Ange ditt sökord

Runt 50 miljoner bedöms leva med koniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och psykiska besvär.  Foto: Shutterstock

Runt 50 miljoner bedöms leva med koniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och psykiska besvär. Foto: Shutterstock

Ny rapport om hälsoläget i Europa

En ny rapport visar att fetman bland européerna fortsatt är ett problem. Rapporten pekar även på höga vårdkostnader för bland annat kroniska sjukdomar. Men det finns positiva besked också. 

Annons:

Rapporten ”Health at a Glance: Europe 2016″ kommer från EU-kommissionen och OECD.

Färre röker och livslängden har ökat

En av de positiva sakerna som rapporten lyfter är att tobaksbruket har minskat kraftigt på senare år, mycket tack vare nya lagar, skatter och informationskampanjer. Dock är det fortfarande var femte europé som röker, så behovet av förebyggande insatser kvarstår. En positiv följd av den minskade tobaksanvändningen är att livslängden i Europa har ökat, sedan 90-talet har den ökat med sju år och är nu över 80 år. 

Det finns dock stora ojämlikheter inom och mellan de olika medlemsstaterna, kandidatländer och Efta-anslutna stater. Exempelvis så ser man att västeuropéer lever i snitt åtta år längre än östeuropéer.

Var sjätte europé lider av fetma

Fetman är också ett ihållande problem. Sedan millennieskiftet har det ökat till att var sjätte person numera är så överviktig att det klassas som fetma. 

Ett annat problem är förekomsten av kroniska sjukdomar som orsakar lidande och död bland befolkningen. Runt 50 miljoner bedöms leva med koniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och psykiska besvär. Varje år är det en halv miljon av dessa människor i arbetsför ålder som dör till följd av sin koniska sjukdom. Även om Sverige inte tillhör de EU-länder som har störst problem med detta så kostar det flera miljarder i vårdkostnader för länderna.

Förbättrad vårdkvalitet men fler åtgärder krävs

Rapporten pekar visserligen på att vårdkvaliteten har förbättrats i Europa, men lyfter samtidigt fram att primärvården måste byggas ut. Detta för att trycket på akuten kan minska, dit många söker sig när det inte finns tid på vårdcentralen. Dessutom behöver väntetider och ekonomiska hinder för vård till fattiga undanröjas.

Därtill behöver länderna se över hur vården kan effektiviseras så att fler kan undvika skador, sjukdomar och död. Med en effektiv vård i EU kan fler liv räddas. 

Annons:

Källor:

Sveriges Radio

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: