hjärtats skull!

Lilla potensskolan

 • 40% av män över 40 år drabbas av erektionssvikt.
 • Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker som i sin tur kan förstärkas på grund av oro, stress och prestationsångest. Endast 20 procent har psykologisk grund.
 • Bland de män som lider av fysiskt betingade erektionsproblem varierar de bakomliggande orsakerna, men konsekvensen blir nästan alltid detsamma: minskat blodflöde i penis
 • Män med potensproblem har större förekomst av högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma och andra traditionella riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom.
 • 95% av alla potensproblem kan behandlas.
 • Sexualterapi eller parterapi kan användas för att behandla psykiska orsaker till potensproblemen.
 • Tabletter är den vanligaste behandlingen när problemen är fysiskt eller medicinskt
  orsakade.
 • Den vanligaste och mest använda behandlingen är läkemedel i tablettform, s k PDE-5hämmare. De förbättrar blodtillförseln till penis, vilket gör att du lättare kan få erektion
  när du är sexuellt upphetsad.
 • Det finns framför allt två typer av tabletter att välja mellan: kort- och långtidsverkande.
  De korttidsverkande fungerar upp till fem timmar efter intag, medan de långtidsverkande
  fungerar upp till 36 timmar.

Sedan en tid tillbaka finns det även möjlighet att ta en tablett varje dag vilket ger möjlighet till ett spontant sexliv utan planering.

Källa: Lilly

Turné arbetar för att lyfta bort skamstämpel kring potensproblem

”Mannens Bästa” är en turné som besöker städer runt om i Sverige. Syftet är att inte bara sprida kunskap inom området potensproblem utan även lyfta bort tabun kring mannen och den sexuella hälsan. Eftersom potens inte bara är besvärligt psykiskt och direkt fysiskt i samband med sexlivet utan även kan indikera andra allvarliga sjukdomstillstånd är det viktigt att våga vara öppen och prata med sin läkare om sina problem och tankar. 95 procent av alla potensproblem kan behandlas och det viktiga är att ta första steget och öppna en dialog med din läkare.

Det finns en rad behandlingar att få, allt från läkemedel i tablettform till operation och sexologisk rådgivning. Ibland är en kombination av olika behandlingar det bästa och patienten och läkaren väljer ofta att i samråda hitta en lämplig behandlingsmetod. För att kunna göra detta och ta sig an problematiken så bra som möjligt krävs det att männen vågar prata öppet om problemen med potens. Ett av turnéns syften är att avdramatisera ämnet potensproblem och förkorta den tid det idag tar för en man att söka hjälp.

Man räknar med att det tar cirka fyra år i genomsnitt för en man att kontakta vården angående potensproblem och under den tiden har man ofta hunnit bygga upp en djup psykisk oro kring sin potens som inte bara påverkar en själv utan även ens partner. Män med potensproblem tenderar att underskatta den påverkan potensproblem kan ha även på partnern och faktum är att man kan se att partnern påverkas negativt i samma utsträckning som den drabbade. Många män väljer även att köpa läkemedel på nätet något som inte bara är olagligt utan även kan vara mycket farligt.

Din kropp – din potens

Över hälften av alla män mellan 40 och 70 år lider av potensproblem i någon omfattning. När man talar om potensproblem handlar det mycket om hur man själv upplever situationen och med turnén ”Mannens Bästa” vill man lyfta fram vikten av att lära känna sig egen potens, våga uttrycka oro och ta kontakt med vården om man, själv eller gemensamt med sin partner, känner att man faktiskt behöver hjälp.

Forskning, kunskap och behandlingsmetoder mot potensproblem utvecklas ständigt och genom en dialog med sin partner och även med sin läkare har man all möjlighet att ha ett normalt samliv. Det första steget är dock att våga erkänna för sig själv att ”Ja, jag har potensproblem”. Då har man kommit en lång bit på vägen mot ett lyckligare liv och en friare samvaro!

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: