Ange ditt sökord

Många som drabbas av nokturi lider i det tysta, helt i onödan. Foto: Shutterstock

Många som drabbas av nokturi lider i det tysta, helt i onödan. Foto: Shutterstock

Nokturi (nattkissning) – det finns hjälp att få

Om du vaknar en eller flera gånger på natten på grund av att du behöver gå upp och gå på toaletten kan det vara så att du lider av nokturi, ett tillstånd som drabbar såväl kvinnor som män. Det finns behandling och förebyggande åtgärder som kan minska besvären. 

Annons:

Att få en avbruten nattsömn är i förlängningen inte bra för din hälsa då det kan leda till försämrat fysiskt och psykiskt välmående. Så att komma till rätta med nokturi genom egna förebyggande åtgärder och eventuellt även medicinering är viktigt för att få en så bra livskvalitet som möjligt.

Orsaker till nokturi

Såväl män som kvinnor drabbas av nokturi och förekomsten tenderar att öka med åldern. 

Förekomst av nokturi

Kvinnor 20–30 år 20–44 procent

Kvinnor 70–80 år 74–77 procent

Män 20–30 år 20–44 procent

Män 70–80 år 69–93 procent

Den totala mängd urin som produceras under ett dygn förändras inte påtagligt genom åren. Vad som däremot förändras är fördelningen som sker under dygnet. Exempelvis är urinproduktionen dubbelt så stor på dagen när du är yngre och ju äldre du blir jämnas detta ut under dygnet. Nokturi orsakas främst just av att urinproduktionen ökar under natten, så kallad nattlig polyuri. Andra faktorer är att blåsan har mindre kapacitet eller en kombination av dessa två faktorer. 

Nattlig polyuri kan vara ett delsymtom vid andra sjukdomar och är, trots att det är den vanligaste orsaken till nokturi, ofta en missad diagnos. Bland annat kan förstoppning faktiskt leda till nokturi. 

Diagnos vid nokturi

Förutom att vara ett underdiagnostiserat problem är också nokturi något som många lider av i det tysta. Att prata om att man måste gå upp på natten och kissa flera gånger upplevs som genant, vilket det absolut inte är. Många vet inte heller att det finns hjälp att få.

Vid misstanke om nokturi är patientens medicinska historia ett viktigt verktyg. Hänsyn tas till såväl nuvarande och tidigare sjukdomar som kan ha betydelse för att du har nokturi. Det kan till exempel vara hjärt- och njursjukdom, neurologisk sjukdom, diabetes, eller sömnstörningar. Undersökningen inkluderar kontroller med urinsticka, gynekologisk undersökning för kvinnor och hos män kontroll av prostata. 

Mätning viktigt

Din egen uppfattning om hur nokturi påverkar dig bör också kartläggas av utredande läkare. Som en del i kartläggningen finns dryckes- och miktionslistan. Det är en lista där man fyller i såväl tidpunkt som volym vid varje blåstömning samt intag av dryck. Detta görs under två dygn. För män finns det även två faktorer till som bör tas med i analysen, tidsmiktion och frågeformuläret IPSS (skala för symtom vid problem med prostatan). 

Utifrån dryckes- och miktionslistan och tidsmiktion kan läkaren se vilka bakomliggande orsaker som ger nokturi.

Behandling vid nokturi

Om det är en internmedicinsk, psykiatrisk eller neurologisk anledning till nokturin så behandlas i första hand denna. Men det vanligaste är att nokturin ingår i en blandproblematik där nokturin bara är en del av problemet. Grundåkomman kan då behöva behandlas separat genom därtill avsedd behandlingsmetod. 

Nattlig polyuri som är den vanligaste orsaken till nokturi kan behandlas med läkemedel som hjälper till att öka återupptaget av vatten i njurarna, kallad desmopressinbehandling. Målet med behandlingen är att förlänga den första perioden av din sömn, då du försätts i den viktiga djupsömnen. Läkemedlet kan oftast användas i kombination med andra läkemedel och kan vara en del i behandlingen av blandproblematiken. Effekten av behandlingen har i studier visat sig vara varaktig vilket ger förbättrad livskvalitet för dig som patient. 

Förebyggande åtgärder

Som drabbad kan du själv ta till förebyggande livsstilsåtgärder för att hjälpa till att mota nokturin i grind. Exempelvis ha ett normalt vätskeintag på kvällen innan du lägger dig. Det är viktigt att tänka ”normalt” då en del personer minskar sitt vätskeintag rejält för att komma till rätta med problemet. Det ger istället vätskebrist i kroppen. Du kan även höja sängens huvudända >10 grader så att hjärtat kommer i ett högre plan än njurarna. Det kan minska den nattliga urinproduktionen. 

Fysisk aktivitet på dagen kan minska problemen med sömnen. För kvinnor kan blåsträning och bäckenbottenträning öka kapaciteten hos blåsan och på så vis förlänga tiden mellan toalettbesöken. 

Att leva med nokturi

Många som drabbas av nokturi lider i det tysta, helt i onödan. Sömnbristen och den avbrutna sömn som uppstår vid nokturi sänker livskvaliteten med försämrad hälsa som resultat. Tröttheten kan även leda till att du fungerar sämre i sociala och yrkessammanhang. Yngre personer med nokturi kan drabbas av följder som nedsatt livskvalitet och sjukskrivning som resultat. Äldre kan drabbas av bland annat fler fallolyckor med frakturer, detta som ett resultat av att minskad sömn ger sämre balansförmåga.

Oavsett ålder ska ingen person behöva gå runt i onödan med sömnbrist på grund av att man är uppe på natten och kissar. Det finns hjälp att få.  

Annons:

Källor:

Källa: Läkartidningen. 2014;111:CUWD Läkartidningen 32-33/2014 Lakartidningen.se 2014-08-04

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: