Ange ditt sökord

Med ett testkit och en mobilapp finns nu möjligheten att mäta och följa sitt CRP-värde i hemmet. Foto: FindOut Diagnostic

Med ett testkit och en mobilapp finns nu möjligheten att mäta och följa sitt CRP-värde i hemmet. Foto: FindOut Diagnostic

Denise Luxenburg Stuifbergen är vd och medgrundare av FindOut Diagnostic. Foto: Privat

Denise Luxenburg Stuifbergen är vd och medgrundare av FindOut Diagnostic. Foto: Privat

Nytt självtest för CRP underlättar för patienter och vården

Nu finns möjligheten för patienter att mäta sin snabbsänka, CRP, i hemmet och enkelt kommunicera testresultatet med sin läkare. Svensk forskning ligger bakom självtestet som via en mobil app underlättar livet för patienter med inflammationer och infektioner och för vårdgivaren.

Annons:

I takt med att digitala vårdbesök blivit vanligare har behovet av att kunna genomföra provtagning i hemmet ökat. Under de senaste årens pandemi har också många människor blivit vana vid att utföra enklare självtester hemma.

Att det finns en möjlighet till viss provtagning i hemmet gynnar både patient och vårdgivare. Vid en del inflammatoriska sjukdomar, och för de som har sjukdomar som riskerar kraftig försämring vid infektioner, är CRP (i folkmun kallat ”snabbsänka”) ett blodprov som behöver tas regelbundet. Möjligheten att ta det hemifrån besparar patienten resor och frånvaro från arbete eller skola, och för vårdgivaren besparar det också mottagningstider.

Nu börjar ett test för att kontrollera sitt CRP säljas hos Apoteket. Testet mäter CRP kvantitativt, det vill säga ger ett resultat i siffror, och via en app meddelas resultatet till patientens läkare. Livet för de patientgrupper som regelbundet behöver mäta CRP kommer väsentligt att förenklas.

CRP är ett av de vanligaste proverna inom vården

Ett förhöjt CRP kan bero på infektioner av virus eller bakterier. CRP stiger även vid inflammatoriska sjukdomar, som reumatiska sjukdomar eller inflammatoriska tarmsjukdomar. Idag anses CRP vara den främsta infektions- och inflammationsmarkören, och används betydligt mer än blodprovet sänka (SR).

Utöver att mätas vid akuta sjukdomstillstånd används också CRP som kontroll under pågående behandling. Det kan vara för att följa ett sjukdomsförlopp eller följa upp att antibiotikabehandling hjälper. Genom att tolka en patients symtom tillsammans med CRP-värdet och andra undersökningar får vårdgivaren ett bättre underlag för att bedöma om antibiotikabehandling är nödvändig eller inte. På så sätt undviks onödiga antibiotikabehandlingar, och man kan minska utvecklingen av antibiotikaresistens och spara onödiga sjuk- och hälsovårdskostnader.

Hemtest för CRP underlättar för patienter och vårdgivare

Testet för CRP har utvecklats i Sverige av företaget FindOut Diagnostic under fyra år av intensiv forskning. Med hjälp av en app i mobilen och mobilens kamera kan provresultatet läsas av, och ge ett exakt CRP-värde som läkaren sedan kan ta del av via laboratorielistan i journalen.

– Vi har investerat mycket tid och pengar på att förverkliga denna lösning och efter rigoröst kvalitetsarbete har produkten CE-certifierats. Både läkare och patienter kontaktar oss för att få tillgång till CRP-testet och vi ser fram emot att nu kunna erbjuda vår produkt via Apoteket, säger Denise Luxenburg Stuifbergen, vd och medgrundare av FindOut Diagnostic.

CRP-testet finns nu tillgängligt i cirka 400 apotek och via Apotekets näthandel.

– Att själv kunna mäta aktuellt CRP tror vi kommer underlätta för många patientgrupper som löpande behöver kontrollera sitt värde. Här ges nu möjlighet att göra det direkt i hemmet, säger Louise Skalin, chef för kvalitet, farmaci och hållbarhet på Apoteket, i ett pressmeddelande.

Ett stick i fingret och en mobilapp

När patientens läkare ordinerat ett CRP-test skickas en remiss från vårdgivaren till patienten. Patienten genomför sedan testet hemma via ett litet stick i fingret och en droppe blod droppas på testremsan. Med mobilkameran läses testet av och appen för CRP-detektering i mobiltelefonen ger ett svar på hur högt CRP-värdet är inom 15 minuter. Resultatet skickas också digitalt till vårdgivaren. Därefter kan vårdgivaren, tillsammans med patientens symtom, tolka resultatet och bedöma om behandling behöver sättas in.

CRP stiger snabbt vid infektion och inflammation

C-reaktivt protein, förkortat CRP, är ett så kallat akutfasprotein som bildas i levern. Proteinet hjälper kroppen att bekämpa infektioner och inflammationer. Vid en infektion eller inflammation stiger CRP snabbt. Redan sex till åtta timmar efter att symtom på infektion eller ökad inflammation börjar kan man mäta en stegring i CRP. När patienten tillfrisknar sjunker CRP snabbt och inom ett par dagar är halten normal igen.

Att CRP stiger och sjunker så snabbt gör att det är användbart i diagnostiken vid infektioner och vid försämringsperioder av inflammatoriska sjukdomar. Det är också användbart för att se att en behandling, till exempel antibiotika vid en bakterieinfektion, verkligen har önskad effekt.

Vid diagnostik av infektioner är CRP till hjälp för att skilja mellan virus- respektive bakterieinfektioner. Infektion orsakad av en bakterie ger i regel höga CRP-värden, medan virusinfektioner ger måttliga till låga nivåer. Ett normalt CRP-värde ligger under 10 mg/l. Vid virusinfektioner kan det stiga upp till 40 mg/l, men vid kraftiga bakterieinfektioner och svåra inflammationer ses ofta värden över 100 mg/l.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: