Ange ditt sökord

Den kliniska utbildningen är en viktig del i läkarutbildningen. Det är då studenterna får möta patienter och öva sig på att ge vård.  Foto: Shutterstock

Den kliniska utbildningen är en viktig del i läkarutbildningen. Det är då studenterna får möta patienter och öva sig på att ge vård. Foto: Shutterstock

Okej att säga nej till läkarstudenters närvaro

Patienter har alltid rätt att säga nej till att läkarstudenter ska medverka vid undersökningar. Det framgår i de nya riktlinjerna för klinisk undervisning, det vill säga när studenter möter patienter i vården. Men då får man aktivt säga nej, annars kan det tolkas som ett tyst medgivande.

Annons:

Känsliga undersökningar, såsom besök hos gynekolog eller urolog, kräver dock patientens muntliga samtycke.

Patienter behöver inte ange skäl till nej

Den kliniska utbildningen är en viktig del i läkar- och sjuksköterskeutbildningen. Det är då studenterna får möta patienter och öva sig på att ge vård. Men om man som patient inte önskar ha studenter närvarande så har man alltid rätt att säga ifrån, även utan att behöva ange skäl.

Det är visserligen önskvärt att frågan alltid ställs vid undersökningstillfället, men vid vanliga vårdbesök, operationer och ronder räcker det med ett så kallat frivilligt informerat samtycke. Det betyder att patienten har fått möjligheten att ta del av information om vad som gäller antingen i kallelsen eller på en affisch på väggen i väntrummet.

Enligt de nya riktlinjerna menar man att den sortens allmänna information räcker i de flesta sådana sammanhangen.

Undantag vid samtycke

Det finns dock undantag, ibland ser det till patienternas intresse och ibland till studenternas. Ett sammanhang som kräver patienternas uttalade samtycke är till exempel vid gynekolog- och urologbesök. Dessa undersökningar kan uppfattas som lite känsliga och obehagliga och därför måste patienten först tillfrågas om det är okej att studenten närvarar. 

Andra situationer kan vara där studenten behöver öva sig på extra moment eller där man ger behandlingar som inte i första hand utförs för patientens skull.

Situationer då utbildningen väger tyngre än samtycke

Ett läge då man prioriterar värdet av studentens utbildning framför patientens samtycke är till exempel när vård ges till medvetslösa patienter på akuten, medverkan i psykiatrisk vård eller demensvård. Där anser man att värdet av att lära studenterna klara av sådana situationer väger tyngre och att det är en helt nödvändig del av utbildningen. 

I de nya riktlinjerna ingår att man i sådana situationer, när patienten inte kan ge sin explicita tillåtelse, får utgå ifrån att denne samtycker.

Fakta: Riktlinjer för klinisk utbildning 

  • Fram till i år har det saknats nationella riktlinjer för patienters rättigheter vid klinisk undervisning. 
  • De nya riktlinjerna har tagits fram i enighet mellan Svenska läkarsällskapet och Svenska sjuksköterskeförbundet. Huvudbudskapet är att patienter ska vara informerade om att de deltar i utbildning och att de har rätt att säga nej.
  • Samtycket är i de flesta fallen presumtivt, vilket innebär att sjukvården kan utgå från patientens samtycke så länge patienten inte säger aktivt nej. Detta gäller vid allmänvård, ronder, konferenser och operationer.
  • Ett muntligt samtycke ska inhämtas från patienten vid särskilt känsliga undersökningar.
Annons:

Källor:

SVT Nyheter

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: