Ange ditt sökord

Bättre information och kunskap kan ge barn en mer positiv upplevelse av tiden innan, under och efter en operation. Foto: Shutterstock

Bättre information och kunskap kan ge barn en mer positiv upplevelse av tiden innan, under och efter en operation. Foto: Shutterstock

Positivare vårdupplevelse kan minska behovet av smärtlindring hos barn

Att vara delaktiga i vården kan hjälpa barn att få en positiva upplevelse av vården samtidigt som det även kan underlätta vid återhämtning efter en operation, något som i sin tur kan minska behovet av smärtlindring.

Annons:

Forskare vid Högskolan i Halmstad har tittat närmare på hur barns delaktighet i sin egen vård kan hjälpa till att förbättra situationen både före, under och efter en operation.

Perioperativa perioden

Carina Sjöberg är doktorand vid Högskolan i Halmstad och hon har i två olika studier tittat närmare på den perioperativa perioden.

Med perioperativa perioden menar man en period som startar vid barnets första kontakt med sjukvården inför en operation och som avslutas vid den tidpunkt när barnet inte längre behöver kontakt med sjukvården i relation till ingreppet.

Tre förbättringsområden

I sina två studier fann Carina Sjöberg att det fanns utrymme för förbättringar särskilt på tre områden:

  • Information.
  • Interaktion med personalen.
  • Miljön.

I en kommentar säger Carina Sjöberg att det är viktigt att vårdpersonalen kan se till såväl barnens som föräldrarnas erfarenheter och även ta till vara på deras respektive kompetens som resurser. Carina Sjöberg menar att då en förälder känner sitt barn bäst bör föräldrarna även erbjudas möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet kring sitt barns vård. Föräldrarna kan, trots att det är en sårbar miljö och situation, vara kompetenta i vårdsituationer och vill i de allra flesta fall stödja sitt barn konstaterar Carina Sjöberg. Däremot kräver detta mer av föräldrarna vilket i sin tur ger ett ökat behov av att nå ut till föräldrarna på ett bättre sätt för att underlätta och göra situationen behagligare för både barnen och föräldrarna.

Sätta sig in i vad barnen tycker

Carina Sjöberg konstaterar även att föräldrar och sjukhuspersonal behöver sätta sig in i vad barnen tycker och känner och även vara så ärliga mot barnet som möjligt. Enligt Carina Sjöberg visar det sig att barn som får vara delaktiga i sin egen vård får en ökad kontroll över situationen, något som barnen upplever som positiv.

Eftersom barn och föräldrar som befinner sig i en vårdsituation med väntande operation kan känna utsatthet, oro och rädsla för vad som ska hända är information avgörande för att de ska kunna förbereda sig, vad som förväntas av dom och vad de kommer att möta. Carina Sjöberg menar att det dessutom är viktigt att barnen fortsätter att se föräldrarna som den som står för trygghet i den för barnen främmande miljön. En lugn och trygg förälder påverkar barnet positivt och vice versa.

Avsaknad av information

I sina studier och sitt kliniska arbete har Carina Sjöberg sett att det finns en brist på information riktad till både barn och föräldrar när man står inför en sövning och operation. En orsak är att barnen ofta är med föräldrarna i anslutning till operationen och att det då leder till att det är svårt att prata om allvarligare delar av operationen med enbart föräldrarna.

Att information på webben ibland kan vara generell är också ett problem då operationerna är individuella och det även gäller vårdsituationen. Därför behöver den typen av information kompletteras med information från vården till både barn och föräldrar.

Skrämmande miljö

En annan faktor är själva sjukhusmiljön. Studien visar att många barn upplever miljön på operationsavdelningar som skrämmande, en upplevelse som man genom smarta insatser skulle kunna förändra. Bland annat kan man skapa en förbättrad väntrumsmiljö och skapa fler miljöer som är anpassade för barn i olika åldrar.

En annan strategi är att kunna erbjuda besök på sjukhuset innan operation för att på så sätt avdramatisera hela processen.

Positiva upplevelse

Studien visar att genom att låta barnen vara delaktiga i vårdbeslut och bedömningar får barnen en positivare upplevelse av vården. Man kan undvika att barnen upplever kontakter med vården som skrämmande och ångestframkallande och istället ge en tryggare uppelevelse. Denna ökande delaktighet kräver bättre information till barn och föräldrar, mer interaktion mellan vårdpersonal och familj och att man ser över miljöerna där barnen vistas före, under och efter en operation.

Om barnen får en positiva upplevelse av vårdtiden kan det underlätta återhämtningen efter en operation något som i sin tur skulle kunna minska behovet av smärtlindring och minska risken föra tt barnen drabbnas av till exempel sömnstörningar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: