Ange ditt sökord

Tryck över bröstet och plötslig andfåddhet kan vara tecken på kärlkramp. Foto: Shutterstock

Tryck över bröstet och plötslig andfåddhet kan vara tecken på kärlkramp. Foto: Shutterstock

Ny behandlingsteknik kan minska symtom på kärlkramp

Forskare vill minska symtom på kärlkramp genom att föra in ett timglasformat nät i kranskärlsvenen. Nätet ska göra kärlet trängre, vilket i sin tur ska omfördela blodet till syrefattigare delar av hjärtat.

Annons:

För patienter som inte tål vanlig ballongvidgning, kan den nya tekniken bli ett nytt sätt att behandla kärlkramp på.

104 patienter ingick i studien

Bakom studien står företaget Neovasc, som även har stått för finansiering och behandling. En av medförfattarna till studien är överläkare Thomas Pettersson vid Centrallasarettet i Kristianstad.

I studien hade man ett urval av 104 patienter från flera länder, varav hälften fick fungera som kontrollgrupp. För 35 procent av de patienter som fick aktiv behandling var beskedet glädjande – efter sex månaders uppföljning visade resultatet inte bara en klar minskning av symtomen på kärlkramp, utan också en ökad livskvalitet. För kontrollgruppen var motsvarande siffra 15 procent.

Om man har kärlkramp är det vanligt att man får

  • ett tryck över bröstet
  • andfåddhet som kommer plötsligt
  • en känsla av att det är trångt i bröstet
  • smärta i bröstet som ibland strålar ut i en arm, halsen, ryggen eller underkäken.

Nät i koronarsinus

Vad man gjorde var att sätta in ett nät i koronarsinus, som är ett kort kärl på baksidan av hjärtat där de tre kranskärlsvenerna knyts samman. Nätet, som är timglasformat, gör kärlet trängre och omfördelar blodet till syrefattigare delar av hjärtmuskeln. Enlig studien fick det symtomen på kärlkramp att minska.

Vilka patienter som fick aktiv behandling och vilka som fick tillhöra kontrollgruppen avgjordes genom lottning. Inklusionskriteriet var att minst 25 procent av hjärtmuskeln skulle vara drabbad av syrebrist, så kallad ischemi. Gemensamt för samtliga var också att de hade fått optimerad läkemedelsbehandling, men att de trots detta fortfarande besvärades av kärlkramp. Patienterna bedömdes inte heller vara kandidater för traditionell revaskularisering med ballongvidgning eller bypassoperation. 

Pilotstudie gav goda resultat

Än så länge har det bara gjorts en pilotstudie, som har publicerats i New England Journal of Medicine, men resultaten har varit goda. Göran Olivecrona är kardiolog och överläkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn och har inte själv medverkat i undersökningen men säger att den är väldigt välgjord och har ett intressant koncept.

Göran Olivecrona noterar dock att studien baseras på en relativt liten patientgrupp, mycket på grund av att den gruppen patienter är väldigt sällsynta. Han menar att tekniken även måste gå att tillämpa på patienter med mindre uttalad ischemi om den ska få något större genomslag, men att den efter större undersökningar skulle kunna bli etablerad.

Förebygga kärlkramp

Regelbunden motion, mindre stress, rökstopp och att äta nyttigt kan inte bara föerbygga kärlkramp utan även minsk risken för att de besvär du eventuellt redan har förvärras.

Annons:

Källor:

Dagens Medicin, 1177Rege

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: