Ny personlighetstyp upptäckt - känner du igen dig?

Ny personlighetstyp upptäckt - känner du igen dig?

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-10-30
Författare: Anders Åker

Inom psykologin har man sedan länge ägnat sig åt att forska kring personlighetstyper och nu har man hittat en ny typ av personlighet.

Det är forskare vid Northwestern-univeristetet i Illinois som står bakom upptäckten av den nya personlighetstypen.

Femfaktorteorin

Det finns en etablerad modell inom psykologin som utgår från att varje människa har olika doser av fem egenskaper. Öppenhet inför känslor, äventyr, konst, förändring med mera kallas för openness. Samvetsgrannhet, det vill säga att agera disciplinerat, plikttroget och målinriktat heter conscientiousnes. Energi, positiva känslor, självsäkerhet och stimulans från andra definieras som extraversion. Vänlighet, värme och samarbetsvilja är agreebleness och emotionell instabilitet och känslighet som är den femte egenskapen kallas neuroticism.

Den här modellen kallas femfaktorteorin och när egenskaperna blandas mynnar de ut i tre olika personlighetstyper.

  • Stabil
  • Överkontrollerad
  • Underkontrollerad

Fjärde kategori upptäckt

De allra flesta pendlar mellan alla egenskaper och ibland även personlighetstyper, beroende på vart i livet vi befinner oss. I en stor studie som inkluderar 1,5 miljoner engelsktalande personer har man nu upptäckt ytterligare en personlighetstyp.

Den nya personlighetstypen, som har presenterats i tidskriften Nature human behaviour, heter average, det vill säga genomsnittlig. Det innebär att du har lite mer än snittet av alla egenskaper, utom openness.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress