Ange ditt sökord

Om du står på potensläkemedel och nitrater vid kärlkramp, behöver du konsultera en läkare. Foto: Getty Images

Om du står på potensläkemedel och nitrater vid kärlkramp, behöver du konsultera en läkare. Foto: Getty Images

Potensmedel och nitrater – ökad hälsofara vid kombination

Studien i Journal of the American College of Cardiology (JACC) varnar för ökad risk vid samtidig förskrivning av potensmedel och organiska nitrater för kärlkramp. Samtidig användning kopplas till 35-40% högre dödsrisk och 70% högre risk för hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Vikten av noggrann övervägande och patientinformation om riskerna understryks.

Annons:

Forskare från Lunds universitet har publicerat en studie i tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC) som manar till försiktighet vid samtidig förskrivning av potensmedel som Viagra och organiska nitrater för behandling av kärlkramp. Studien visar att samtidig användning av dessa läkemedel är förknippad med en 35 till 40 procentig ökad risk för död samt en cirka 70 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Läkemedel vid erektil dysfunktion och nitrater

Läkemedel mot erektil dysfunktion, som innehåller fosfodiesterashämmare typ 5, är kontraindicerade när patienten behandlas med organiska nitrater eftersom de två läkemedelstyperna kan förstärka varandras blodtryckssänkande effekter och leda till allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall.

Det är känt att många patienter som behandlas med organiska nitrater använder dem som akut lindring vid kärlkrampsepisoder. Dessa mediciner tas snabbt upp av kroppen och bryts snabbt ned. Därför är samtidig förskrivning teoretiskt möjlig att undvika biverkningar om patienterna är medvetna om riskerna och separerar användningen av läkemedlen i tid.

Studie kring effekt av kombinationen potensmedel och nitrater

Studien analyserade data från svenska register mellan 2005 och 2013 och fann att majoriteten av män som hade recept på både organiska nitrater och potensmedel använde nitrater som akutbehandling enbart. Eftersom de män som fick potensmedel var i genomsnitt yngre och friskare än de som inte fick dem, justerades resultaten för dessa skillnader.

Det justerade resultatet visade att samtidig förskrivning av potensmedel och organiska nitrater var förknippad med en ökad risk för död på 35 till 40 procent och en cirka 70 procent högre risk för hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Detta tyder på att den teoretiska separationen i tid mellan behandlingarna inte alltid fungerar som avsett.

Riskerna kräver tydlig information

Forskarna betonar vikten av att noga överväga samtidig förskrivning av dessa läkemedel och uppmanar till försiktighet. Studien finansierades av Region Stockholm, Centrum för innovativ medicin (CIMED) och Karolinska Institutet, och inga intressekonflikter rapporterades av forskarna.

Fakta

Organiska nitrater:
Glycerylnitrat (Glytrin, Nitroglycerin Karo Bio, Nitrolingual, Suscard)
Isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Ismo Retard, Isomex, Monoket OD)

Medel vid erektil dysfunktion:
Sildenafil (Viagra, Granpidam, Mysildecard, Revastad, Revatio, Vizarsin)
Tadalafil (Cialis, Ciastad, Talmanco)
Vardenafil (Levitra)

Läs om potensproblem.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: