Nakenfis hemma kan vara tecken på hög intelligens

Nakenfis hemma kan vara tecken på hög intelligens

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-09-15
Författare: Anders Åker

Att gå naken hemma kan faktiskt vara ett tecken på att man har högre intelligens, i alla fall om man får tro en lite mindre studie som tittat närmare på beteenden.

Studien genomfördes av brittiska forskare och har publicerats i Personality and Individual Difference.

Undersökte personlighetstyper

I studien har forskarna tittat närmare på en rad olika personlighetstyper. Man har även studerat 400 beteenden associerat till dessa personlighetstyper. 

Totalt tillfrågades 1 000 personer om dessa beteenden stämde in på dem och i så fall hur ofta de uppvisade beteendet.

Högintelligenta nakna oftare

Resultatet från studien visade att personer som uppvisade hög intelligens samtidigt i större utsträckning var nakna i hemmet. 

Forskarna såg även att dessa personer tenderade att svära oftare, en koppling som även tidigare studier har visat. 

Att hata smaskljud kan tyda på högre kreativitet och intelligens

Amerikanska forskare har tidigare sett en koppling mellan högkänslighet mot ljud och en högre kreativitet och intelligens än genomsnittet. Forskarna bakom den studien har en teori att människor med hög kreativ intelligens är extremt känsliga för intryck. Det i sin tur betyder att de har svårare att stänga av störande moment, som smackande, från omgivningen. 

Deltagare i den studien som hade lägre kreativ intelligens påverkades inte i samma utsträckning. 

 

Veckans fråga

Kommer du vaccinera dig mot influensan i år?

Nyhetsbrev

E-postadress